Home / China Map / Xinjiang
Xinjiang Maps
Click the map to enlarge it.

Xinjiang Uygur Autonomous Region Map
Xinjiang map with major cities and scenic spots

Xinjiang Tourist Map
Xinjiang tourist map
Xinjiang Turpan Map
Xinjiang Turpan Map

 Xinjiang Map: Urumqi Map