Guangzhou Bus: No. Bus Route
Direct Bus
Bus Route From To Stations Number
Bus No. 14
First Bus:05:40
Last Bus:23:00
Guang Wei Road | 广卫路总站Chi Sha Bus Terminal (Guangdong University of Business Studies) | 赤沙总站(广东商学院)Stops:23
Bus No. 14
First Bus:05:45
Last Bus:22:00
Chi Sha Bus Terminal (Guangdong University of Business Studies) | 赤沙总站(广东商学院)Guang Wei Road | 广卫路总站Stops:22
Bus No. 14 (Hua Du)
First Bus:06:30
Last Bus:19:00
Chi Ni Bus Terminal | 赤坭总站Shi Ling Bus Terminal | 狮岭汽车站总站Stops:16
Bus No. 14 (Hua Du)
First Bus:06:30
Last Bus:19:00
Shi Ling Bus Terminal | 狮岭汽车站总站Chi Ni Bus Terminal | 赤坭总站Stops:16
Bus No. 14 (Nan Sha)
First Bus:06:50
Last Bus:22:00
Tan Tou Village | 坦头村总站Jin Sha Subway Station | 金沙地铁站总站Stops:7
Bus No. 14 (Nan Sha)
First Bus:06:50
Last Bus:22:00
Jin Sha Subway Station | 金沙地铁站总站Tan Tou Village | 坦头村总站Stops:7
Bus No. 14 (Night)
First Bus:21:10
Last Bus:00:10
Yun Jing Garden West Gate | 云景花园西门总站Guangzhou Railway Station (Bus Terminal) | 广州火车站总站Stops:27
Bus No. 14 (Night)
First Bus:22:00
Last Bus:01:00
Guangzhou Railway Station (Bus Terminal) | 广州火车站总站Yun Jing Garden West Gate | 云景花园西门总站Stops:23
Bus No. 14 (Pan Yu)
First Bus:06:50
Last Bus:19:00
Luo Xi New City | 洛溪新城总站Nan Sha Port | 南沙港总站Stops:51
Bus No. 14 (Pan Yu)
First Bus:06:40
Last Bus:18:00
Nan Sha Port | 南沙港总站Luo Xi New City | 洛溪新城总站Stops:54
Bus No. 14 (Zeng Cheng)
First Bus:06:20
Last Bus:21:40
Fei Cui Lv Zhou | 翡翠绿洲总站Wu Shi Village Committee | 乌石村委总站Stops:28
Bus No. 14 (Zeng Cheng)
First Bus:06:20
Last Bus:21:40
Wu Shi Village Committee | 乌石村委总站Fei Cui Lv Zhou | 翡翠绿洲总站Stops:28
Bus No. 140
First Bus:06:00
Last Bus:22:00
Yuan Village | 员村总站Yuan Gang Road (Nan Xing Garden) | 元岗路总站(南兴花园)Stops:21
Bus No. 140
First Bus:06:00
Last Bus:22:00
Yuan Gang Road (Nan Xing Garden) | 元岗路总站(南兴花园)Yuan Village | 员村总站Stops:22
Bus No. 145 (Pan Yu)
First Bus:06:45
Last Bus:18:00
Shi Qiao Bus Terminal | 市桥汽车站总站Guangzhou South Railway Station (Bus Terminal) | 广州火车南站总站Stops:33
Bus No. 145 (Pan Yu)
First Bus:07:30
Last Bus:18:45
Guangzhou South Railway Station (Bus Terminal) | 广州火车南站总站Shi Qiao Bus Terminal | 市桥汽车站总站Stops:33
Bus No. 146 (Pan Yu)
First Bus:06:30
Last Bus:22:00
Pan Yu District Central Hospital | 番禺区中心医院总站Luo Xi New City | 洛溪新城总站Stops:33
Bus No. 146 (Pan Yu)
First Bus:06:30
Last Bus:22:00
Luo Xi New City | 洛溪新城总站Pan Yu District Central Hospital | 番禺区中心医院总站Stops:30
Bus No. 147 (Pan Yu)
First Bus:06:30
Last Bus:22:00
Shi Qiao Bus Terminal | 市桥汽车站总站Pan Yu District Central Hospital | 番禺区中心医院总站Stops:13
Bus No. 147 (Pan Yu)
