Home / Tours / Yangtze Cruise / Ships / Cruise Calendar
Online Enquiry

Yangtze Cruise Calendar 2021

Remark: CQ=Chongqing; YC=Yichang; SH=Shanghai; 5*=5 star
Downstream
SunMonTueWedThuFriSat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
SunMonTueWedThuFriSat
 
1
2
3
4
Victoria Selina 5*
CQ-YC $369
5
6
7
8
9
10
11
Victoria Selina 5*
CQ-YC $369
12
13
14
15
16
17
18
Victoria Selina 5*
CQ-YC $369
19
20
21
22
23
24
25
Victoria Selina 5*
CQ-YC $369
26
27
28
      
SunMonTueWedThuFriSat
 
1
2
3
4
Victoria Selina 5*
CQ-YC $369
5
6
7
8
9
10
11
Victoria Selina 5*
CQ-YC $369
12
President No.8 5*
CQ-YC $359
13
14
Century Glory 5*
CQ-YC $499
15
16
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
President No.6 5*
CQ-YC $359
17
Victoria Anna 5*
CQ-YC $369
President No.7 5*
CQ-YC $359
18
Victoria Selina 5*
CQ-YC $369
19
Century Sky 5*
CQ-YC $369
President No.8 5*
CQ-YC $359
20
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $369
21
Century Glory 5*
CQ-YC $499
Victoria Katatina 5*
CQ-YC $369
22
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $369
23
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
President No.6 5*
CQ-YC $359
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $369
24
Victoria Anna 5*
CQ-YC $369
President No.7 5*
CQ-YC $359
25
Victoria Selina 5*
CQ-YC $369
26
Century Sky 5*
CQ-YC $369
President No.8 5*
CQ-YC $359
27
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $369
28
Century Glory 5*
CQ-YC $499
Victoria Katatina 5*
CQ-YC $369
29
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $369
30
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
President No.6 5*
CQ-YC $359
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $369
31
Victoria Anna 5*
CQ-YC $369
President No.7 5*
CQ-YC $359
   
SunMonTueWedThuFriSat
    
1
Victoria Selina 5*
CQ-YC $369
2
Century Sky 5*
CQ-YC $369
President No.8 5*
CQ-YC $359
3
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $369
4
Century Glory 5*
CQ-YC $499
Victoria Katatina 5*
CQ-YC $369
5
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $369
6
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
President No.6 5*
CQ-YC $359
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $369
7
Victoria Anna 5*
CQ-YC $369
President No.7 5*
CQ-YC $359
8
Victoria Selina 5*
CQ-YC $369
9
Century Sky 5*
CQ-YC $369
President No.8 5*
CQ-YC $359
10
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $369
11
Century Glory 5*
CQ-YC $499
Victoria Katatina 5*
CQ-YC $369
12
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $369
13
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
President No.6 5*
CQ-YC $359
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $369
14
Victoria Anna 5*
CQ-YC $369
President No.7 5*
CQ-YC $359
15
Victoria Selina 5*
CQ-YC $369
16
Century Sky 5*
CQ-YC $369
President No.8 5*
CQ-YC $359
17
Century Legend 5*
CQ-YC $469
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $369
18
Century Glory 5*
CQ-YC $499
Victoria Katatina 5*
CQ-YC $369
19
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $369
20
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
President No.6 5*
CQ-YC $359
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $369
21
Victoria Anna 5*
CQ-YC $369
President No.7 5*
CQ-YC $359
22
Victoria Selina 5*
CQ-YC $369
23
Century Sky 5*
CQ-YC $369
President No.8 5*
CQ-YC $359
24
Century Legend 5*
CQ-YC $469
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $369
25
Century Glory 5*
CQ-YC $499
Victoria Katatina 5*
CQ-YC $369
26
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $369
27
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
President No.6 5*
CQ-YC $359
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $369
28
Victoria Anna 5*
CQ-YC $369
President No.7 5*
CQ-YC $359
29
Victoria Selina 5*
CQ-YC $369
30
Century Sky 5*
CQ-YC $369
President No.8 5*
CQ-YC $359
 
