Home / Tours / Yangtze Cruise / Ships / Cruise Calendar
Online Enquiry

Yangtze Cruise Calendar 2021

Remark: CQ=Chongqing; YC=Yichang; SH=Shanghai; 5*=5 star
Downstream
SunMonTueWedThuFriSat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
SunMonTueWedThuFriSat
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
      
SunMonTueWedThuFriSat
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Yangtze 2 5*
CQ-YC $379
12
President No.8 5*
CQ-YC $359
13
Yangtze 1 5*
CQ-YC $379
14
Century Glory 5*
CQ-YC $509
15
16
Gold 8 5*
CQ-YC $429
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
President No.6 5*
CQ-YC $359
17
Victoria Anna 5*
CQ-YC $369
President No.7 5*
CQ-YC $359
18
Yangtze 2 5*
CQ-YC $379
19
Gold 6 5*
CQ-YC $429
Century Sky 5*
CQ-YC $379
President No.8 5*
CQ-YC $359
20
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $369
Yangtze 1 5*
CQ-YC $379
21
Gold 7 5*
CQ-YC $429
Century Glory 5*
CQ-YC $509
Victoria Katatina 5*
CQ-YC $369
22
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $369
23
Gold 8 5*
CQ-YC $429
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
President No.6 5*
CQ-YC $359
24
Victoria Anna 5*
CQ-YC $369
President No.7 5*
CQ-YC $359
25
Yangtze 2 5*
CQ-YC $379
26
Gold 6 5*
CQ-YC $429
Century Sky 5*
CQ-YC $379
President No.8 5*
CQ-YC $359
27
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $369
Yangtze 1 5*
CQ-YC $379
28
Gold 7 5*
CQ-YC $429
Century Glory 5*
CQ-YC $509
Victoria Katatina 5*
CQ-YC $369
29
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $369
30
Gold 8 5*
CQ-YC $429
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
President No.6 5*
CQ-YC $359
31
Victoria Anna 5*
CQ-YC $369
President No.7 5*
CQ-YC $359
   
SunMonTueWedThuFriSat
    
1
Gold 3 5*
CQ-YC $429
Yangtze 2 5*
CQ-YC $379
2
Gold 6 5*
CQ-YC $429
Century Sky 5*
CQ-YC $379
President No.8 5*
CQ-YC $359
3
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $369
Yangtze 1 5*
CQ-YC $379
4
Gold 7 5*
CQ-YC $429
Century Glory 5*
CQ-YC $509
Victoria Katatina 5*
CQ-YC $369
5
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $369
6
Gold 8 5*
CQ-YC $429
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
President No.6 5*
CQ-YC $359
7
Victoria Anna 5*
CQ-YC $369
President No.7 5*
CQ-YC $359
8
Gold 3 5*
CQ-YC $429
Yangtze 2 5*
CQ-YC $379
9
Gold 6 5*
CQ-YC $429
Century Sky 5*
CQ-YC $379
President No.8 5*
CQ-YC $359
10
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $369
Yangtze 1 5*
CQ-YC $379
11
Gold 7 5*
CQ-YC $429
Century Glory 5*
CQ-YC $509
Victoria Katatina 5*
CQ-YC $369
12
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $369
13
Gold 8 5*
CQ-YC $429
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
President No.6 5*
CQ-YC $359
14
Victoria Anna 5*
CQ-YC $369
President No.7 5*
CQ-YC $359
15
Gold 3 5*
CQ-YC $429
Yangtze 2 5*
CQ-YC $379
16
Gold 6 5*
CQ-YC $429
Century Sky 5*
CQ-YC $379
President No.8 5*
CQ-YC $359
17
Century Legend 5*
CQ-YC $469
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $369
Yangtze 1 5*
CQ-YC $379
18
Gold 7 5*
CQ-YC $429
Century Glory 5*
CQ-YC $509
Victoria Katatina 5*
CQ-YC $369
19
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $369
20
Gold 8 5*
CQ-YC $429
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
President No.6 5*
CQ-YC $359
21
Victoria Anna 5*
CQ-YC $369
President No.7 5*
CQ-YC $359
22
Gold 3 5*
CQ-YC $429
Yangtze 2 5*
CQ-YC $379
23
Gold 6 5*
CQ-YC $429
Century Sky 5*
CQ-YC $379
President No.8 5*
CQ-YC $359
24
Century Legend 5*
CQ-YC $469
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $369
Yangtze 1 5*
CQ-YC $379
25
Gold 7 5*
CQ-YC $429
Century Glory 5*
CQ-YC $509
Victoria Katatina 5*
CQ-YC $369
26
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $369
27
Gold 8 5*
CQ-YC $429
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
President No.6 5*
CQ-YC $359
28
Victoria Anna 5*
CQ-YC $369
President No.7 5*
CQ-YC $359
29
Gold 3 5*
CQ-YC $429
Yangtze 2 5*
CQ-YC $379
30
Gold 6 5*
CQ-YC $429
Century Sky 5*
CQ-YC $379
President No.8 5*
CQ-YC $359
 