First Bus:06:45
Last Bus:22:30
Pan Yu District Central Hospital | 番禺区中心医院总站Shi Qiao Bus Terminal | 市桥汽车站总站Stops:14
Bus No. 148 (Pan Yu)
First Bus:05:30
Last Bus:18:40
Shi Qiao Bus Terminal | 市桥汽车站总站Hai Ou Island Salvage Bureau) | 海鸥岛总站(打捞局)Stops:37
Bus No. 148 (Pan Yu)
First Bus:06:40
Last Bus:19:50
Hai Ou Island Salvage Bureau) | 海鸥岛总站(打捞局)Shi Qiao Bus Terminal | 市桥汽车站总站Stops:38
Bus No. 149 (Pan Yu)
First Bus:06:20
Last Bus:17:50
Shi Qiao Bus Terminal | 市桥汽车站总站Qing Liu Bus Terminal | 清流总站Stops:32
Bus No. 149 (Pan Yu)
First Bus:07:00
Last Bus:18:35
Qing Liu Bus Terminal | 清流总站Shi Qiao Bus Terminal | 市桥汽车站总站Stops:33
Bus No. 15
First Bus:06:00
Last Bus:22:00
Xi Hua Road End Bus Terminal | 西华路尾总站Fen Shui Residential Area | 汾水小区总站Stops:13
Bus No. 15
First Bus:06:00
Last Bus:22:00
Fen Shui Residential Area | 汾水小区总站Xi Hua Road End Bus Terminal | 西华路尾总站Stops:13
Bus No. 15 (Hua Du)
First Bus:07:30
Last Bus:18:00
Chi Ni Bus Terminal | 赤坭总站Xi Lian Tang Village | 西莲塘村总站Stops:7
Bus No. 15 (Hua Du)
First Bus:08:00
Last Bus:18:30
Xi Lian Tang Village | 西莲塘村总站Chi Ni Bus Terminal | 赤坭总站Stops:7
Bus No. 15 (Nan Sha)
First Bus:06:50
Last Bus:22:00
Xin Hai Village | 新海村总站Qi Lin New City | 麒麟新城总站Stops:11
Bus No. 15 (Nan Sha)
First Bus:06:50
Last Bus:22:00
Qi Lin New City | 麒麟新城总站Xin Hai Village | 新海村总站Stops:11
Bus No. 15 (Night)
First Bus:22:10
Last Bus:01:00
Tong De Wei (Heng Jiao Village) | 同德围总站(横滘村)Guangzhou East Railway Station (Bus Terminal) | 广州火车东站总站Stops:23
Bus No. 15 (Night)
First Bus:04:30
Last Bus:05:30
Guangzhou East Railway Station (Bus Terminal) | 广州火车东站总站Tong De Wei (Heng Jiao Village) | 同德围总站(横滘村)Stops:27
Bus No. 15 (Pan Yu)
First Bus:06:15
Last Bus:22:30
Sha Wan Jewellery Industrial Park | 沙湾珠宝产业园总站Xiong Feng Shopping Mall Bus Terminal | 雄峰商城总站Stops:34
Bus No. 22 (Night)
First Bus:04:00
Last Bus:06:00
An Hua Decorations Market Bus Terminal | 安华装饰城总站Jiang Nan Avenue South Bus Terminal | 江南大道南总站Stops:32
Bus No. 22 (Pan Yu)
First Bus:06:15
Last Bus:22:30
Overseas Chinese Town Bus Terminal | 华侨城总站Shi Qi Cha Dong Cun | 石碁茶东村总站Stops:32
Bus No. 22 (Pan Yu)
First Bus:06:15
Last Bus:22:30
Shi Qi Cha Dong Cun | 石碁茶东村总站Overseas Chinese Town Bus Terminal | 华侨城总站Stops:32
Bus No. 220
First Bus:06:20
Last Bus:22:50
Guangzhou Zoo | 动物园总站Nan Ji Road | 南箕路总站Stops:23
Bus No. 220
First Bus:05:50
Last Bus:22:00
Nan Ji Road | 南箕路总站Guangzhou Zoo | 动物园总站Stops:22
Bus No. 221
First Bus:06:00
Last Bus:22:00
Guangzhou Zoo South Gate Bus Terminal | 动物园南门总站Li Jiao Village | 沥滘村总站Stops:32
Bus No. 221
First Bus:06:20
Last Bus:22:00