SunMonTueWedThuFriSat
      
1
Century Legend 5*
CQ-YC $519
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $409
2
Century Glory 5*
CQ-YC $549
Victoria Katatina 5*
CQ-YC $409
3
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $409
4
Century Paragon 5*
CQ-YC $519
President No.6 5*
CQ-YC $409
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $409
5
Victoria Anna 5*
CQ-YC $409
President No.7 5*
CQ-YC $409
6
Victoria Selina 5*
CQ-YC $409
7
Century Sky 5*
CQ-YC $409
President No.8 5*
CQ-YC $409
8
Century Legend 5*
CQ-YC $519
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $409
9
Century Glory 5*
CQ-YC $549
Victoria Katatina 5*
CQ-YC $409
10
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $409
11
Century Paragon 5*
CQ-YC $519
President No.6 5*
CQ-YC $409
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $409
12
Victoria Anna 5*
CQ-YC $409
President No.7 5*
CQ-YC $409
13
Victoria Selina 5*
CQ-YC $409
14
Century Sky 5*
CQ-YC $409
President No.8 5*
CQ-YC $409
15
Century Legend 5*
CQ-YC $519
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $409
16
Century Glory 5*
CQ-YC $549
Victoria Katatina 5*
CQ-YC $409
17
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $409
18
Century Paragon 5*
CQ-YC $519
President No.6 5*
CQ-YC $409
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $409
19
Victoria Anna 5*
CQ-YC $409
President No.7 5*
CQ-YC $409
20
Victoria Selina 5*
CQ-YC $409
21
Century Sky 5*
CQ-YC $409
President No.8 5*
CQ-YC $409
22
Century Legend 5*
CQ-YC $519
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $409
23
Century Glory 5*
CQ-YC $549
Victoria Katatina 5*
CQ-YC $409
24
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $409
25
Century Paragon 5*
CQ-YC $519
President No.6 5*
CQ-YC $409
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $409
26
Victoria Anna 5*
CQ-YC $409
President No.7 5*
CQ-YC $409
27
Victoria Selina 5*
CQ-YC $409
28
Century Sky 5*
CQ-YC $409
President No.8 5*
CQ-YC $409
29
Century Legend 5*
CQ-YC $519
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $409
30
Century Glory 5*
CQ-YC $549
Victoria Katatina 5*
CQ-YC $409
31
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $409
     
SunMonTueWedThuFriSat
  
1
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
President No.6 5*
CQ-YC $359
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $369
2
Victoria Anna 5*
CQ-YC $369
President No.7 5*
CQ-YC $359
3
Victoria Selina 5*
CQ-YC $369
4
Century Sky 5*
CQ-YC $369
President No.8 5*
CQ-YC $359
5
Century Legend 5*
CQ-YC $469
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $369
6
Century Glory 5*
CQ-YC $499
Victoria Katatina 5*
CQ-YC $369
7
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $369
8
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
President No.6 5*
CQ-YC $359
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $369
9
Victoria Anna 5*
CQ-YC $369
President No.7 5*
CQ-YC $359
10
Victoria Selina 5*
CQ-YC $369
11
Century Sky 5*
CQ-YC $369
President No.8 5*
CQ-YC $359
12
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $369
13
Century Glory 5*
CQ-YC $499
Victoria Katatina 5*
CQ-YC $369
14
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $369
15
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
President No.6 5*
CQ-YC $359
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $369
16
Victoria Anna 5*
CQ-YC $369
President No.7 5*
CQ-YC $359
17
Victoria Selina 5*
CQ-YC $369
18
Century Sky 5*
CQ-YC $369
President No.8 5*
CQ-YC $359
19
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $369
20
Century Glory 5*
CQ-YC $499
Victoria Katatina 5*
CQ-YC $369
21
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $369
22
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
President No.6 5*
CQ-YC $359
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $369
23
Victoria Anna 5*
CQ-YC $369
President No.7 5*
CQ-YC $359
24
Victoria Selina 5*
CQ-YC $369
25
Century Sky 5*
CQ-YC $369
President No.8 5*
CQ-YC $359
26
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $369
27
Century Glory 5*
CQ-YC $499
Victoria Katatina 5*
CQ-YC $369
28
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $369
29
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
President No.6 5*
CQ-YC $359
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $369
30
Victoria Anna 5*
CQ-YC $369
President No.7 5*
CQ-YC $359
   
