Home / Tours / Yangtze Cruise / Ships / Cruise Calendar /
Online Enquiry

Yangtze Cruise Calendar 2018

Remark: CQ=Chongqing; YC=Yichang; SH=Shanghai; 5*=5 star
Downstream
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
1
2
3
4
5
Century Sun 5*
CQ-YC $379
6
7
8
9
10
11
12
Century Sun 5*
CQ-YC $379
13
14
15
16
17
18
19
Century Sun 5*
CQ-YC $379
20
21
22
23
24
25
26
Century Sun 5*
CQ-YC $379
27
28
29
30
31
     
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
       
1
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $349
2
Century Sun 5*
CQ-YC $379
3
4
5
6
7
8
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $349
9
10
11
12
13
14
15
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $349
16
Century Sun 5*
CQ-YC $379
17
18
19
20
21
22
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $349
23
Century Sun 5*
CQ-YC $379
24
25
26
27
28
     
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
       
1
Victoria Selina 5*
CQ-YC $349
2
Century Diamond 5*
CQ-YC $379
3
4
5
6
7
8
Gold 7 5*
CQ-YC $379
Victoria Selina 5*
CQ-YC $349
9
Century Sun 5*
CQ-YC $379
10
Century Legend 5*
CQ-YC $469
11
Century Diamond 5*
CQ-YC $379
12
13
Gold 3 5*
CQ-YC $379
14
15
Gold 7 5*
CQ-YC $379
Victoria Selina 5*
CQ-YC $349
Yangtze 2 5*
CQ-YC $349
16
Century Sun 5*
CQ-YC $379
Victoria Grace 4*
CQ-YC $349
17
Gold 2 5*
CQ-YC $379
Century Legend 5*
CQ-YC $469
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $349
Yangtze 1 5*
CQ-YC $319
18
Century Diamond 5*
CQ-YC $379
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $349
19
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $349
20
Gold 3 5*
CQ-YC $379
Victoria Anna 5*
CQ-YC $349
21
Gold 6 5*
CQ-YC $379
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $349
22
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $1009
Gold 7 5*
CQ-YC $379
Victoria Selina 5*
CQ-YC $349
Yangtze 2 5*
CQ-YC $349
23
Gold 5 5*
CQ-YC $379
Century Sun 5*
CQ-YC $379
President No.8 5*
CQ-YC $349
Victoria Grace 4*
CQ-YC $349
24
Gold 2 5*
CQ-YC $379
Century Legend 5*
CQ-YC $469
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $349
Yangtze 1 5*
CQ-YC $319
25
Century Diamond 5*
CQ-YC $379
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $349
26
Gold 1 5*
CQ-YC $379
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $349
27
Gold 3 5*
CQ-YC $379
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
President No.6 5*
CQ-YC $349
Victoria Anna 5*
CQ-YC $349
28
Gold 6 5*
CQ-YC $379
President No.7 5*
CQ-YC $349
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $349
29
Gold 7 5*
CQ-YC $379
Victoria Selina 5*
CQ-YC $349
Yangtze 2 5*
CQ-YC $349
30
Gold 5 5*
CQ-YC $379
Century Sun 5*
CQ-YC $379
President No.8 5*
CQ-YC $349
Victoria Grace 4*
CQ-YC $349
31
Gold 2 5*
CQ-YC $379
Century Legend 5*
CQ-YC $469
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $349
Yangtze 1 5*
CQ-YC $319
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
Century Diamond 5*
CQ-YC $379
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $379
2
Gold 1 5*
CQ-YC $379
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $379
3
Gold 3 5*
CQ-YC $379
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
President No.6 5*
CQ-YC $349
Victoria Anna 5*
CQ-YC $379
4
Gold 6 5*
CQ-YC $379
President No.7 5*
CQ-YC $349
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $379
5
Gold 7 5*
CQ-YC $379
Victoria Selina 5*
CQ-YC $379
Yangtze 2 5*
CQ-YC $349
6
Gold 5 5*
CQ-YC $379
Century Sun 5*
CQ-YC $379
President No.8 5*
CQ-YC $349
Victoria Grace 4*
CQ-YC $379
7
Gold 2 5*
CQ-YC $379
Century Legend 5*
CQ-YC $469
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $379
Yangtze 1 5*
CQ-YC $319
8
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $379
9
Gold 1 5*
CQ-YC $379
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $379
10
Gold 3 5*
CQ-YC $379
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
President No.6 5*
CQ-YC $349
Victoria Anna 5*
CQ-YC $379
11
Gold 6 5*
CQ-YC $379
President No.7 5*
CQ-YC $349
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $379
12
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $1419
Gold 7 5*
CQ-YC $379
Victoria Selina 5*
CQ-YC $379
Yangtze 2 5*
CQ-YC $349
13
Gold 5 5*
CQ-YC $379
Century Sun 5*
CQ-YC $379
President No.8 5*
CQ-YC $349
Victoria Grace 4*
CQ-YC $379
14
Gold 2 5*
CQ-YC $379
Century Legend 5*
CQ-YC $469
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $379
Yangtze 1 5*
CQ-YC $319
15
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $379
16
Gold 1 5*
CQ-YC $379
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $379
17
Gold 3 5*
CQ-YC $379
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
President No.6 5*
CQ-YC $349
Victoria Anna 5*
CQ-YC $379
18
Gold 6 5*
CQ-YC $379
President No.7 5*
CQ-YC $349
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $379
19
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $1419
Gold 7 5*
CQ-YC $379
Victoria Selina 5*
CQ-YC $379
Yangtze 2 5*
CQ-YC $349
20
Gold 5 5*
CQ-YC $379
President No.8 5*
CQ-YC $349
Victoria Grace 4*
CQ-YC $379
21
Gold 2 5*
CQ-YC $379
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $379
Yangtze 1 5*
CQ-YC $319
22
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $379
23
Gold 1 5*
CQ-YC $379
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $379
24
Gold 3 5*
CQ-YC $379
President No.6 5*
CQ-YC $349
Victoria Anna 5*
CQ-YC $379
25
Gold 6 5*
CQ-YC $379
President No.7 5*
CQ-YC $349
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $379
26
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $1419
Gold 7 5*
CQ-YC $379
Victoria Selina 5*
CQ-YC $379
Yangtze 2 5*
CQ-YC $349
27
Gold 5 5*
CQ-YC $379
Century Sun 5*
CQ-YC $379
President No.8 5*
CQ-YC $349
Victoria Grace 4*
CQ-YC $379
28
Gold 2 5*
CQ-YC $379
Century Legend 5*
CQ-YC $469
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $379
Yangtze 1 5*
CQ-YC $319
29
Century Diamond 5*
CQ-YC $379
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $379
30
Gold 1 5*
CQ-YC $379
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $379
         