SunMonTueWedThuFriSat
      
1
Century Legend 5*
CQ-YC $519
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $409
Yangtze 1 5*
CQ-YC $419
2
Gold 7 5*
CQ-YC $469
Century Glory 5*
CQ-YC $559
Victoria Katatina 5*
CQ-YC $409
3
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $409
4
Gold 8 5*
CQ-YC $469
Century Paragon 5*
CQ-YC $519
President No.6 5*
CQ-YC $419
5
Victoria Anna 5*
CQ-YC $409
President No.7 5*
CQ-YC $419
6
Gold 3 5*
CQ-YC $469
Yangtze 2 5*
CQ-YC $419
7
Gold 6 5*
CQ-YC $469
Century Sky 5*
CQ-YC $409
President No.8 5*
CQ-YC $419
8
Century Legend 5*
CQ-YC $519
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $409
Yangtze 1 5*
CQ-YC $419
9
Gold 7 5*
CQ-YC $469
Century Glory 5*
CQ-YC $559
Victoria Katatina 5*
CQ-YC $409
10
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $409
11
Gold 8 5*
CQ-YC $469
Century Paragon 5*
CQ-YC $519
President No.6 5*
CQ-YC $419
12
Victoria Anna 5*
CQ-YC $409
President No.7 5*
CQ-YC $419
13
Gold 3 5*
CQ-YC $469
Yangtze 2 5*
CQ-YC $419
14
Gold 6 5*
CQ-YC $469
Century Sky 5*
CQ-YC $409
President No.8 5*
CQ-YC $419
15
Century Legend 5*
CQ-YC $519
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $409
Yangtze 1 5*
CQ-YC $419
16
Gold 7 5*
CQ-YC $469
Century Glory 5*
CQ-YC $559
Victoria Katatina 5*
CQ-YC $409
17
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $409
18
Gold 8 5*
CQ-YC $469
Century Paragon 5*
CQ-YC $519
President No.6 5*
CQ-YC $419
19
Victoria Anna 5*
CQ-YC $409
President No.7 5*
CQ-YC $419
20
Gold 3 5*
CQ-YC $469
Yangtze 2 5*
CQ-YC $419
21
Gold 6 5*
CQ-YC $469
Century Sky 5*
CQ-YC $409
President No.8 5*
CQ-YC $419
22
Century Legend 5*
CQ-YC $519
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $409
Yangtze 1 5*
CQ-YC $419
23
Gold 7 5*
CQ-YC $469
Century Glory 5*
CQ-YC $559
Victoria Katatina 5*
CQ-YC $409
24
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $409
25
Gold 8 5*
CQ-YC $469
Century Paragon 5*
CQ-YC $519
President No.6 5*
CQ-YC $419
26
Victoria Anna 5*
CQ-YC $409
President No.7 5*
CQ-YC $419
27
Gold 3 5*
CQ-YC $469
Yangtze 2 5*
CQ-YC $419
28
Gold 6 5*
CQ-YC $469
Century Sky 5*
CQ-YC $409
President No.8 5*
CQ-YC $419
29
Century Legend 5*
CQ-YC $519
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $409
Yangtze 1 5*
CQ-YC $419
30
Gold 7 5*
CQ-YC $469
Century Glory 5*
CQ-YC $559
Victoria Katatina 5*
CQ-YC $409
31
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $409
     