SunMonTueWedThuFriSat
    
1
Victoria Selina 5*
CQ-YC $369
2
Century Sky 5*
CQ-YC $369
President No.8 5*
CQ-YC $359
3
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $369
4
Century Glory 5*
CQ-YC $499
Victoria Katatina 5*
CQ-YC $369
5
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $369
6
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
President No.6 5*
CQ-YC $359
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $369
7
Victoria Anna 5*
CQ-YC $369
President No.7 5*
CQ-YC $359
8
Victoria Selina 5*
CQ-YC $369
9
Century Sky 5*
CQ-YC $369
President No.8 5*
CQ-YC $359
10
Century Legend 5*
CQ-YC $469
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $369
11
Century Glory 5*
CQ-YC $499
Victoria Katatina 5*
CQ-YC $369
12
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $369
13
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
President No.6 5*
CQ-YC $359
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $369
14
Victoria Anna 5*
CQ-YC $369
President No.7 5*
CQ-YC $359
15
Victoria Selina 5*
CQ-YC $369
16
Century Sky 5*
CQ-YC $369
President No.8 5*
CQ-YC $359
17
Century Legend 5*
CQ-YC $469
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $369
18
Century Glory 5*
CQ-YC $499
Victoria Katatina 5*
CQ-YC $369
19
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $369
20
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
President No.6 5*
CQ-YC $359
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $369
21
Victoria Anna 5*
CQ-YC $369
President No.7 5*
CQ-YC $359
22
Victoria Selina 5*
CQ-YC $369
23
Century Sky 5*
CQ-YC $369
President No.8 5*
CQ-YC $359
24
Century Legend 5*
CQ-YC $469
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $369
25
Century Glory 5*
CQ-YC $499
Victoria Katatina 5*
CQ-YC $369
26
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $369
27
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
President No.6 5*
CQ-YC $359
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $369
28
Victoria Anna 5*
CQ-YC $369
President No.7 5*
CQ-YC $359
29
Victoria Selina 5*
CQ-YC $369
30
Century Sky 5*
CQ-YC $369
President No.8 5*
CQ-YC $359
31
Century Legend 5*
CQ-YC $469
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $369
SunMonTueWedThuFriSat
1
Century Glory 5*
CQ-YC $499
Victoria Katatina 5*
CQ-YC $369
2
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $369
3
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
President No.6 5*
CQ-YC $359
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $369
4
Victoria Anna 5*
CQ-YC $369
President No.7 5*
CQ-YC $359
5
Victoria Selina 5*
CQ-YC $369
6
Century Sky 5*
CQ-YC $369
President No.8 5*
CQ-YC $359
7
Century Legend 5*
CQ-YC $469
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $369
8
Century Glory 5*
CQ-YC $499
Victoria Katatina 5*
CQ-YC $369
9
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $369
10
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
President No.6 5*
CQ-YC $359
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $369
11
Victoria Anna 5*
CQ-YC $369
President No.7 5*
CQ-YC $359
12
Victoria Selina 5*
CQ-YC $369
13
Century Sky 5*
CQ-YC $369
President No.8 5*
CQ-YC $359
14
Century Legend 5*
CQ-YC $469
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $369
15
Century Glory 5*
CQ-YC $499
Victoria Katatina 5*
CQ-YC $369
16
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $369
17
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
President No.6 5*
CQ-YC $359
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $369
18
Victoria Anna 5*
CQ-YC $369
President No.7 5*
CQ-YC $359
19
Victoria Selina 5*
CQ-YC $369
20
Century Sky 5*
CQ-YC $369
President No.8 5*
CQ-YC $359
21
Century Legend 5*
CQ-YC $469
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $369
22
Century Glory 5*
CQ-YC $499
Victoria Katatina 5*
CQ-YC $369
23
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $369
24
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
President No.6 5*
CQ-YC $359
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $369
25
Victoria Anna 5*
CQ-YC $369
President No.7 5*
CQ-YC $359
26
Victoria Selina 5*
CQ-YC $369
27
Century Sky 5*
CQ-YC $369
President No.8 5*
CQ-YC $359
28
Century Legend 5*
CQ-YC $469
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $369
29
Century Glory 5*
CQ-YC $499
Victoria Katatina 5*
CQ-YC $369
30
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $369
31
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
President No.6 5*
CQ-YC $359
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $369
    
SunMonTueWedThuFriSat
   
1
Victoria Anna 5*
CQ-YC $419
President No.7 5*
CQ-YC $409
2
Victoria Selina 5*
CQ-YC $419
3
Century Sky 5*
CQ-YC $409
President No.8 5*
CQ-YC $409
4
Century Legend 5*
CQ-YC $519
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $419
5
Century Glory 5*
CQ-YC $549
Victoria Katatina 5*
CQ-YC $419
6
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $419
7
Century Paragon 5*
CQ-YC $519
President No.6 5*
CQ-YC $409
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $419
8
Victoria Anna 5*
CQ-YC $419
President No.7 5*
CQ-YC $409
9
Victoria Selina 5*
CQ-YC $419
10
Century Sky 5*
CQ-YC $409
President No.8 5*
CQ-YC $409
11
Century Legend 5*
CQ-YC $519
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $419
12
Century Glory 5*
CQ-YC $549
Victoria Katatina 5*
CQ-YC $419
13
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $419
14
Century Paragon 5*
CQ-YC $519
President No.6 5*
CQ-YC $409
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $419
15
Victoria Anna 5*
CQ-YC $419
President No.7 5*
CQ-YC $409
16
Victoria Selina 5*
CQ-YC $419
17
Century Sky 5*
CQ-YC $409
President No.8 5*
CQ-YC $409
18
Century Legend 5*
CQ-YC $519
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $419
19
Century Glory 5*
CQ-YC $549
Victoria Katatina 5*
CQ-YC $419
20
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $419
21
Century Paragon 5*
CQ-YC $519
President No.6 5*
CQ-YC $409
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $419
22
Victoria Anna 5*
CQ-YC $419
President No.7 5*
CQ-YC $409
23
Victoria Selina 5*
CQ-YC $419
24
Century Sky 5*
CQ-YC $409
President No.8 5*
CQ-YC $409
25
Century Legend 5*
CQ-YC $519
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $419
26
Century Glory 5*
CQ-YC $549
Victoria Katatina 5*
CQ-YC $419
27
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $419
28
Century Paragon 5*
CQ-YC $519
President No.6 5*
CQ-YC $409
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $419
29
Victoria Anna 5*
CQ-YC $419
President No.7 5*
CQ-YC $409
30
Victoria Selina 5*
CQ-YC $419
  