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   
1
Gold 3 5*
CQ-YC $419
Century Paragon 5*
CQ-YC $519
President No.6 5*
CQ-YC $399
Victoria Anna 5*
CQ-YC $379
2
Gold 6 5*
CQ-YC $419
President No.7 5*
CQ-YC $399
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $379
3
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $1419
Gold 7 5*
CQ-YC $419
Victoria Selina 5*
CQ-YC $379
4
Gold 5 5*
CQ-YC $419
Century Sun 5*
CQ-YC $419
President No.8 5*
CQ-YC $399
Victoria Grace 4*
CQ-YC $379
5
Gold 2 5*
CQ-YC $419
Century Legend 5*
CQ-YC $519
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $379
Yangtze 1 5*
CQ-YC $349
6
Century Diamond 5*
CQ-YC $419
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $379
7
Gold 1 5*
CQ-YC $419
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $379
8
Gold 3 5*
CQ-YC $419
Century Paragon 5*
CQ-YC $519
President No.6 5*
CQ-YC $399
Victoria Anna 5*
CQ-YC $379
9
Gold 6 5*
CQ-YC $419
President No.7 5*
CQ-YC $399
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $379
10
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $1419
Gold 7 5*
CQ-YC $419
Victoria Selina 5*
CQ-YC $379
Yangtze 2 5*
CQ-YC $379
11
Gold 5 5*
CQ-YC $419
President No.8 5*
CQ-YC $399
Victoria Grace 4*
CQ-YC $379
12
Gold 2 5*
CQ-YC $419
Century Legend 5*
CQ-YC $519
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $379
Yangtze 1 5*
CQ-YC $349
13
Century Diamond 5*
CQ-YC $419
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $379
14
Gold 1 5*
CQ-YC $419
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $379
15
Gold 3 5*
CQ-YC $419
Century Paragon 5*
CQ-YC $519
President No.6 5*
CQ-YC $399
Victoria Anna 5*
CQ-YC $379
16
Gold 6 5*
CQ-YC $419
President No.7 5*
CQ-YC $399
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $379
17
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $1419
Gold 7 5*
CQ-YC $419
Victoria Selina 5*
CQ-YC $379
Yangtze 2 5*
CQ-YC $379
18
Gold 5 5*
CQ-YC $419
Century Sun 5*
CQ-YC $419
President No.8 5*
CQ-YC $399
Victoria Grace 4*
CQ-YC $379
19
Gold 2 5*
CQ-YC $419
Century Legend 5*
CQ-YC $519
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $379
Yangtze 1 5*
CQ-YC $349
20
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $379
21
Gold 1 5*
CQ-YC $419
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $379
22
Gold 3 5*
CQ-YC $419
Century Paragon 5*
CQ-YC $519
President No.6 5*
CQ-YC $399
Victoria Anna 5*
CQ-YC $379
23
Gold 6 5*
CQ-YC $419
President No.7 5*
CQ-YC $399
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $379
24
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $1419
Gold 7 5*
CQ-YC $419
Victoria Selina 5*
CQ-YC $379
Yangtze 2 5*
CQ-YC $379
25
Gold 5 5*
CQ-YC $419
President No.8 5*
CQ-YC $399
Victoria Grace 4*
CQ-YC $379
26
Gold 2 5*
CQ-YC $419
Century Legend 5*
CQ-YC $519
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $379
Yangtze 1 5*
CQ-YC $349
27
Century Diamond 5*
CQ-YC $419
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $379
28
Gold 1 5*
CQ-YC $419
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $379
29
Gold 3 5*
CQ-YC $419
Century Paragon 5*
CQ-YC $519
President No.6 5*
CQ-YC $399
Victoria Anna 5*
CQ-YC $379
30
Gold 6 5*
CQ-YC $419
President No.7 5*
CQ-YC $399
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $379
31
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $1419
Gold 7 5*
CQ-YC $419
Victoria Selina 5*
CQ-YC $379
Yangtze 2 5*
CQ-YC $379
   
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
         
1
Gold 5 5*
CQ-YC $379
Century Sun 5*
CQ-YC $379
President No.8 5*
CQ-YC $349
Victoria Grace 4*
CQ-YC $349
2
Gold 2 5*
CQ-YC $379
Century Legend 5*
CQ-YC $469
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $349
Yangtze 1 5*
CQ-YC $319
3
Century Diamond 5*
CQ-YC $379
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $349
4
Gold 1 5*
CQ-YC $379
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $349
5
Gold 3 5*
CQ-YC $379
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
President No.6 5*
CQ-YC $349
Victoria Anna 5*
CQ-YC $349
6
Gold 6 5*
CQ-YC $379
President No.7 5*
CQ-YC $349
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $349
7
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $1009
Gold 7 5*
CQ-YC $379
Victoria Selina 5*
CQ-YC $349
Yangtze 2 5*
CQ-YC $349
8
Gold 5 5*
CQ-YC $379
Century Sun 5*
CQ-YC $379
President No.8 5*
CQ-YC $349
Victoria Grace 4*
CQ-YC $349
9
Gold 2 5*
CQ-YC $379
Century Legend 5*
CQ-YC $469
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $349
Yangtze 1 5*
CQ-YC $319
10
Century Diamond 5*
CQ-YC $379
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $349
11
Gold 1 5*
CQ-YC $379
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $349
12
Gold 3 5*
CQ-YC $379
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
President No.6 5*
CQ-YC $349
Victoria Anna 5*
CQ-YC $349
13
Gold 6 5*
CQ-YC $379
President No.7 5*
CQ-YC $349
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $349
14
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $1009
Gold 7 5*
CQ-YC $379
Victoria Selina 5*
CQ-YC $349
Yangtze 2 5*
CQ-YC $349
15
Gold 5 5*
CQ-YC $379
Century Sun 5*
CQ-YC $379
President No.8 5*
CQ-YC $349
Victoria Grace 4*
CQ-YC $349
16
Gold 2 5*
CQ-YC $379
Century Legend 5*
CQ-YC $469
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $349
Yangtze 1 5*
CQ-YC $319
17
Century Diamond 5*
CQ-YC $379
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $349
18
Gold 1 5*
CQ-YC $379
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $349
19
Gold 3 5*
CQ-YC $379
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
President No.6 5*
CQ-YC $349
Victoria Anna 5*
CQ-YC $349
20
Gold 6 5*
CQ-YC $379
President No.7 5*
CQ-YC $349
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $349
21
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $1009
Gold 7 5*
CQ-YC $379
Victoria Selina 5*
CQ-YC $349
Yangtze 2 5*
CQ-YC $349
22
Gold 5 5*
CQ-YC $379
Century Sun 5*
CQ-YC $379
President No.8 5*
CQ-YC $349
Victoria Grace 4*
CQ-YC $349
23
Gold 2 5*
CQ-YC $379
Century Legend 5*
CQ-YC $469
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $349
Yangtze 1 5*
CQ-YC $319
24
Century Diamond 5*
CQ-YC $379
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $349
25
Gold 1 5*
CQ-YC $379
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $349
26
Gold 3 5*
CQ-YC $379
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
President No.6 5*
CQ-YC $349
Victoria Anna 5*
CQ-YC $349
27
Gold 6 5*
CQ-YC $379
President No.7 5*
CQ-YC $349
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $349
28
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $1009
Gold 7 5*
CQ-YC $379
Victoria Selina 5*
CQ-YC $349
Yangtze 2 5*
CQ-YC $349
29
Gold 5 5*
CQ-YC $379
Century Sun 5*
CQ-YC $379
President No.8 5*
CQ-YC $349
Victoria Grace 4*
CQ-YC $349
30
Gold 2 5*
CQ-YC $379
Century Legend 5*
CQ-YC $469
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $349
Yangtze 1 5*
CQ-YC $319
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
Century Diamond 5*
CQ-YC $379
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $349
2
Gold 1 5*
CQ-YC $379
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $349
3
Gold 3 5*
CQ-YC $379
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
President No.6 5*
CQ-YC $349
Victoria Anna 5*
CQ-YC $349
4
Gold 6 5*
CQ-YC $379
President No.7 5*
CQ-YC $349
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $349
5
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $1009
Gold 7 5*
CQ-YC $379
Victoria Selina 5*
CQ-YC $349
Yangtze 2 5*
CQ-YC $349
6
Gold 5 5*
CQ-YC $379
Century Sun 5*
CQ-YC $379
President No.8 5*
CQ-YC $349
Victoria Grace 4*
CQ-YC $349
7
Gold 2 5*
CQ-YC $379
Century Legend 5*
CQ-YC $469
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $349
Yangtze 1 5*
CQ-YC $319
8
Century Diamond 5*
CQ-YC $379
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $349
9
Gold 1 5*
CQ-YC $379
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $349
10
Gold 3 5*
CQ-YC $379
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
President No.6 5*
CQ-YC $349
Victoria Anna 5*
CQ-YC $349
11
Gold 6 5*
CQ-YC $379
President No.7 5*
CQ-YC $349
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $349
12
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $1009
Gold 7 5*
CQ-YC $379
Victoria Selina 5*
CQ-YC $349
Yangtze 2 5*
CQ-YC $349
13
Gold 5 5*
CQ-YC $379
Century Sun 5*
CQ-YC $379
President No.8 5*
CQ-YC $349
Victoria Grace 4*
CQ-YC $349
14
Gold 2 5*
CQ-YC $379
Century Legend 5*
CQ-YC $469
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $349
Yangtze 1 5*
CQ-YC $319
15
Century Diamond 5*
CQ-YC $379
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $349
16
Gold 1 5*
CQ-YC $379
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $349
17
Gold 3 5*
CQ-YC $379
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
President No.6 5*
CQ-YC $349
Victoria Anna 5*
CQ-YC $349
18
Gold 6 5*
CQ-YC $379
President No.7 5*
CQ-YC $349
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $349
19
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $1009
Gold 7 5*
CQ-YC $379
Victoria Selina 5*
CQ-YC $349
Yangtze 2 5*
CQ-YC $349
20
Gold 5 5*
CQ-YC $379
Century Sun 5*
CQ-YC $379
President No.8 5*
CQ-YC $349
Victoria Grace 4*
CQ-YC $349
21
Gold 2 5*
CQ-YC $379
Century Legend 5*
CQ-YC $469
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $349
Yangtze 1 5*
CQ-YC $319
22
Century Diamond 5*
CQ-YC $379
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $349
23
Gold 1 5*
CQ-YC $379
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $349
24
Gold 3 5*
CQ-YC $379
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
President No.6 5*
CQ-YC $349
Victoria Anna 5*
CQ-YC $349
25
Gold 6 5*
CQ-YC $379
President No.7 5*
CQ-YC $349
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $349
26
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $1009
Gold 7 5*
CQ-YC $379
Victoria Selina 5*
CQ-YC $349
Yangtze 2 5*
CQ-YC $349
27
Gold 5 5*
CQ-YC $379
Century Sun 5*
CQ-YC $379
President No.8 5*
CQ-YC $349
Victoria Grace 4*
CQ-YC $349
28
Gold 2 5*
CQ-YC $379
Century Legend 5*
CQ-YC $469
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $349
Yangtze 1 5*
CQ-YC $319
29
Century Diamond 5*
CQ-YC $379
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $349
30
Gold 1 5*
CQ-YC $379
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $349
31
Gold 3 5*
CQ-YC $379
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
President No.6 5*
CQ-YC $349
Victoria Anna 5*
CQ-YC $349
       