SunMonTueWedThuFriSat
  
1
Gold 8 5*
CQ-YC $429
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
President No.6 5*
CQ-YC $359
2
Victoria Anna 5*
CQ-YC $369
President No.7 5*
CQ-YC $359
3
Gold 3 5*
CQ-YC $429
Yangtze 2 5*
CQ-YC $379
4
Gold 6 5*
CQ-YC $429
Century Sky 5*
CQ-YC $379
President No.8 5*
CQ-YC $359
5
Century Legend 5*
CQ-YC $469
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $369
Yangtze 1 5*
CQ-YC $379
6
Gold 7 5*
CQ-YC $429
Century Glory 5*
CQ-YC $509
Victoria Katatina 5*
CQ-YC $369
7
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $369
8
Gold 8 5*
CQ-YC $429
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
President No.6 5*
CQ-YC $359
9
Victoria Anna 5*
CQ-YC $369
President No.7 5*
CQ-YC $359
10
Gold 3 5*
CQ-YC $429
Yangtze 2 5*
CQ-YC $379
11
Gold 6 5*
CQ-YC $429
Century Sky 5*
CQ-YC $379
President No.8 5*
CQ-YC $359
12
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $369
Yangtze 1 5*
CQ-YC $379
13
Gold 7 5*
CQ-YC $429
Century Glory 5*
CQ-YC $509
Victoria Katatina 5*
CQ-YC $369
14
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $369
15
Gold 8 5*
CQ-YC $429
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
President No.6 5*
CQ-YC $359
16
Victoria Anna 5*
CQ-YC $369
President No.7 5*
CQ-YC $359
17
Gold 3 5*
CQ-YC $429
Yangtze 2 5*
CQ-YC $379
18
Gold 6 5*
CQ-YC $429
Century Sky 5*
CQ-YC $379
President No.8 5*
CQ-YC $359
19
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $369
Yangtze 1 5*
CQ-YC $379
20
Gold 7 5*
CQ-YC $429
Century Glory 5*
CQ-YC $509
Victoria Katatina 5*
CQ-YC $369
21
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $369
22
Gold 8 5*
CQ-YC $429
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
President No.6 5*
CQ-YC $359
23
Victoria Anna 5*
CQ-YC $369
President No.7 5*
CQ-YC $359
24
Gold 3 5*
CQ-YC $429
Yangtze 2 5*
CQ-YC $379
25
Gold 6 5*
CQ-YC $429
Century Sky 5*
CQ-YC $379
President No.8 5*
CQ-YC $359
26
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $369
Yangtze 1 5*
CQ-YC $379
27
Gold 7 5*
CQ-YC $429
Century Glory 5*
CQ-YC $509
Victoria Katatina 5*
CQ-YC $369
28
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $369
29
Gold 8 5*
CQ-YC $429
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
President No.6 5*
CQ-YC $359
30
Victoria Anna 5*
CQ-YC $369
President No.7 5*
CQ-YC $359
   