SunMonTueWedThuFriSat
     
1
Century Sky 5*
CQ-YC $409
President No.8 5*
CQ-YC $409
2
Century Legend 5*
CQ-YC $519
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $419
3
Century Glory 5*
CQ-YC $549
Victoria Katatina 5*
CQ-YC $419
4
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $419
5
Century Paragon 5*
CQ-YC $519
President No.6 5*
CQ-YC $409
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $419
6
Victoria Anna 5*
CQ-YC $419
President No.7 5*
CQ-YC $409
7
Victoria Selina 5*
CQ-YC $419
8
Century Sky 5*
CQ-YC $409
President No.8 5*
CQ-YC $409
9
Century Legend 5*
CQ-YC $519
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $419
10
Century Glory 5*
CQ-YC $549
Victoria Katatina 5*
CQ-YC $419
11
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $419
12
Century Paragon 5*
CQ-YC $519
President No.6 5*
CQ-YC $409
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $419
13
Victoria Anna 5*
CQ-YC $419
President No.7 5*
CQ-YC $409
14
Victoria Selina 5*
CQ-YC $419
15
Century Sky 5*
CQ-YC $409
President No.8 5*
CQ-YC $409
16
Century Legend 5*
CQ-YC $519
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $419
17
Century Glory 5*
CQ-YC $549
Victoria Katatina 5*
CQ-YC $419
18
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $419
19
Century Paragon 5*
CQ-YC $519
President No.6 5*
CQ-YC $409
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $419
20
Victoria Anna 5*
CQ-YC $419
President No.7 5*
CQ-YC $409
21
Victoria Selina 5*
CQ-YC $419
22
Century Sky 5*
CQ-YC $409
President No.8 5*
CQ-YC $409
23
Century Legend 5*
CQ-YC $519
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $419
24
Century Glory 5*
CQ-YC $549
Victoria Katatina 5*
CQ-YC $419
25
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $419
26
Century Paragon 5*
CQ-YC $519
President No.6 5*
CQ-YC $409
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $419
27
Victoria Anna 5*
CQ-YC $419
President No.7 5*
CQ-YC $409
28
Victoria Selina 5*
CQ-YC $419
29
Century Sky 5*
CQ-YC $409
President No.8 5*
CQ-YC $409
30
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $419
31
Century Glory 5*
CQ-YC $549
Victoria Katatina 5*
CQ-YC $419
      
SunMonTueWedThuFriSat
 
1
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $369
2
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
President No.6 5*
CQ-YC $359
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $369
3
Victoria Anna 5*
CQ-YC $369
President No.7 5*
CQ-YC $359
4
Victoria Selina 5*
CQ-YC $369
5
Century Sky 5*
CQ-YC $369
President No.8 5*
CQ-YC $359
6
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $369
7
Century Glory 5*
CQ-YC $499
Victoria Katatina 5*
CQ-YC $369
8
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $369
9
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
President No.6 5*
CQ-YC $359
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $369
10
Victoria Anna 5*
CQ-YC $369
President No.7 5*
CQ-YC $359
11
Victoria Selina 5*
CQ-YC $369
12
Century Sky 5*
CQ-YC $369
President No.8 5*
CQ-YC $359
13
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $369
14
Century Glory 5*
CQ-YC $499
Victoria Katatina 5*
CQ-YC $369
15
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $369
16
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
President No.6 5*
CQ-YC $359
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $369
17
Victoria Anna 5*
CQ-YC $369
President No.7 5*
CQ-YC $359
18
Victoria Selina 5*
CQ-YC $369
19
Century Sky 5*
CQ-YC $369
President No.8 5*
CQ-YC $359
20
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $369
21
Century Glory 5*
CQ-YC $499
Victoria Katatina 5*
CQ-YC $369
22
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $369
23
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
President No.6 5*
CQ-YC $359
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $369
24
Victoria Anna 5*
CQ-YC $369
President No.7 5*
CQ-YC $359
25
Victoria Selina 5*
CQ-YC $369
26
Century Sky 5*
CQ-YC $369
President No.8 5*
CQ-YC $359
27
28
Century Glory 5*
CQ-YC $499
29
30
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
    
SunMonTueWedThuFriSat
   
1
President No.7 5*
CQ-YC $359
2
Victoria Selina 5*
CQ-YC $369
3
Century Sky 5*
CQ-YC $369
4
5
6
7
8
9
Victoria Selina 5*
CQ-YC $369
10
Century Sky 5*
CQ-YC $369
11
12
13
14
15
16
Victoria Selina 5*
CQ-YC $369
17
Century Sky 5*
CQ-YC $369
18
19
20
21
22
23
Victoria Selina 5*
CQ-YC $369
24
Century Sky 5*
CQ-YC $369
25
26
27
28
29
30
31
Century Sky 5*
CQ-YC $369
 