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
Gold 6 5*
CQ-YC $379
President No.7 5*
CQ-YC $349
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $349
2
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $1009
Gold 7 5*
CQ-YC $379
Victoria Selina 5*
CQ-YC $349
Yangtze 2 5*
CQ-YC $349
3
Gold 5 5*
CQ-YC $379
Century Sun 5*
CQ-YC $379
President No.8 5*
CQ-YC $349
Victoria Grace 4*
CQ-YC $349
4
Gold 2 5*
CQ-YC $379
Century Legend 5*
CQ-YC $469
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $349
Yangtze 1 5*
CQ-YC $319
5
Century Diamond 5*
CQ-YC $379
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $349
6
Gold 1 5*
CQ-YC $379
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $349
7
Gold 3 5*
CQ-YC $379
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
President No.6 5*
CQ-YC $349
Victoria Anna 5*
CQ-YC $349
8
Gold 6 5*
CQ-YC $379
President No.7 5*
CQ-YC $349
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $349
9
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $1009
Gold 7 5*
CQ-YC $379
Victoria Selina 5*
CQ-YC $349
Yangtze 2 5*
CQ-YC $349
10
Gold 5 5*
CQ-YC $379
Century Sun 5*
CQ-YC $379
President No.8 5*
CQ-YC $349
Victoria Grace 4*
CQ-YC $349
11
Gold 2 5*
CQ-YC $379
Century Legend 5*
CQ-YC $469
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $349
Yangtze 1 5*
CQ-YC $319
12
Century Diamond 5*
CQ-YC $379
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $349
13
Gold 1 5*
CQ-YC $379
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $349
14
Gold 3 5*
CQ-YC $379
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
President No.6 5*
CQ-YC $349
Victoria Anna 5*
CQ-YC $349
15
Gold 6 5*
CQ-YC $379
President No.7 5*
CQ-YC $349
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $349
16
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $1009
Gold 7 5*
CQ-YC $379
Victoria Selina 5*
CQ-YC $349
Yangtze 2 5*
CQ-YC $349
17
Gold 5 5*
CQ-YC $379
Century Sun 5*
CQ-YC $379
President No.8 5*
CQ-YC $349
Victoria Grace 4*
CQ-YC $349
18
Gold 2 5*
CQ-YC $379
Century Legend 5*
CQ-YC $469
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $349
Yangtze 1 5*
CQ-YC $319
19
Century Diamond 5*
CQ-YC $379
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $349
20
Gold 1 5*
CQ-YC $379
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $349
21
Gold 3 5*
CQ-YC $379
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
President No.6 5*
CQ-YC $349
Victoria Anna 5*
CQ-YC $349
22
Gold 6 5*
CQ-YC $379
President No.7 5*
CQ-YC $349
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $349
23
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $1009
Gold 7 5*
CQ-YC $379
Victoria Selina 5*
CQ-YC $349
Yangtze 2 5*
CQ-YC $349
24
Gold 5 5*
CQ-YC $379
Century Sun 5*
CQ-YC $379
President No.8 5*
CQ-YC $349
Victoria Grace 4*
CQ-YC $349
25
Gold 2 5*
CQ-YC $379
Century Legend 5*
CQ-YC $469
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $349
Yangtze 1 5*
CQ-YC $319
26
Century Diamond 5*
CQ-YC $379
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $349
27
Gold 1 5*
CQ-YC $379
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $349
28
Gold 3 5*
CQ-YC $379
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
President No.6 5*
CQ-YC $349
Victoria Anna 5*
CQ-YC $349
29
Gold 6 5*
CQ-YC $379
President No.7 5*
CQ-YC $349
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $349
30
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $1009
Victoria Selina 5*
CQ-YC $349
Yangtze 2 5*
CQ-YC $349
31
Century Sun 5*
CQ-YC $379
President No.8 5*
CQ-YC $349
Victoria Grace 4*
CQ-YC $349
 
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
           
1
Gold 2 5*
CQ-YC $419
Century Legend 5*
CQ-YC $519
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $399
Yangtze 1 5*
CQ-YC $349
2
Century Diamond 5*
CQ-YC $419
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $399
3
Gold 1 5*
CQ-YC $419
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $399
4
Gold 3 5*
CQ-YC $419
Century Paragon 5*
CQ-YC $519
President No.6 5*
CQ-YC $399
Victoria Anna 5*
CQ-YC $399
5
Gold 6 5*
CQ-YC $419
President No.7 5*
CQ-YC $399
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $399
6
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $1419
Gold 7 5*
CQ-YC $419
Victoria Selina 5*
CQ-YC $399
Yangtze 2 5*
CQ-YC $379
7
Gold 5 5*
CQ-YC $419
Century Sun 5*
CQ-YC $419
President No.8 5*
CQ-YC $399
Victoria Grace 4*
CQ-YC $399
8
Gold 2 5*
CQ-YC $419
Century Legend 5*
CQ-YC $519
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $399
Yangtze 1 5*
CQ-YC $349
9
Century Diamond 5*
CQ-YC $419
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $399
10
Gold 1 5*
CQ-YC $419
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $399
11
Gold 3 5*
CQ-YC $419
Century Paragon 5*
CQ-YC $519
President No.6 5*
CQ-YC $399
Victoria Anna 5*
CQ-YC $399
12
Gold 6 5*
CQ-YC $419
President No.7 5*
CQ-YC $399
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $399
13
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $1419
Gold 7 5*
CQ-YC $419
Victoria Selina 5*
CQ-YC $399
Yangtze 2 5*
CQ-YC $379
14
Gold 5 5*
CQ-YC $419
Century Sun 5*
CQ-YC $419
President No.8 5*
CQ-YC $399
Victoria Grace 4*
CQ-YC $399
15
Gold 2 5*
CQ-YC $419
Century Legend 5*
CQ-YC $519
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $399
Yangtze 1 5*
CQ-YC $349
16
Century Diamond 5*
CQ-YC $419
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $399
17
Gold 1 5*
CQ-YC $419
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $399
18
Gold 3 5*
CQ-YC $419
Century Paragon 5*
CQ-YC $519
President No.6 5*
CQ-YC $399
Victoria Anna 5*
CQ-YC $399
19
Gold 6 5*
CQ-YC $419
President No.7 5*
CQ-YC $399
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $399
20
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $1419
Gold 7 5*
CQ-YC $419
Victoria Selina 5*
CQ-YC $399
Yangtze 2 5*
CQ-YC $379
21
Gold 5 5*
CQ-YC $419
Century Sun 5*
CQ-YC $419
President No.8 5*
CQ-YC $399
Victoria Grace 4*
CQ-YC $399
22
Gold 2 5*
CQ-YC $419
Century Legend 5*
CQ-YC $519
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $399
Yangtze 1 5*
CQ-YC $349
23
Century Diamond 5*
CQ-YC $419
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $399
24
Gold 1 5*
CQ-YC $419
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $399
25
Gold 3 5*
CQ-YC $419
Century Paragon 5*
CQ-YC $519
President No.6 5*
CQ-YC $399
Victoria Anna 5*
CQ-YC $399
26
Gold 6 5*
CQ-YC $419
President No.7 5*
CQ-YC $399
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $399
27
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $1419
Gold 7 5*
CQ-YC $419
Victoria Selina 5*
CQ-YC $399
Yangtze 2 5*
CQ-YC $379
28
Gold 5 5*
CQ-YC $419
Century Sun 5*
CQ-YC $419
President No.8 5*
CQ-YC $399
Victoria Grace 4*
CQ-YC $399
29
Gold 2 5*
CQ-YC $419
Century Legend 5*
CQ-YC $519
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $399
Yangtze 1 5*
CQ-YC $349
30
Century Diamond 5*
CQ-YC $419
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $399
           