Li Jiao Village | 沥滘村总站Guangzhou Zoo South Gate Bus Terminal | 动物园南门总站Stops:29
Bus No. 222
First Bus:06:00
Last Bus:22:00
Wu Yang New City | 五羊新城总站Jiao Kou Passenger Transport Terminal | 滘口客运站总站Stops:34
Bus No. 222
First Bus:06:00
Last Bus:22:00
Jiao Kou Passenger Transport Terminal | 滘口客运站总站Wu Yang New City | 五羊新城总站Stops:35
Bus No. 223
First Bus:06:00
Last Bus:22:00
Bai Yun Road Bus Terminal | 白云路总站Bai Yun Garden Bus Terminal | 白云花园总站Stops:22
Bus No. 223
First Bus:06:00
Last Bus:22:00
Bai Yun Garden Bus Terminal | 白云花园总站Bai Yun Road Bus Terminal | 白云路总站Stops:22
Bus No. 225
First Bus:06:00
Last Bus:22:00
Wu Yang New City | 五羊新城总站Ji Wu Duan | 机务段总站Stops:16
Bus No. 225
First Bus:06:00
Last Bus:22:30
Ji Wu Duan | 机务段总站Wu Yang New City | 五羊新城总站Stops:15
Bus No. 226
First Bus:05:50
Last Bus:22:00
Heng Bao Square | 恒宝广场总站Da Tang Bus Terminal | 大塘总站Stops:23
Bus No. 226
First Bus:06:10
Last Bus:22:00
Da Tang Bus Terminal | 大塘总站Heng Bao Square | 恒宝广场总站Stops:25
Bus No. 228
First Bus:05:30
Last Bus:22:00
Guangzhou Railway Station (Bus Terminal) | 广州火车站总站Shi Jing Qing Feng | 石井庆丰总站Stops:22
Bus No. 228
First Bus:06:00
Last Bus:22:00
Shi Jing Qing Feng | 石井庆丰总站Guangzhou Railway Station (Bus Terminal) | 广州火车站总站Stops:22
Bus No. 229
First Bus:06:00
Last Bus:22:00
Luo Chong Wei (Song Nan Road) | 罗冲围总站(松南路)Pa Zhou Shi Ji Village (Huan Pu Old Harbor) | 琶洲石基村总站(黄埔古港)Stops:35
Bus No. 229
First Bus:06:00
Last Bus:22:00
Pa Zhou Shi Ji Village (Huan Pu Old Harbor) | 琶洲石基村总站(黄埔古港)Luo Chong Wei (Song Nan Road) | 罗冲围总站(松南路)Stops:33
Bus No. 22B (Pan Yu)
First Bus:06:15
Last Bus:22:30
Overseas Chinese Town Bus Terminal | 华侨城总站Jiu Shui Keng Village | 旧水坑村总站Stops:20
Bus No. 22B (Pan Yu)
First Bus:06:15
Last Bus:22:30
Jiu Shui Keng Village | 旧水坑村总站Overseas Chinese Town Bus Terminal | 华侨城总站Stops:20
Bus No. 23 (Pan Yu)
First Bus:06:15
Last Bus:22:30
Kang Yu Bei Yuan | 康裕北苑总站Shi Qi Town | 石碁镇总站Stops:26
Bus No. 23 (Hua Du)
First Bus:07:00
Last Bus:20:00
Hua Du Bus Terminal | 花都汽车总站Shi Ling General Station | 狮岭总站Stops:38
Bus No. 23 (Hua Du)
First Bus:07:00
Last Bus:20:00
Shi Ling General Station | 狮岭总站Hua Du Bus Terminal | 花都汽车总站Stops:39
Bus No. 23 (Night)
First Bus:22:50
Last Bus:01:00
Bao Gang Avenue | 宝岗大道总站Hui Jing North Road | 汇景北路总站Stops:22
Bus No. 23 (Night)
First Bus:22:50
Last Bus:01:00
Hui Jing North Road | 汇景北路总站Bao Gang Avenue | 宝岗大道总站Stops:21
Bus No. 23 (Pan Yu)
First Bus:06:15
Last Bus:22:30
Shi Qi Town | 石碁镇总站Kang Yu Bei Yuan | 康裕北苑总站Stops:25
Bus No. 230
First Bus:06:10
Last Bus:22:00