Upstream
SunMonTueWedThuFriSat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
SunMonTueWedThuFriSat
 
1
2
3
4
5
6
7
Victoria Selina 5*
YC-CQ $369
8
9
10
11
12
13
14
Victoria Selina 5*
YC-CQ $369
15
16
17
18
19
20
21
Victoria Selina 5*
YC-CQ $369
22
23
24
25
26
27
28
Victoria Selina 5*
YC-CQ $369
      
SunMonTueWedThuFriSat
 
1
2
3
4
5
6
7
Victoria Selina 5*
YC-CQ $369
8
President No.8 5*
YC-CQ $359
9
10
11
12
President No.6 5*
YC-CQ $359
13
President No.7 5*
YC-CQ $359
14
Victoria Selina 5*
YC-CQ $369
15
President No.8 5*
YC-CQ $359
16
17
Century Glory 5*
YC-CQ $499
18
19
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
President No.6 5*
YC-CQ $359
20
Victoria Anna 5*
YC-CQ $369
President No.7 5*
YC-CQ $359
21
Victoria Selina 5*
YC-CQ $369
22
Century Sky 5*
YC-CQ $369
President No.8 5*
YC-CQ $359
23
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $369
24
Century Glory 5*
YC-CQ $499
Victoria Katatina 5*
YC-CQ $369
25
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $369
26
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
President No.6 5*
YC-CQ $359
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $369
27
Victoria Anna 5*
YC-CQ $369
President No.7 5*
YC-CQ $359
28
Victoria Selina 5*
YC-CQ $369
29
Century Sky 5*
YC-CQ $369
President No.8 5*
YC-CQ $359
30
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $369
31
Century Glory 5*
YC-CQ $499
Victoria Katatina 5*
YC-CQ $369
   
SunMonTueWedThuFriSat
    
1
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $369
2
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
President No.6 5*
YC-CQ $359
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $369
3
Victoria Anna 5*
YC-CQ $369
President No.7 5*
YC-CQ $359
4
Victoria Selina 5*
YC-CQ $369
5
Century Sky 5*
YC-CQ $369
President No.8 5*
YC-CQ $359
6
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $369
7
Century Glory 5*
YC-CQ $499
Victoria Katatina 5*
YC-CQ $369
8
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $369
9
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
President No.6 5*
YC-CQ $359
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $369
10
Victoria Anna 5*
YC-CQ $369
President No.7 5*
YC-CQ $359
11
Victoria Selina 5*
YC-CQ $369
12
Century Sky 5*
YC-CQ $369
President No.8 5*
YC-CQ $359
13
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $369
14
Century Glory 5*
YC-CQ $499
Victoria Katatina 5*
YC-CQ $369
15
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $369
16
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
President No.6 5*
YC-CQ $359
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $369
17
Victoria Anna 5*
YC-CQ $369
President No.7 5*
YC-CQ $359
18
Victoria Selina 5*
YC-CQ $369
19
Century Sky 5*
YC-CQ $369
President No.8 5*
YC-CQ $359
20
Century Legend 5*
YC-CQ $469
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $369
21
Century Glory 5*
YC-CQ $499
Victoria Katatina 5*
YC-CQ $369
22
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $369
23
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
President No.6 5*
YC-CQ $359
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $369
24
Victoria Anna 5*
YC-CQ $369
President No.7 5*
YC-CQ $359
25
Victoria Selina 5*
YC-CQ $369
26
Century Sky 5*
YC-CQ $369
President No.8 5*
YC-CQ $359
27
Century Legend 5*
YC-CQ $469
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $369
28
Century Glory 5*
YC-CQ $499
Victoria Katatina 5*
YC-CQ $369
29
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $369
30
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
President No.6 5*
YC-CQ $359
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $369
 