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
1
Gold 1 5*
CQ-YC $419
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $399
2
Gold 3 5*
CQ-YC $419
Century Paragon 5*
CQ-YC $519
President No.6 5*
CQ-YC $399
Victoria Anna 5*
CQ-YC $399
3
Gold 6 5*
CQ-YC $419
President No.7 5*
CQ-YC $399
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $399
4
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $1419
Gold 7 5*
CQ-YC $419
Victoria Selina 5*
CQ-YC $399
Yangtze 2 5*
CQ-YC $379
5
Gold 5 5*
CQ-YC $419
Century Sun 5*
CQ-YC $419
President No.8 5*
CQ-YC $399
Victoria Grace 4*
CQ-YC $399
6
Gold 2 5*
CQ-YC $419
Century Legend 5*
CQ-YC $519
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $399
Yangtze 1 5*
CQ-YC $349
7
Century Diamond 5*
CQ-YC $419
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $399
8
Gold 1 5*
CQ-YC $419
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $399
9
Gold 3 5*
CQ-YC $419
Century Paragon 5*
CQ-YC $519
President No.6 5*
CQ-YC $399
Victoria Anna 5*
CQ-YC $399
10
Gold 6 5*
CQ-YC $419
President No.7 5*
CQ-YC $399
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $399
11
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $1419
Gold 7 5*
CQ-YC $419
Victoria Selina 5*
CQ-YC $399
Yangtze 2 5*
CQ-YC $379
12
Gold 5 5*
CQ-YC $419
Century Sun 5*
CQ-YC $419
President No.8 5*
CQ-YC $399
Victoria Grace 4*
CQ-YC $399
13
Gold 2 5*
CQ-YC $419
Century Legend 5*
CQ-YC $519
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $399
Yangtze 1 5*
CQ-YC $349
14
Century Diamond 5*
CQ-YC $419
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $399
15
Gold 1 5*
CQ-YC $419
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $399
16
Gold 3 5*
CQ-YC $419
Century Paragon 5*
CQ-YC $519
President No.6 5*
CQ-YC $399
Victoria Anna 5*
CQ-YC $399
17
Gold 6 5*
CQ-YC $419
President No.7 5*
CQ-YC $399
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $399
18
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $1419
Gold 7 5*
CQ-YC $419
Victoria Selina 5*
CQ-YC $399
Yangtze 2 5*
CQ-YC $379
19
Gold 5 5*
CQ-YC $419
Century Sun 5*
CQ-YC $419
President No.8 5*
CQ-YC $399
Victoria Grace 4*
CQ-YC $399
20
Gold 2 5*
CQ-YC $419
Century Legend 5*
CQ-YC $519
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $399
Yangtze 1 5*
CQ-YC $349
21
22
Gold 1 5*
CQ-YC $419
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $399
23
Gold 3 5*
CQ-YC $419
Century Paragon 5*
CQ-YC $519
President No.6 5*
CQ-YC $399
Victoria Anna 5*
CQ-YC $399
24
Gold 6 5*
CQ-YC $419
President No.7 5*
CQ-YC $399
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $399
25
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $1419
Gold 7 5*
CQ-YC $419
Victoria Selina 5*
CQ-YC $399
Yangtze 2 5*
CQ-YC $379
26
Gold 5 5*
CQ-YC $419
Century Sun 5*
CQ-YC $419
President No.8 5*
CQ-YC $399
Victoria Grace 4*
CQ-YC $399
27
Gold 2 5*
CQ-YC $419
Century Legend 5*
CQ-YC $519
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $399
Yangtze 1 5*
CQ-YC $349
28
Century Diamond 5*
CQ-YC $419
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $399
29
Gold 1 5*
CQ-YC $419
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $399
30
Gold 3 5*
CQ-YC $419
Century Paragon 5*
CQ-YC $519
President No.6 5*
CQ-YC $399
Victoria Anna 5*
CQ-YC $399
31
Gold 6 5*
CQ-YC $419
President No.7 5*
CQ-YC $399
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $399
     
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
       
1
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $1419
Gold 7 5*
CQ-YC $379
Victoria Selina 5*
CQ-YC $349
Yangtze 2 5*
CQ-YC $349
2
Gold 5 5*
CQ-YC $379
Century Sun 5*
CQ-YC $379
President No.8 5*
CQ-YC $349
Victoria Grace 4*
CQ-YC $349
3
Gold 2 5*
CQ-YC $379
Century Legend 5*
CQ-YC $469
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $349
Yangtze 1 5*
CQ-YC $319
4
Century Diamond 5*
CQ-YC $379
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $349
5
Gold 1 5*
CQ-YC $379
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $349
6
Gold 3 5*
CQ-YC $379
President No.6 5*
CQ-YC $349
Victoria Anna 5*
CQ-YC $349
7
Gold 6 5*
CQ-YC $379
President No.7 5*
CQ-YC $349
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $349
8
Gold 7 5*
CQ-YC $379
Victoria Selina 5*
CQ-YC $349
Yangtze 2 5*
CQ-YC $349
9
Gold 5 5*
CQ-YC $379
Century Sun 5*
CQ-YC $379
President No.8 5*
CQ-YC $349
Victoria Grace 4*
CQ-YC $349
10
Gold 2 5*
CQ-YC $379
Century Legend 5*
CQ-YC $469
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $349
Yangtze 1 5*
CQ-YC $319
11
Century Diamond 5*
CQ-YC $379
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $349
12
Gold 1 5*
CQ-YC $379
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $349
13
Gold 3 5*
CQ-YC $379
President No.6 5*
CQ-YC $349
Victoria Anna 5*
CQ-YC $349
14
Gold 6 5*
CQ-YC $379
President No.7 5*
CQ-YC $349
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $349
15
Gold 7 5*
CQ-YC $379
Victoria Selina 5*
CQ-YC $349
Yangtze 2 5*
CQ-YC $349
16
Gold 5 5*
CQ-YC $379
Century Sun 5*
CQ-YC $379
President No.8 5*
CQ-YC $349
Victoria Grace 4*
CQ-YC $349
17
Gold 2 5*
CQ-YC $379
Century Legend 5*
CQ-YC $469
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $349
Yangtze 1 5*
CQ-YC $319
18
Century Diamond 5*
CQ-YC $379
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $349
19
Gold 1 5*
CQ-YC $379
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $349
20
Gold 3 5*
CQ-YC $379
President No.6 5*
CQ-YC $349
Victoria Anna 5*
CQ-YC $349
21
Gold 6 5*
CQ-YC $379
President No.7 5*
CQ-YC $349
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $349
22
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $1419
Gold 7 5*
CQ-YC $379
Victoria Selina 5*
CQ-YC $349
Yangtze 2 5*
CQ-YC $349
23
Gold 5 5*
CQ-YC $379
Century Sun 5*
CQ-YC $379
President No.8 5*
CQ-YC $349
Victoria Grace 4*
CQ-YC $349
24
Gold 2 5*
CQ-YC $379
Century Legend 5*
CQ-YC $469
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $349
Yangtze 1 5*
CQ-YC $319
25
Century Diamond 5*
CQ-YC $379
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $349
26
Gold 1 5*
CQ-YC $379
27
Gold 3 5*
CQ-YC $379
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
28
Gold 6 5*
CQ-YC $379
29
Gold 7 5*
CQ-YC $379
30
Gold 5 5*
CQ-YC $379
Century Sun 5*
CQ-YC $379
 
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
           
1
Gold 2 5*
CQ-YC $379
2
3
Gold 1 5*
CQ-YC $379
4
Gold 3 5*
CQ-YC $379
5
Gold 6 5*
CQ-YC $379
6
Gold 7 5*
CQ-YC $379
Victoria Selina 5*
CQ-YC $349
7
Gold 5 5*
CQ-YC $379
Century Sun 5*
CQ-YC $379
8
Gold 2 5*
CQ-YC $379
9
10
Gold 1 5*
CQ-YC $379
11
Gold 3 5*
CQ-YC $379
12
Gold 6 5*
CQ-YC $379
13
Gold 7 5*
CQ-YC $379
Victoria Selina 5*
CQ-YC $349
14
Gold 5 5*
CQ-YC $379
Century Sun 5*
CQ-YC $379
15
Gold 2 5*
CQ-YC $379
16
17
18
19
Gold 6 5*
CQ-YC $379
20
Gold 7 5*
CQ-YC $379
Victoria Selina 5*
CQ-YC $349
21
Gold 5 5*
CQ-YC $379
Century Sun 5*
CQ-YC $379
22
23
24
25
26
Gold 6 5*
CQ-YC $379
27
Victoria Selina 5*
CQ-YC $349
28
Century Sun 5*
CQ-YC $379
29
30
31
         
