Zhengzhou Bus: No. Tourism Line 2 Bus Route
Subway
Line From To Stations Number
Zhengzhou Subway Line 2
First Bus:6:00
Last Bus:22:12
Jia He Zhan | 贾河站Nan Si Huan Zhan | 南四环站Stops:22
Zhengzhou Subway Line 2
First Bus:6:00
Last Bus:22:00
Nan Si Huan Zhan | 南四环站Jia He Zhan | 贾河站Stops:22
Direct Bus
Bus Route From To Stations Number
Airport Bus Line 2
First Bus:9:00
Last Bus:19:30
Ji Chang T 2 Hang Zhan Lou | 机场T2航站楼Zheng Zhou Dong Zhan | 郑州东站Stops:2
Airport Bus Line 2
First Bus:9:30
Last Bus:20:00
Zheng Zhou Dong Zhan | 郑州东站Ji Chang T 2 Hang Zhan Lou | 机场T2航站楼Stops:2
Bus No. 2
First Bus:6:00
Last Bus:21:30
Suo Ling Lu Gao Cun Gong Jiao Zhan | 索凌路杲村公交站Huo Che Zhan ( Nan Gang Wan ) | 火车站(南港湾)Stops:41
Bus No. 2
First Bus:6:00
Last Bus:21:30
Huo Che Zhan ( Nan Gang Wan ) | 火车站(南港湾)Suo Ling Lu Gao Cun Gong Jiao Zhan | 索凌路杲村公交站Stops:40
Bus No. B2
First Bus:6:00
Last Bus:21:30
Kang Qiao Jiu Xi Tian Yue Gong Jiao Zhan | 康桥九溪天悦公交站Zhong Zhou Da Dao Zhan ( B R T ) | 中州大道站(BRT)Stops:31
Bus No. B2
First Bus:6:00
Last Bus:21:30
Zhong Zhou Da Dao Zhan ( B R T ) | 中州大道站(BRT)Kang Qiao Jiu Xi Tian Yue Gong Jiao Zhan | 康桥九溪天悦公交站Stops:29
Bus No. B2 (Branch Line)
First Bus:6:00
Last Bus:20:00
Zhong Zhou Da Dao Zhan ( B R T ) | 中州大道站(BRT)Zheng Zhou Dong Zhan ( B R T ) | 郑州东站(BRT)Stops:20
Bus No. B2 (Branch Line)
First Bus:6:40
Last Bus:20:40
Zheng Zhou Dong Zhan ( B R T ) | 郑州东站(BRT)Zhong Zhou Da Dao Zhan ( B R T ) | 中州大道站(BRT)Stops:19
Bus No. Y2
First Bus:4:30
Last Bus:5:45, 21:15
Last Bus:0:00
Huang Gang Temple | 黄岗寺Huo Che Zhan ( Bei Gang Wan ) | 火车站(北港湾)Stops:26
Bus No. Y2
First Bus:5:10
Last Bus:6:20, 21:45
Last Bus:0:35
Huo Che Zhan ( Bei Gang Wan ) | 火车站(北港湾)Huang Gang Temple | 黄岗寺Stops:26
Xingyang Bus No. 2
First Bus:6:40
Last Bus:19:30 in summer, 6:50
Last Bus:19:00 in winter
Zheng Zhou Xi Zhan | 郑州西站Cheng Guan Xiang Pai Chu Suo | 城关乡派出所Stops:33
Xingyang Bus No. 2
First Bus:6:40
Last Bus:19:30 in summer, 6:50
Last Bus:19:00 in winter
Cheng Guan Xiang Pai Chu Suo | 城关乡派出所Zheng Zhou Xi Zhan | 郑州西站Stops:33
Zhengshang Line 2
First Bus:8:00
Last Bus:16:00
Shang Jie Yun Shu Gong Si | 上街运输公司Qi Che Ke Yun Nan Zhan | 汽车客运南站Stops:26
Zhengshang Line 2
First Bus:8:00
Last Bus:16:00
Qi Che Ke Yun Nan Zhan | 汽车客运南站Shang Jie Yun Shu Gong Si | 上街运输公司Stops:25