SunMonTueWedThuFriSat
      
1
Victoria Anna 5*
YC-CQ $409
President No.7 5*
YC-CQ $409
2
Victoria Selina 5*
YC-CQ $409
3
Century Sky 5*
YC-CQ $409
President No.8 5*
YC-CQ $409
4
Century Legend 5*
YC-CQ $519
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $409
5
Century Glory 5*
YC-CQ $549
Victoria Katatina 5*
YC-CQ $409
6
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $409
7
Century Paragon 5*
YC-CQ $519
President No.6 5*
YC-CQ $409
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $409
8
Victoria Anna 5*
YC-CQ $409
President No.7 5*
YC-CQ $409
9
Victoria Selina 5*
YC-CQ $409
10
Century Sky 5*
YC-CQ $409
President No.8 5*
YC-CQ $409
11
Century Legend 5*
YC-CQ $519
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $409
12
Century Glory 5*
YC-CQ $549
Victoria Katatina 5*
YC-CQ $409
13
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $409
14
Century Paragon 5*
YC-CQ $519
President No.6 5*
YC-CQ $409
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $409
15
Victoria Anna 5*
YC-CQ $409
President No.7 5*
YC-CQ $409
16
Victoria Selina 5*
YC-CQ $409
17
Century Sky 5*
YC-CQ $409
President No.8 5*
YC-CQ $409
18
Century Legend 5*
YC-CQ $519
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $409
19
Century Glory 5*
YC-CQ $549
Victoria Katatina 5*
YC-CQ $409
20
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $409
21
Century Paragon 5*
YC-CQ $519
President No.6 5*
YC-CQ $409
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $409
22
Victoria Anna 5*
YC-CQ $409
President No.7 5*
YC-CQ $409
23
Victoria Selina 5*
YC-CQ $409
24
Century Sky 5*
YC-CQ $409
President No.8 5*
YC-CQ $409
25
Century Legend 5*
YC-CQ $519
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $409
26
Century Glory 5*
YC-CQ $549
Victoria Katatina 5*
YC-CQ $409
27
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $409
28
Century Paragon 5*
YC-CQ $519
President No.6 5*
YC-CQ $409
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $409
29
Victoria Anna 5*
YC-CQ $409
President No.7 5*
YC-CQ $409
30
Victoria Selina 5*
YC-CQ $409
31
Century Sky 5*
YC-CQ $409
President No.8 5*
YC-CQ $409
     
SunMonTueWedThuFriSat
  
1
Century Legend 5*
YC-CQ $469
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $369
2
Century Glory 5*
YC-CQ $499
Victoria Katatina 5*
YC-CQ $369
3
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $369
4
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
President No.6 5*
YC-CQ $359
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $369
5
Victoria Anna 5*
YC-CQ $369
President No.7 5*
YC-CQ $359
6
Victoria Selina 5*
YC-CQ $369
7
Century Sky 5*
YC-CQ $369
President No.8 5*
YC-CQ $359
8
Century Legend 5*
YC-CQ $469
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $369
9
Century Glory 5*
YC-CQ $499
Victoria Katatina 5*
YC-CQ $369
10
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $369
11
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
President No.6 5*
YC-CQ $359
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $369
12
Victoria Anna 5*
YC-CQ $369
President No.7 5*
YC-CQ $359
13
Victoria Selina 5*
YC-CQ $369
14
Century Sky 5*
YC-CQ $369
President No.8 5*
YC-CQ $359
15
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $369
16
Century Glory 5*
YC-CQ $499
Victoria Katatina 5*
YC-CQ $369
17
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $369
18
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
President No.6 5*
YC-CQ $359
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $369
19
Victoria Anna 5*
YC-CQ $369
President No.7 5*
YC-CQ $359
20
Victoria Selina 5*
YC-CQ $369
21
Century Sky 5*
YC-CQ $369
President No.8 5*
YC-CQ $359
22
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $369
23
Century Glory 5*
YC-CQ $499
Victoria Katatina 5*
YC-CQ $369
24
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $369
25
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
President No.6 5*
YC-CQ $359
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $369
26
Victoria Anna 5*
YC-CQ $369
President No.7 5*
YC-CQ $359
27
Victoria Selina 5*
YC-CQ $369
28
Century Sky 5*
YC-CQ $369
President No.8 5*
YC-CQ $359
29
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $369
30
Century Glory 5*
YC-CQ $499
Victoria Katatina 5*
YC-CQ $369
   