Upstream
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
1
Century Sun 5*
YC-CQ $379
2
3
4
5
6
7
8
Century Sun 5*
YC-CQ $379
9
10
11
12
13
14
15
Century Sun 5*
YC-CQ $379
16
17
18
19
20
21
22
Century Sun 5*
YC-CQ $379
23
24
25
26
27
28
29
Century Sun 5*
YC-CQ $379
30
31
     
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
       
1
2
3
4
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $349
5
Century Sun 5*
YC-CQ $379
6
7
8
9
10
11
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $349
12
13
14
15
16
17
18
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $349
19
Century Sun 5*
YC-CQ $379
20
21
22
23
24
25
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $349
26
Century Diamond 5*
YC-CQ $379
27
28
     
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
       
1
2
3
4
Victoria Selina 5*
YC-CQ $349
5
Century Diamond 5*
YC-CQ $379
6
7
8
9
10
11
Gold 7 5*
YC-CQ $379
Victoria Selina 5*
YC-CQ $349
12
Century Sun 5*
YC-CQ $379
13
Century Legend 5*
YC-CQ $469
14
15
16
Gold 3 5*
YC-CQ $379
17
18
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $1009
Gold 7 5*
YC-CQ $379
Victoria Selina 5*
YC-CQ $349
Yangtze 2 5*
YC-CQ $349
19
Century Sun 5*
YC-CQ $379
President No.8 5*
YC-CQ $349
Victoria Grace 4*
YC-CQ $349
20
Gold 2 5*
YC-CQ $379
Century Legend 5*
YC-CQ $469
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $349
Yangtze 1 5*
YC-CQ $319
21
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $349
22
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $349
23
Gold 3 5*
YC-CQ $379
President No.6 5*
YC-CQ $349
Victoria Anna 5*
YC-CQ $349
24
Gold 6 5*
YC-CQ $379
President No.7 5*
YC-CQ $349
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $349
25
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $1009
Gold 7 5*
YC-CQ $379
Victoria Selina 5*
YC-CQ $349
Yangtze 2 5*
YC-CQ $349
26
Gold 5 5*
YC-CQ $379
President No.8 5*
YC-CQ $349
Victoria Grace 4*
YC-CQ $349
27
Gold 2 5*
YC-CQ $379
Century Legend 5*
YC-CQ $469
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $349
Yangtze 1 5*
YC-CQ $319
28
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $349
29
Gold 1 5*
YC-CQ $379
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $349
30
Gold 3 5*
YC-CQ $379
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
President No.6 5*
YC-CQ $349
Victoria Anna 5*
YC-CQ $349
31
Gold 6 5*
YC-CQ $379
President No.7 5*
YC-CQ $349
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $349
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
Gold 7 5*
YC-CQ $379
Victoria Selina 5*
YC-CQ $379
Yangtze 2 5*
YC-CQ $349
2
Gold 5 5*
YC-CQ $379
Century Sun 5*
YC-CQ $379
President No.8 5*
YC-CQ $349
Victoria Grace 4*
YC-CQ $379
3
Gold 2 5*
YC-CQ $379
Century Legend 5*
YC-CQ $469
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $379
Yangtze 1 5*
YC-CQ $319
4
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $379
5
Gold 1 5*
YC-CQ $379
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $379
6
Gold 3 5*
YC-CQ $379
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
President No.6 5*
YC-CQ $349
Victoria Anna 5*
YC-CQ $379
7
Gold 6 5*
YC-CQ $379
President No.7 5*
YC-CQ $349
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $379
8
Gold 7 5*
YC-CQ $379
Victoria Selina 5*
YC-CQ $379
9
Gold 5 5*
YC-CQ $379
President No.8 5*
YC-CQ $349
Victoria Grace 4*
YC-CQ $379
10
Gold 2 5*
YC-CQ $379
Century Legend 5*
YC-CQ $469
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $379
Yangtze 1 5*
YC-CQ $319
11
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $379
12
Gold 1 5*
YC-CQ $379
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $379
13
Gold 3 5*
YC-CQ $379
President No.6 5*
YC-CQ $349
Victoria Anna 5*
YC-CQ $379
14
Gold 6 5*
YC-CQ $379
President No.7 5*
YC-CQ $349
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $379
15
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $1419
Gold 7 5*
YC-CQ $379
Victoria Selina 5*
YC-CQ $379
Yangtze 2 5*
YC-CQ $349
16
Gold 5 5*
YC-CQ $379
Century Sun 5*
YC-CQ $379
Victoria Grace 4*
YC-CQ $379
17
Gold 2 5*
YC-CQ $379
Century Legend 5*
YC-CQ $469
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $379
Yangtze 1 5*
YC-CQ $319
18
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $379
19
Gold 1 5*
YC-CQ $379
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $379
20
Gold 3 5*
YC-CQ $379
President No.6 5*
YC-CQ $349
Victoria Anna 5*
YC-CQ $379
21
Gold 6 5*
YC-CQ $379
President No.7 5*
YC-CQ $349
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $379
22
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $1419
Gold 7 5*
YC-CQ $379
Victoria Selina 5*
YC-CQ $379
Yangtze 2 5*
YC-CQ $349
23
Gold 5 5*
YC-CQ $379
President No.8 5*
YC-CQ $349
Victoria Grace 4*
YC-CQ $379
24
Gold 2 5*
YC-CQ $379
Century Legend 5*
YC-CQ $469
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $379
Yangtze 1 5*
YC-CQ $319
25
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $379
26
Gold 1 5*
YC-CQ $379
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $379
27
Gold 3 5*
YC-CQ $379
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
President No.6 5*
YC-CQ $349
Victoria Anna 5*
YC-CQ $379
28
Gold 6 5*
YC-CQ $379
President No.7 5*
YC-CQ $349
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $379
29
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $1419
Gold 7 5*
YC-CQ $379
Victoria Selina 5*
YC-CQ $379
Yangtze 2 5*
YC-CQ $349
30
Gold 5 5*
YC-CQ $379
President No.8 5*
YC-CQ $349
Victoria Grace 4*
YC-CQ $379
         
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   
1
Gold 2 5*
YC-CQ $419
Century Legend 5*
YC-CQ $519
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $379
Yangtze 1 5*
YC-CQ $349
2
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $379
3
Gold 1 5*
YC-CQ $419
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $379
4
Gold 3 5*
YC-CQ $419
Century Paragon 5*
YC-CQ $519
President No.6 5*
YC-CQ $399
Victoria Anna 5*
YC-CQ $379
5
Gold 6 5*
YC-CQ $419
President No.7 5*
YC-CQ $399
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $379
6
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $1419
Gold 7 5*
YC-CQ $419
Victoria Selina 5*
YC-CQ $379
Yangtze 2 5*
YC-CQ $379
7
Gold 5 5*
YC-CQ $419
Century Sun 5*
YC-CQ $419
President No.8 5*
YC-CQ $399
Victoria Grace 4*
YC-CQ $379
8
Gold 2 5*
YC-CQ $419
Century Legend 5*
YC-CQ $519
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $379
Yangtze 1 5*
YC-CQ $349
9
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $379
10
Gold 1 5*
YC-CQ $419
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $379
11
Gold 3 5*
YC-CQ $419
Century Paragon 5*
YC-CQ $519
President No.6 5*
YC-CQ $399
Victoria Anna 5*
YC-CQ $379
12
Gold 6 5*
YC-CQ $419
President No.7 5*
YC-CQ $399
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $379
13
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $1419
Gold 7 5*
YC-CQ $419
Victoria Selina 5*
YC-CQ $379
Yangtze 2 5*
YC-CQ $379
14
Gold 5 5*
YC-CQ $419
Century Sun 5*
YC-CQ $419
President No.8 5*
YC-CQ $399
Victoria Grace 4*
YC-CQ $379
15
Gold 2 5*
YC-CQ $419
Century Legend 5*
YC-CQ $519
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $379
Yangtze 1 5*
YC-CQ $349
16
Century Diamond 5*
YC-CQ $419
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $379
17
Gold 1 5*
YC-CQ $419
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $379
18
Gold 3 5*
YC-CQ $419
Century Paragon 5*
YC-CQ $519
President No.6 5*
YC-CQ $399
Victoria Anna 5*
YC-CQ $379
19
Gold 6 5*
YC-CQ $419
President No.7 5*
YC-CQ $399
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $379
20
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $1419
Gold 7 5*
YC-CQ $419
Victoria Selina 5*
YC-CQ $379
Yangtze 2 5*
YC-CQ $379
21
Gold 5 5*
YC-CQ $419
Century Sun 5*
YC-CQ $419
President No.8 5*
YC-CQ $399
Victoria Grace 4*
YC-CQ $379
22
Gold 2 5*
YC-CQ $419
Century Legend 5*
YC-CQ $519
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $379
Yangtze 1 5*
YC-CQ $349
23
Century Diamond 5*
YC-CQ $419
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $379
24
Gold 1 5*
YC-CQ $419
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $379
25
Gold 3 5*
YC-CQ $419
Century Paragon 5*
YC-CQ $519
President No.6 5*
YC-CQ $399
Victoria Anna 5*
YC-CQ $379
26
Gold 6 5*
YC-CQ $419
President No.7 5*
YC-CQ $399
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $379
27
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $1419
Gold 7 5*
YC-CQ $419
Victoria Selina 5*
YC-CQ $379
Yangtze 2 5*
YC-CQ $379
28
Gold 5 5*
YC-CQ $419
Century Sun 5*
YC-CQ $419
President No.8 5*
YC-CQ $399
Victoria Grace 4*
YC-CQ $379
29
Gold 2 5*
YC-CQ $419
Century Legend 5*
YC-CQ $519
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $379
Yangtze 1 5*
YC-CQ $349
30
Century Diamond 5*
YC-CQ $419
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $379
31
Gold 1 5*
YC-CQ $419
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $379
   