Zhi Chang Heng Ma Lu | 纸厂横马路总站Long Kou East | 龙口东总站Stops:25
Bus No. 230
First Bus:06:20
Last Bus:22:00
Long Kou East | 龙口东总站Zhi Chang Heng Ma Lu | 纸厂横马路总站Stops:25
Bus No. 231
First Bus:06:00
Last Bus:21:00
Liu Hua Bus Terminal (Guangzhou Railway Station) | 流花车站总站(广州火车站)Li Shui Passenger Transport Terminal | 里水客运站总站Stops:30
Bus No. 231
First Bus:06:00
Last Bus:21:00
Li Shui Passenger Transport Terminal | 里水客运站总站Liu Hua Bus Terminal (Guangzhou Railway Station) | 流花车站总站(广州火车站)Stops:30
Bus No. 293
First Bus:06:20
Last Bus:22:30
Guang Wei Road | 广卫路总站Hua Jing New City Bus Terminal | 华景新城总站Stops:27
Bus No. 293
First Bus:06:20
Last Bus:22:00
Hua Jing New City Bus Terminal | 华景新城总站Guang Wei Road | 广卫路总站Stops:31
Bus No. 297
First Bus:06:00
Last Bus:22:30
Huang Sha Bus Terminal (Cong Gui Road) | 黄沙总站(丛桂路)Le Yi Ju Garden | 乐意居花园总站Stops:28
Bus No. 297
First Bus:06:00
Last Bus:22:30
Le Yi Ju Garden | 乐意居花园总站Huang Sha Bus Terminal (Cong Gui Road) | 黄沙总站(丛桂路)Stops:27
Bus No. 298
First Bus:06:00
Last Bus:22:00
ia Mao Passenger Transport Terminal | 夏茅客运站总站Hua Jing New City Bus Terminal | 华景新城总站Stops:30
Bus No. 298
First Bus:06:30
Last Bus:21:30
Hua Jing New City Bus Terminal | 华景新城总站ia Mao Passenger Transport Terminal | 夏茅客运站总站Stops:30
Bus No. 299
First Bus:06:00
Last Bus:22:00
Nan Zhou North Road (Hao Xin Square) | 南洲北路总站(好信广场)Yuan Village (Silk and Fabric Factory) | 员村总站(绢麻厂)Stops:28
Bus No. 299
First Bus:06:00
Last Bus:22:00
Yuan Village (Silk and Fabric Factory) | 员村总站(绢麻厂)Nan Zhou North Road (Hao Xin Square) | 南洲北路总站(好信广场)Stops:31
Bus No. 2B (Pan Yu)
First Bus:06:30
Last Bus:19:30
Bei Cheng Bus Terminal | 北城公交站总站Zhang Bian Village | 樟边村总站Stops:16
Bus No. 2B (Pan Yu)
First Bus:07:30
Last Bus:20:30
Zhang Bian Village | 樟边村总站Bei Cheng Bus Terminal | 北城公交站总站Stops:15
Bus No. 3
First Bus:06:00
Last Bus:23:00
Dong Shan (Dong Shan Street) | 东山总站(东山大街)Ru Yi Fang | 如意坊总站Stops:16
Bus No. 3
First Bus:06:00
Last Bus:23:00
Ru Yi Fang | 如意坊总站Dong Shan (Dong Shan Street) | 东山总站(东山大街)Stops:17
Bus No. 3 (Cong Hua)
First Bus:06:10
Last Bus:22:00
Cong Hua Bus Station (Central Station) | 从化汽车站(总站)Ming Zhu Industrial Park | 明珠工业园总站Stops:26
Bus No. 3 (Cong Hua)
First Bus:06:50
Last Bus:21:00
Ming Zhu Industrial Park | 明珠工业园总站Cong Hua Bus Station (Central Station) | 从化汽车站(总站)Stops:25
Bus No. 3 (Hua Du)
First Bus:06:00
Last Bus:22:00
Hua Du Passenger Transport Terminal | 花都客运站总站Shi Ling Bus Terminal | 狮岭汽车站总站Stops:29
Bus No. 3 (Hua Du)
First Bus:06:00
Last Bus:22:00
Shi Ling Bus Terminal | 狮岭汽车站总站Hua Du Passenger Transport Terminal | 花都客运站总站Stops:29