SunMonTueWedThuFriSat
    
1
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $369
2
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
President No.6 5*
YC-CQ $359
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $369
3
Victoria Anna 5*
YC-CQ $369
President No.7 5*
YC-CQ $359
4
Victoria Selina 5*
YC-CQ $369
5
Century Sky 5*
YC-CQ $369
President No.8 5*
YC-CQ $359
6
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $369
7
Century Glory 5*
YC-CQ $499
Victoria Katatina 5*
YC-CQ $369
8
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $369
9
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
President No.6 5*
YC-CQ $359
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $369
10
Victoria Anna 5*
YC-CQ $369
President No.7 5*
YC-CQ $359
11
Victoria Selina 5*
YC-CQ $369
12
Century Sky 5*
YC-CQ $369
President No.8 5*
YC-CQ $359
13
Century Legend 5*
YC-CQ $469
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $369
14
Century Glory 5*
YC-CQ $499
Victoria Katatina 5*
YC-CQ $369
15
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $369
16
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
President No.6 5*
YC-CQ $359
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $369
17
Victoria Anna 5*
YC-CQ $369
President No.7 5*
YC-CQ $359
18
Victoria Selina 5*
YC-CQ $369
19
Century Sky 5*
YC-CQ $369
President No.8 5*
YC-CQ $359
20
Century Legend 5*
YC-CQ $469
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $369
21
Century Glory 5*
YC-CQ $499
Victoria Katatina 5*
YC-CQ $369
22
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $369
23
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
President No.6 5*
YC-CQ $359
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $369
24
Victoria Anna 5*
YC-CQ $369
President No.7 5*
YC-CQ $359
25
Victoria Selina 5*
YC-CQ $369
26
Century Sky 5*
YC-CQ $369
President No.8 5*
YC-CQ $359
27
Century Legend 5*
YC-CQ $469
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $369
28
Century Glory 5*
YC-CQ $499
Victoria Katatina 5*
YC-CQ $369
29
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $369
30
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
President No.6 5*
YC-CQ $359
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $369
31
Victoria Anna 5*
YC-CQ $369
President No.7 5*
YC-CQ $359
SunMonTueWedThuFriSat
1
Victoria Selina 5*
YC-CQ $369
2
Century Sky 5*
YC-CQ $369
President No.8 5*
YC-CQ $359
3
Century Legend 5*
YC-CQ $469
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $369
4
Century Glory 5*
YC-CQ $499
Victoria Katatina 5*
YC-CQ $369
5
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $369
6
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
President No.6 5*
YC-CQ $359
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $369
7
Victoria Anna 5*
YC-CQ $369
President No.7 5*
YC-CQ $359
8
Victoria Selina 5*
YC-CQ $369
9
Century Sky 5*
YC-CQ $369
President No.8 5*
YC-CQ $359
10
Century Legend 5*
YC-CQ $469
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $369
11
Century Glory 5*
YC-CQ $499
Victoria Katatina 5*
YC-CQ $369
12
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $369
13
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
President No.6 5*
YC-CQ $359
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $369
14
Victoria Anna 5*
YC-CQ $369
President No.7 5*
YC-CQ $359
15
Victoria Selina 5*
YC-CQ $369
16
Century Sky 5*
YC-CQ $369
President No.8 5*
YC-CQ $359
17
Century Legend 5*
YC-CQ $469
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $369
18
Century Glory 5*
YC-CQ $499
Victoria Katatina 5*
YC-CQ $369
19
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $369
20
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
President No.6 5*
YC-CQ $359
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $369
21
Victoria Anna 5*
YC-CQ $369
President No.7 5*
YC-CQ $359
22
Victoria Selina 5*
YC-CQ $369
23
Century Sky 5*
YC-CQ $369
President No.8 5*
YC-CQ $359
24
Century Legend 5*
YC-CQ $469
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $369
25
Century Glory 5*
YC-CQ $499
Victoria Katatina 5*
YC-CQ $369
26
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $369
27
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
President No.6 5*
YC-CQ $359
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $369
28
Victoria Anna 5*
YC-CQ $369
President No.7 5*
YC-CQ $359
29
Victoria Selina 5*
YC-CQ $369
30
Century Sky 5*
YC-CQ $369
President No.8 5*
YC-CQ $359
31
Century Legend 5*
YC-CQ $469
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $369
    
SunMonTueWedThuFriSat
   
1
Century Glory 5*
YC-CQ $549
Victoria Katatina 5*
YC-CQ $419
2
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $419
3
Century Paragon 5*
YC-CQ $519
President No.6 5*
YC-CQ $409
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $419
4
Victoria Anna 5*
YC-CQ $419
President No.7 5*
YC-CQ $409
5
Victoria Selina 5*
YC-CQ $419
6
Century Sky 5*
YC-CQ $409
President No.8 5*
YC-CQ $409
7
Century Legend 5*
YC-CQ $519
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $419
8
Century Glory 5*
YC-CQ $549
Victoria Katatina 5*
YC-CQ $419
9
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $419
10
Century Paragon 5*
YC-CQ $519
President No.6 5*
YC-CQ $409
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $419
11
Victoria Anna 5*
YC-CQ $419
President No.7 5*
YC-CQ $409
12
Victoria Selina 5*
YC-CQ $419
13
Century Sky 5*
YC-CQ $409
President No.8 5*
YC-CQ $409
14
Century Legend 5*
YC-CQ $519
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $419
15
Century Glory 5*
YC-CQ $549
Victoria Katatina 5*
YC-CQ $419
16
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $419
17
Century Paragon 5*
YC-CQ $519
President No.6 5*
YC-CQ $409
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $419
18
Victoria Anna 5*
YC-CQ $419
President No.7 5*
YC-CQ $409
19
Victoria Selina 5*
YC-CQ $419
20
Century Sky 5*
YC-CQ $409
President No.8 5*
YC-CQ $409
21
Century Legend 5*
YC-CQ $519
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $419
22
Century Glory 5*
YC-CQ $549
Victoria Katatina 5*
YC-CQ $419
23
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $419
24
Century Paragon 5*
YC-CQ $519
President No.6 5*
YC-CQ $409
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $419
25
Victoria Anna 5*
YC-CQ $419
President No.7 5*
YC-CQ $409
26
Victoria Selina 5*
YC-CQ $419
27
Century Sky 5*
YC-CQ $409
President No.8 5*
YC-CQ $409
28
Century Legend 5*
YC-CQ $519
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $419
29
Century Glory 5*
YC-CQ $549
Victoria Katatina 5*
YC-CQ $419
30
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $419
  