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
         
1
Gold 3 5*
YC-CQ $379
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
President No.6 5*
YC-CQ $349
Victoria Anna 5*
YC-CQ $349
2
Gold 6 5*
YC-CQ $379
President No.7 5*
YC-CQ $349
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $349
3
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $1009
Gold 7 5*
YC-CQ $379
Victoria Selina 5*
YC-CQ $349
Yangtze 2 5*
YC-CQ $349
4
Gold 5 5*
YC-CQ $379
Century Sun 5*
YC-CQ $379
President No.8 5*
YC-CQ $349
Victoria Grace 4*
YC-CQ $349
5
Gold 2 5*
YC-CQ $379
Century Legend 5*
YC-CQ $469
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $349
Yangtze 1 5*
YC-CQ $319
6
Century Diamond 5*
YC-CQ $379
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $349
7
Gold 1 5*
YC-CQ $379
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $349
8
Gold 3 5*
YC-CQ $379
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
President No.6 5*
YC-CQ $349
Victoria Anna 5*
YC-CQ $349
9
Gold 6 5*
YC-CQ $379
President No.7 5*
YC-CQ $349
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $349
10
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $1009
Gold 7 5*
YC-CQ $379
Victoria Selina 5*
YC-CQ $349
Yangtze 2 5*
YC-CQ $349
11
Gold 5 5*
YC-CQ $379
President No.8 5*
YC-CQ $349
Victoria Grace 4*
YC-CQ $349
12
Gold 2 5*
YC-CQ $379
Century Legend 5*
YC-CQ $469
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $349
Yangtze 1 5*
YC-CQ $319
13
Century Diamond 5*
YC-CQ $379
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $349
14
Gold 1 5*
YC-CQ $379
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $349
15
Gold 3 5*
YC-CQ $379
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
President No.6 5*
YC-CQ $349
Victoria Anna 5*
YC-CQ $349
16
Gold 6 5*
YC-CQ $379
President No.7 5*
YC-CQ $349
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $349
17
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $1009
Gold 7 5*
YC-CQ $379
Victoria Selina 5*
YC-CQ $349
Yangtze 2 5*
YC-CQ $349
18
Gold 5 5*
YC-CQ $379
Century Sun 5*
YC-CQ $379
President No.8 5*
YC-CQ $349
Victoria Grace 4*
YC-CQ $349
19
Gold 2 5*
YC-CQ $379
Century Legend 5*
YC-CQ $469
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $349
Yangtze 1 5*
YC-CQ $319
20
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $349
21
Gold 1 5*
YC-CQ $379
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $349
22
Gold 3 5*
YC-CQ $379
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
President No.6 5*
YC-CQ $349
Victoria Anna 5*
YC-CQ $349
23
Gold 6 5*
YC-CQ $379
President No.7 5*
YC-CQ $349
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $349
24
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $1009
Gold 7 5*
YC-CQ $379
Victoria Selina 5*
YC-CQ $349
Yangtze 2 5*
YC-CQ $349
25
Gold 5 5*
YC-CQ $379
Century Sun 5*
YC-CQ $379
President No.8 5*
YC-CQ $349
Victoria Grace 4*
YC-CQ $349
26
Gold 2 5*
YC-CQ $379
Century Legend 5*
YC-CQ $469
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $349
Yangtze 1 5*
YC-CQ $319
27
Century Diamond 5*
YC-CQ $379
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $349
28
Gold 1 5*
YC-CQ $379
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $349
29
Gold 3 5*
YC-CQ $379
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
President No.6 5*
YC-CQ $349
Victoria Anna 5*
YC-CQ $349
30
Gold 6 5*
YC-CQ $379
President No.7 5*
YC-CQ $349
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $349
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $1009
Gold 7 5*
YC-CQ $379
Victoria Selina 5*
YC-CQ $349
Yangtze 2 5*
YC-CQ $349
2
Gold 5 5*
YC-CQ $379
Century Sun 5*
YC-CQ $379
President No.8 5*
YC-CQ $349
Victoria Grace 4*
YC-CQ $349
3
Gold 2 5*
YC-CQ $379
Century Legend 5*
YC-CQ $469
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $349
Yangtze 1 5*
YC-CQ $319
4
Century Diamond 5*
YC-CQ $379
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $349
5
Gold 1 5*
YC-CQ $379
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $349
6
Gold 3 5*
YC-CQ $379
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
President No.6 5*
YC-CQ $349
Victoria Anna 5*
YC-CQ $349
7
Gold 6 5*
YC-CQ $379
President No.7 5*
YC-CQ $349
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $349
8
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $1009
Gold 7 5*
YC-CQ $379
Victoria Selina 5*
YC-CQ $349
Yangtze 2 5*
YC-CQ $349
9
Gold 5 5*
YC-CQ $379
Century Sun 5*
YC-CQ $379
President No.8 5*
YC-CQ $349
Victoria Grace 4*
YC-CQ $349
10
Gold 2 5*
YC-CQ $379
Century Legend 5*
YC-CQ $469
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $349
Yangtze 1 5*
YC-CQ $319
11
Century Diamond 5*
YC-CQ $379
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $349
12
Gold 1 5*
YC-CQ $379
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $349
13
Gold 3 5*
YC-CQ $379
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
President No.6 5*
YC-CQ $349
Victoria Anna 5*
YC-CQ $349
14
Gold 6 5*
YC-CQ $379
President No.7 5*
YC-CQ $349
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $349
15
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $1009
Gold 7 5*
YC-CQ $379
Victoria Selina 5*
YC-CQ $349
Yangtze 2 5*
YC-CQ $349
16
Gold 5 5*
YC-CQ $379
Century Sun 5*
YC-CQ $379
President No.8 5*
YC-CQ $349
Victoria Grace 4*
YC-CQ $349
17
Gold 2 5*
YC-CQ $379
Century Legend 5*
YC-CQ $469
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $349
Yangtze 1 5*
YC-CQ $319
18
Century Diamond 5*
YC-CQ $379
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $349
19
Gold 1 5*
YC-CQ $379
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $349
20
Gold 3 5*
YC-CQ $379
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
President No.6 5*
YC-CQ $349
Victoria Anna 5*
YC-CQ $349
21
Gold 6 5*
YC-CQ $379
President No.7 5*
YC-CQ $349
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $349
22
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $1009
Gold 7 5*
YC-CQ $379
Victoria Selina 5*
YC-CQ $349
Yangtze 2 5*
YC-CQ $349
23
Gold 5 5*
YC-CQ $379
Century Sun 5*
YC-CQ $379
President No.8 5*
YC-CQ $349
Victoria Grace 4*
YC-CQ $349
24
Gold 2 5*
YC-CQ $379
Century Legend 5*
YC-CQ $469
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $349
Yangtze 1 5*
YC-CQ $319
25
Century Diamond 5*
YC-CQ $379
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $349
26
Gold 1 5*
YC-CQ $379
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $349
27
Gold 3 5*
YC-CQ $379
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
President No.6 5*
YC-CQ $349
Victoria Anna 5*
YC-CQ $349
28
Gold 6 5*
YC-CQ $379
President No.7 5*
YC-CQ $349
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $349
29
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $1009
Gold 7 5*
YC-CQ $379
Victoria Selina 5*
YC-CQ $349
Yangtze 2 5*
YC-CQ $349
30
Gold 5 5*
YC-CQ $379
Century Sun 5*
YC-CQ $379
President No.8 5*
YC-CQ $349
Victoria Grace 4*
YC-CQ $349
31
Gold 2 5*
YC-CQ $379
Century Legend 5*
YC-CQ $469
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $349
Yangtze 1 5*
YC-CQ $319
       