SunMonTueWedThuFriSat
     
1
Century Paragon 5*
YC-CQ $519
President No.6 5*
YC-CQ $409
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $419
2
Victoria Anna 5*
YC-CQ $419
President No.7 5*
YC-CQ $409
3
Victoria Selina 5*
YC-CQ $419
4
Century Sky 5*
YC-CQ $409
President No.8 5*
YC-CQ $409
5
Century Legend 5*
YC-CQ $519
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $419
6
Century Glory 5*
YC-CQ $549
Victoria Katatina 5*
YC-CQ $419
7
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $419
8
Century Paragon 5*
YC-CQ $519
President No.6 5*
YC-CQ $409
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $419
9
Victoria Anna 5*
YC-CQ $419
President No.7 5*
YC-CQ $409
10
Victoria Selina 5*
YC-CQ $419
11
Century Sky 5*
YC-CQ $409
President No.8 5*
YC-CQ $409
12
Century Legend 5*
YC-CQ $519
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $419
13
Century Glory 5*
YC-CQ $549
Victoria Katatina 5*
YC-CQ $419
14
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $419
15
Century Paragon 5*
YC-CQ $519
President No.6 5*
YC-CQ $409
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $419
16
Victoria Anna 5*
YC-CQ $419
President No.7 5*
YC-CQ $409
17
Victoria Selina 5*
YC-CQ $419
18
Century Sky 5*
YC-CQ $409
President No.8 5*
YC-CQ $409
19
Century Legend 5*
YC-CQ $519
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $419
20
Century Glory 5*
YC-CQ $549
Victoria Katatina 5*
YC-CQ $419
21
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $419
22
Century Paragon 5*
YC-CQ $519
President No.6 5*
YC-CQ $409
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $419
23
Victoria Anna 5*
YC-CQ $419
President No.7 5*
YC-CQ $409
24
Victoria Selina 5*
YC-CQ $419
25
Century Sky 5*
YC-CQ $409
President No.8 5*
YC-CQ $409
26
Century Legend 5*
YC-CQ $519
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $419
27
Century Glory 5*
YC-CQ $549
Victoria Katatina 5*
YC-CQ $419
28
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $419
29
Century Paragon 5*
YC-CQ $519
President No.6 5*
YC-CQ $409
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $419
30
Victoria Anna 5*
YC-CQ $419
President No.7 5*
YC-CQ $409
31
Victoria Selina 5*
YC-CQ $419
      
SunMonTueWedThuFriSat
 
1
Century Sky 5*
YC-CQ $369
President No.8 5*
YC-CQ $359
2
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $369
3
Century Glory 5*
YC-CQ $499
Victoria Katatina 5*
YC-CQ $369
4
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $369
5
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
President No.6 5*
YC-CQ $359
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $369
6
Victoria Anna 5*
YC-CQ $369
President No.7 5*
YC-CQ $359
7
Victoria Selina 5*
YC-CQ $369
8
Century Sky 5*
YC-CQ $369
President No.8 5*
YC-CQ $359
9
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $369
10
Century Glory 5*
YC-CQ $499
Victoria Katatina 5*
YC-CQ $369
11
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $369
12
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
President No.6 5*
YC-CQ $359
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $369
13
Victoria Anna 5*
YC-CQ $369
President No.7 5*
YC-CQ $359
14
Victoria Selina 5*
YC-CQ $369
15
Century Sky 5*
YC-CQ $369
President No.8 5*
YC-CQ $359
16
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $369
17
Century Glory 5*
YC-CQ $499
Victoria Katatina 5*
YC-CQ $369
18
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $369
19
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
President No.6 5*
YC-CQ $359
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $369
20
Victoria Anna 5*
YC-CQ $369
President No.7 5*
YC-CQ $359
21
Victoria Selina 5*
YC-CQ $369
22
Century Sky 5*
YC-CQ $369
President No.8 5*
YC-CQ $359
23
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $369
24
Century Glory 5*
YC-CQ $499
Victoria Katatina 5*
YC-CQ $369
25
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $369
26
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $369
27
Victoria Anna 5*
YC-CQ $369
President No.7 5*
YC-CQ $359
28
Victoria Selina 5*
YC-CQ $369
29
Century Sky 5*
YC-CQ $369
30
    
SunMonTueWedThuFriSat
   
1
Century Glory 5*
YC-CQ $499
2
3
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
4
5
Victoria Selina 5*
YC-CQ $369
6
Century Sky 5*
YC-CQ $369
7
8
9
10
11
12
Victoria Selina 5*
YC-CQ $369
13
Century Sky 5*
YC-CQ $369
14
15
16
17
18
19
Victoria Selina 5*
YC-CQ $369
20
Century Sky 5*
YC-CQ $369
21
22
23
24
25
26
Victoria Selina 5*
YC-CQ $369
27
Century Sky 5*
YC-CQ $369
28
29
30
31
 
Check our global tours at