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
Century Diamond 5*
YC-CQ $379
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $349
2
Gold 1 5*
YC-CQ $379
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $349
3
Gold 3 5*
YC-CQ $379
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
President No.6 5*
YC-CQ $349
Victoria Anna 5*
YC-CQ $349
4
Gold 6 5*
YC-CQ $379
President No.7 5*
YC-CQ $349
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $349
5
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $1009
Gold 7 5*
YC-CQ $379
Victoria Selina 5*
YC-CQ $349
Yangtze 2 5*
YC-CQ $349
6
Gold 5 5*
YC-CQ $379
Century Sun 5*
YC-CQ $379
President No.8 5*
YC-CQ $349
Victoria Grace 4*
YC-CQ $349
7
Gold 2 5*
YC-CQ $379
Century Legend 5*
YC-CQ $469
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $349
Yangtze 1 5*
YC-CQ $319
8
Century Diamond 5*
YC-CQ $379
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $349
9
Gold 1 5*
YC-CQ $379
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $349
10
Gold 3 5*
YC-CQ $379
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
President No.6 5*
YC-CQ $349
Victoria Anna 5*
YC-CQ $349
11
Gold 6 5*
YC-CQ $379
President No.7 5*
YC-CQ $349
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $349
12
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $1009
Gold 7 5*
YC-CQ $379
Victoria Selina 5*
YC-CQ $349
Yangtze 2 5*
YC-CQ $349
13
Gold 5 5*
YC-CQ $379
Century Sun 5*
YC-CQ $379
President No.8 5*
YC-CQ $349
Victoria Grace 4*
YC-CQ $349
14
Gold 2 5*
YC-CQ $379
Century Legend 5*
YC-CQ $469
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $349
Yangtze 1 5*
YC-CQ $319
15
Century Diamond 5*
YC-CQ $379
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $349
16
Gold 1 5*
YC-CQ $379
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $349
17
Gold 3 5*
YC-CQ $379
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
President No.6 5*
YC-CQ $349
Victoria Anna 5*
YC-CQ $349
18
Gold 6 5*
YC-CQ $379
President No.7 5*
YC-CQ $349
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $349
19
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $1009
Gold 7 5*
YC-CQ $379
Victoria Selina 5*
YC-CQ $349
Yangtze 2 5*
YC-CQ $349
20
Gold 5 5*
YC-CQ $379
Century Sun 5*
YC-CQ $379
President No.8 5*
YC-CQ $349
Victoria Grace 4*
YC-CQ $349
21
Gold 2 5*
YC-CQ $379
Century Legend 5*
YC-CQ $469
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $349
Yangtze 1 5*
YC-CQ $319
22
Century Diamond 5*
YC-CQ $379
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $349
23
Gold 1 5*
YC-CQ $379
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $349
24
Gold 3 5*
YC-CQ $379
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
President No.6 5*
YC-CQ $349
Victoria Anna 5*
YC-CQ $349
25
Gold 6 5*
YC-CQ $379
President No.7 5*
YC-CQ $349
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $349
26
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $1009
Gold 7 5*
YC-CQ $379
Victoria Selina 5*
YC-CQ $349
Yangtze 2 5*
YC-CQ $349
27
Gold 5 5*
YC-CQ $379
Century Sun 5*
YC-CQ $379
President No.8 5*
YC-CQ $349
Victoria Grace 4*
YC-CQ $349
28
Gold 2 5*
YC-CQ $379
Century Legend 5*
YC-CQ $469
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $349
Yangtze 1 5*
YC-CQ $319
29
Century Diamond 5*
YC-CQ $379
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $349
30
Gold 1 5*
YC-CQ $379
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $349
31
Gold 3 5*
YC-CQ $379
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
President No.6 5*
YC-CQ $349
Victoria Anna 5*
YC-CQ $349
 
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
           
1
Gold 6 5*
YC-CQ $419
President No.7 5*
YC-CQ $399
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $399
2
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $1419
Gold 7 5*
YC-CQ $419
Victoria Selina 5*
YC-CQ $399
Yangtze 2 5*
YC-CQ $379
3
Gold 5 5*
YC-CQ $419
Century Sun 5*
YC-CQ $419
President No.8 5*
YC-CQ $399
Victoria Grace 4*
YC-CQ $399
4
Gold 2 5*
YC-CQ $419
Century Legend 5*
YC-CQ $519
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $399
Yangtze 1 5*
YC-CQ $349
5
Century Diamond 5*
YC-CQ $419
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $399
6
Gold 1 5*
YC-CQ $419
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $399
7
Gold 3 5*
YC-CQ $419
Century Paragon 5*
YC-CQ $519
President No.6 5*
YC-CQ $399
Victoria Anna 5*
YC-CQ $399
8
Gold 6 5*
YC-CQ $419
President No.7 5*
YC-CQ $399
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $399
9
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $1419
Gold 7 5*
YC-CQ $419
Victoria Selina 5*
YC-CQ $399
Yangtze 2 5*
YC-CQ $379
10
Gold 5 5*
YC-CQ $419
Century Sun 5*
YC-CQ $419
President No.8 5*
YC-CQ $399
Victoria Grace 4*
YC-CQ $399
11
Gold 2 5*
YC-CQ $419
Century Legend 5*
YC-CQ $519
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $399
Yangtze 1 5*
YC-CQ $349
12
Century Diamond 5*
YC-CQ $419
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $399
13
Gold 1 5*
YC-CQ $419
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $399
14
Gold 3 5*
YC-CQ $419
Century Paragon 5*
YC-CQ $519
President No.6 5*
YC-CQ $399
Victoria Anna 5*
YC-CQ $399
15
Gold 6 5*
YC-CQ $419
President No.7 5*
YC-CQ $399
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $399
16
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $1419
Gold 7 5*
YC-CQ $419
Victoria Selina 5*
YC-CQ $399
Yangtze 2 5*
YC-CQ $379
17
Gold 5 5*
YC-CQ $419
Century Sun 5*
YC-CQ $419
President No.8 5*
YC-CQ $399
Victoria Grace 4*
YC-CQ $399
18
Gold 2 5*
YC-CQ $419
Century Legend 5*
YC-CQ $519
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $399
Yangtze 1 5*
YC-CQ $349
19
Century Diamond 5*
YC-CQ $419
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $399
20
Gold 1 5*
YC-CQ $419
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $399
21
Gold 3 5*
YC-CQ $419
Century Paragon 5*
YC-CQ $519
President No.6 5*
YC-CQ $399
Victoria Anna 5*
YC-CQ $399
22
Gold 6 5*
YC-CQ $419
President No.7 5*
YC-CQ $399
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $399
23
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $1419
Gold 7 5*
YC-CQ $419
Victoria Selina 5*
YC-CQ $399
Yangtze 2 5*
YC-CQ $379
24
Gold 5 5*
YC-CQ $419
Century Sun 5*
YC-CQ $419
President No.8 5*
YC-CQ $399
Victoria Grace 4*
YC-CQ $399
25
Gold 2 5*
YC-CQ $419
Century Legend 5*
YC-CQ $519
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $399
Yangtze 1 5*
YC-CQ $349
26
Century Diamond 5*
YC-CQ $419
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $399
27
Gold 1 5*
YC-CQ $419
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $399
28
Gold 3 5*
YC-CQ $419
Century Paragon 5*
YC-CQ $519
President No.6 5*
YC-CQ $399
Victoria Anna 5*
YC-CQ $399
29
Gold 6 5*
YC-CQ $419
President No.7 5*
YC-CQ $399
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $399
30
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $1419
Gold 7 5*
YC-CQ $419
Victoria Selina 5*
YC-CQ $399
Yangtze 2 5*
YC-CQ $379
           
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
1
Gold 5 5*
YC-CQ $419
Century Sun 5*
YC-CQ $419
President No.8 5*
YC-CQ $399
Victoria Grace 4*
YC-CQ $399
2
Gold 2 5*
YC-CQ $419
Century Legend 5*
YC-CQ $519
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $399
Yangtze 1 5*
YC-CQ $349
3
Century Diamond 5*
YC-CQ $419
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $399
4
Gold 1 5*
YC-CQ $419
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $399
5
Gold 3 5*
YC-CQ $419
Century Paragon 5*
YC-CQ $519
President No.6 5*
YC-CQ $399
Victoria Anna 5*
YC-CQ $399
6
Gold 6 5*
YC-CQ $419
President No.7 5*
YC-CQ $399
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $399
7
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $1419
Gold 7 5*
YC-CQ $419
Victoria Selina 5*
YC-CQ $399
Yangtze 2 5*
YC-CQ $379
8
Gold 5 5*
YC-CQ $419
Century Sun 5*
YC-CQ $419
President No.8 5*
YC-CQ $399
Victoria Grace 4*
YC-CQ $399
9
Gold 2 5*
YC-CQ $419
Century Legend 5*
YC-CQ $519
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $399
Yangtze 1 5*
YC-CQ $349
10
Century Diamond 5*
YC-CQ $419
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $399
11
Gold 1 5*
YC-CQ $419
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $399
12
Gold 3 5*
YC-CQ $419
Century Paragon 5*
YC-CQ $519
President No.6 5*
YC-CQ $399
Victoria Anna 5*
YC-CQ $399
13
Gold 6 5*
YC-CQ $419
President No.7 5*
YC-CQ $399
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $399
14
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $1419
Gold 7 5*
YC-CQ $419
Victoria Selina 5*
YC-CQ $399
Yangtze 2 5*
YC-CQ $379
15
Gold 5 5*
YC-CQ $419
Century Sun 5*
YC-CQ $419
President No.8 5*
YC-CQ $399
Victoria Grace 4*
YC-CQ $399
16
Gold 2 5*
YC-CQ $419
Century Legend 5*
YC-CQ $519
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $399
Yangtze 1 5*
YC-CQ $349
17
Century Diamond 5*
YC-CQ $419
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $399
18
Gold 1 5*
YC-CQ $419
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $399
19
Gold 3 5*
YC-CQ $419
Century Paragon 5*
YC-CQ $519
President No.6 5*
YC-CQ $399
Victoria Anna 5*
YC-CQ $399
20
Gold 6 5*
YC-CQ $419
President No.7 5*
YC-CQ $399
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $399
21
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $1419
Gold 7 5*
YC-CQ $419
Victoria Selina 5*
YC-CQ $399
Yangtze 2 5*
YC-CQ $379
22
Gold 5 5*
YC-CQ $419
Century Sun 5*
YC-CQ $419
President No.8 5*
YC-CQ $399
Victoria Grace 4*
YC-CQ $399
23
Gold 2 5*
YC-CQ $419
Century Legend 5*
YC-CQ $519
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $399
Yangtze 1 5*
YC-CQ $349
24
Century Diamond 5*
YC-CQ $419
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $399
25
Gold 1 5*
YC-CQ $419
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $399
26
Gold 3 5*
YC-CQ $419
Century Paragon 5*
YC-CQ $519
President No.6 5*
YC-CQ $399
Victoria Anna 5*
YC-CQ $399
27
Gold 6 5*
YC-CQ $419
President No.7 5*
YC-CQ $399
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $399
28
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $1419
Gold 7 5*
YC-CQ $419
Victoria Selina 5*
YC-CQ $399
Yangtze 2 5*
YC-CQ $379
29
Gold 5 5*
YC-CQ $419
Century Sun 5*
YC-CQ $419
President No.8 5*
YC-CQ $399
Victoria Grace 4*
YC-CQ $399
30
Gold 2 5*
YC-CQ $419
Century Legend 5*
YC-CQ $519
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $399
Yangtze 1 5*
YC-CQ $349
31
Century Diamond 5*
YC-CQ $419
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $399
     
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
       
1
Gold 1 5*
YC-CQ $379
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $349
2
Gold 3 5*
YC-CQ $379
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
President No.6 5*
YC-CQ $349
Victoria Anna 5*
YC-CQ $349
3
Gold 6 5*
YC-CQ $379
President No.7 5*
YC-CQ $349
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $349
4
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $1419
Gold 7 5*
YC-CQ $379
Victoria Selina 5*
YC-CQ $349
Yangtze 2 5*
YC-CQ $349
5
Gold 5 5*
YC-CQ $379
Century Sun 5*
YC-CQ $379
President No.8 5*
YC-CQ $349
Victoria Grace 4*
YC-CQ $349
6
Gold 2 5*
YC-CQ $379
Century Legend 5*
YC-CQ $469
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $349
Yangtze 1 5*
YC-CQ $319
7
Century Diamond 5*
YC-CQ $379
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $349
8
Gold 1 5*
YC-CQ $379
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $349
9
Gold 3 5*
YC-CQ $379
President No.6 5*
YC-CQ $349
Victoria Anna 5*
YC-CQ $349
10
Gold 6 5*
YC-CQ $379
President No.7 5*
YC-CQ $349
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $349
11
Gold 7 5*
YC-CQ $379
Victoria Selina 5*
YC-CQ $349
Yangtze 2 5*
YC-CQ $349
12
Gold 5 5*
YC-CQ $379
Century Sun 5*
YC-CQ $379
President No.8 5*
YC-CQ $349
Victoria Grace 4*
YC-CQ $349
13
Gold 2 5*
YC-CQ $379
Century Legend 5*
YC-CQ $469
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $349
Yangtze 1 5*
YC-CQ $319
14
Century Diamond 5*
YC-CQ $379
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $349
15
Gold 1 5*
YC-CQ $379
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $349
16
Gold 3 5*
YC-CQ $379
President No.6 5*
YC-CQ $349
Victoria Anna 5*
YC-CQ $349
17
Gold 6 5*
YC-CQ $379
President No.7 5*
YC-CQ $349
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $349
18
Gold 7 5*
YC-CQ $379
Victoria Selina 5*
YC-CQ $349
Yangtze 2 5*
YC-CQ $349
19
Gold 5 5*
YC-CQ $379
Century Sun 5*
YC-CQ $379
President No.8 5*
YC-CQ $349
Victoria Grace 4*
YC-CQ $349
20
Gold 2 5*
YC-CQ $379
Century Legend 5*
YC-CQ $469
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $349
Yangtze 1 5*
YC-CQ $319
21
Century Diamond 5*
YC-CQ $379
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $349
22
Gold 1 5*
YC-CQ $379
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $349
23
Gold 3 5*
YC-CQ $379
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
Victoria Anna 5*
YC-CQ $349
24
Gold 6 5*
YC-CQ $379
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $349
25
Gold 7 5*
YC-CQ $379
Victoria Selina 5*
YC-CQ $349
Yangtze 2 5*
YC-CQ $349
26
Gold 5 5*
YC-CQ $379
Century Sun 5*
YC-CQ $379
Victoria Grace 4*
YC-CQ $349
27
Gold 2 5*
YC-CQ $379
Century Legend 5*
YC-CQ $469
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $349
Yangtze 1 5*
YC-CQ $319
28
Century Diamond 5*
YC-CQ $379
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $349
29
Gold 1 5*
YC-CQ $379
30
Gold 3 5*
YC-CQ $379
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
 
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
           
1
Gold 6 5*
YC-CQ $379
2
Gold 7 5*
YC-CQ $379
3
Gold 5 5*
YC-CQ $379
Century Sun 5*
YC-CQ $379
4
Gold 2 5*
YC-CQ $379
5
6
Gold 1 5*
YC-CQ $379
7
Gold 3 5*
YC-CQ $379
8
Gold 6 5*
YC-CQ $379
9
Gold 7 5*
YC-CQ $379
Victoria Selina 5*
YC-CQ $349
10
Gold 5 5*
YC-CQ $379
Century Sun 5*
YC-CQ $379
11
Gold 2 5*
YC-CQ $379
12
13
Gold 1 5*
YC-CQ $379
14
Gold 3 5*
YC-CQ $379
15
Gold 6 5*
YC-CQ $379
16
Gold 7 5*
YC-CQ $379
Victoria Selina 5*
YC-CQ $349
17
Gold 5 5*
YC-CQ $379
Century Sun 5*
YC-CQ $379
18
Gold 2 5*
YC-CQ $379
19
20
21
22
Gold 6 5*
YC-CQ $379
23
Gold 7 5*
YC-CQ $379
Victoria Selina 5*
YC-CQ $349
24
Gold 5 5*
YC-CQ $379
Century Sun 5*
YC-CQ $379
25
26
27
28
29
Gold 6 5*
YC-CQ $379
30
Victoria Selina 5*
YC-CQ $349
31
Century Sun 5*
YC-CQ $379