SunMonTueWedThuFriSat
    
1
Gold 3 5*
CQ-YC $429
Yangtze 2 5*
CQ-YC $379
2
Gold 6 5*
CQ-YC $429
Century Sky 5*
CQ-YC $379
President No.8 5*
CQ-YC $359
3
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $369
Yangtze 1 5*
CQ-YC $379
4
Gold 7 5*
CQ-YC $429
Century Glory 5*
CQ-YC $509
Victoria Katatina 5*
CQ-YC $369
5
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $369
6
Gold 8 5*
CQ-YC $429
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
President No.6 5*
CQ-YC $359
7
Victoria Anna 5*
CQ-YC $369
President No.7 5*
CQ-YC $359
8
Gold 3 5*
CQ-YC $429
Yangtze 2 5*
CQ-YC $379
9
Gold 6 5*
CQ-YC $429
Century Sky 5*
CQ-YC $379
President No.8 5*
CQ-YC $359
10
Century Legend 5*
CQ-YC $469
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $369
Yangtze 1 5*
CQ-YC $379
11
Gold 7 5*
CQ-YC $429
Century Glory 5*
CQ-YC $509
Victoria Katatina 5*
CQ-YC $369
12
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $369
13
Gold 8 5*
CQ-YC $429
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
President No.6 5*
CQ-YC $359
14
Victoria Anna 5*
CQ-YC $369
President No.7 5*
CQ-YC $359
15
Gold 3 5*
CQ-YC $429
Yangtze 2 5*
CQ-YC $379
16
Gold 6 5*
CQ-YC $429
Century Sky 5*
CQ-YC $379
President No.8 5*
CQ-YC $359
17
Century Legend 5*
CQ-YC $469
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $369
Yangtze 1 5*
CQ-YC $379
18
Gold 7 5*
CQ-YC $429
Century Glory 5*
CQ-YC $509
Victoria Katatina 5*
CQ-YC $369
19
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $369
20
Gold 8 5*
CQ-YC $429
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
President No.6 5*
CQ-YC $359
21
Victoria Anna 5*
CQ-YC $369
President No.7 5*
CQ-YC $359
22
Gold 3 5*
CQ-YC $429
Yangtze 2 5*
CQ-YC $379
23
Gold 6 5*
CQ-YC $429
Century Sky 5*
CQ-YC $379
President No.8 5*
CQ-YC $359
24
Century Legend 5*
CQ-YC $469
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $369
Yangtze 1 5*
CQ-YC $379
25
Gold 7 5*
CQ-YC $429
Century Glory 5*
CQ-YC $509
Victoria Katatina 5*
CQ-YC $369
26
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $369
27
Gold 8 5*
CQ-YC $429
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
President No.6 5*
CQ-YC $359
28
Victoria Anna 5*
CQ-YC $369
President No.7 5*
CQ-YC $359
29
Gold 3 5*
CQ-YC $429
Yangtze 2 5*
CQ-YC $379
30
Gold 6 5*
CQ-YC $429
Century Sky 5*
CQ-YC $379
President No.8 5*
CQ-YC $359
31
Century Legend 5*
CQ-YC $469
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $369
Yangtze 1 5*
CQ-YC $379
SunMonTueWedThuFriSat
1
Gold 7 5*
CQ-YC $429
Century Glory 5*
CQ-YC $509
Victoria Katatina 5*
CQ-YC $369
2
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $369
3
Gold 8 5*
CQ-YC $429
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
President No.6 5*
CQ-YC $359
4
Victoria Anna 5*
CQ-YC $369
President No.7 5*
CQ-YC $359
5
Gold 3 5*
CQ-YC $429
Yangtze 2 5*
CQ-YC $379
6
Gold 6 5*
CQ-YC $429
Century Sky 5*
CQ-YC $379
President No.8 5*
CQ-YC $359
7
Century Legend 5*
CQ-YC $469
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $369
Yangtze 1 5*
CQ-YC $379
8
Gold 7 5*
CQ-YC $429
Century Glory 5*
CQ-YC $509
Victoria Katatina 5*
CQ-YC $369
9
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $369
10
Gold 8 5*
CQ-YC $429
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
President No.6 5*
CQ-YC $359
11
Victoria Anna 5*
CQ-YC $369
President No.7 5*
CQ-YC $359
12
Gold 3 5*
CQ-YC $429
Yangtze 2 5*
CQ-YC $379
13
Gold 6 5*
CQ-YC $429
Century Sky 5*
CQ-YC $379
President No.8 5*
CQ-YC $359
14
Century Legend 5*
CQ-YC $469
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $369
Yangtze 1 5*
CQ-YC $379
15
Gold 7 5*
CQ-YC $429
Century Glory 5*
CQ-YC $509
Victoria Katatina 5*
CQ-YC $369
16
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $369
17
Gold 8 5*
CQ-YC $429
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
President No.6 5*
CQ-YC $359
18
Victoria Anna 5*
CQ-YC $369
President No.7 5*
CQ-YC $359
19
Gold 3 5*
CQ-YC $429
Yangtze 2 5*
CQ-YC $379
20
Gold 6 5*
CQ-YC $429
Century Sky 5*
CQ-YC $379
President No.8 5*
CQ-YC $359
21
Century Legend 5*
CQ-YC $469
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $369
Yangtze 1 5*
CQ-YC $379
22
Gold 7 5*
CQ-YC $429
Century Glory 5*
CQ-YC $509
Victoria Katatina 5*
CQ-YC $369
23
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $369
24
Gold 8 5*
CQ-YC $429
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
President No.6 5*
CQ-YC $359
25
Victoria Anna 5*
CQ-YC $369
President No.7 5*
CQ-YC $359
26
Gold 3 5*
CQ-YC $429
Yangtze 2 5*
CQ-YC $379
27
Gold 6 5*
CQ-YC $429
Century Sky 5*
CQ-YC $379
President No.8 5*
CQ-YC $359
28
Century Legend 5*
CQ-YC $469
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $369
Yangtze 1 5*
CQ-YC $379
29
Gold 7 5*
CQ-YC $429
Century Glory 5*
CQ-YC $509
Victoria Katatina 5*
CQ-YC $369
30
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $369
31
Gold 8 5*
CQ-YC $429
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
President No.6 5*
CQ-YC $359
    
SunMonTueWedThuFriSat
   
1
Victoria Anna 5*
CQ-YC $419
President No.7 5*
CQ-YC $419
2
Gold 3 5*
CQ-YC $469
Yangtze 2 5*
CQ-YC $419
3
Gold 6 5*
CQ-YC $469
Century Sky 5*
CQ-YC $409
President No.8 5*
CQ-YC $419
4
Century Legend 5*
CQ-YC $519
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $419
Yangtze 1 5*
CQ-YC $419
5
Gold 7 5*
CQ-YC $469
Century Glory 5*
CQ-YC $559
Victoria Katatina 5*
CQ-YC $419
6
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $419
7
Gold 8 5*
CQ-YC $469
Century Paragon 5*
CQ-YC $519
President No.6 5*
CQ-YC $419
8
Victoria Anna 5*
CQ-YC $419
President No.7 5*
CQ-YC $419
9
Gold 3 5*
CQ-YC $469
Yangtze 2 5*
CQ-YC $419
10
Gold 6 5*
CQ-YC $469
Century Sky 5*
CQ-YC $409
President No.8 5*
CQ-YC $419
11
Century Legend 5*
CQ-YC $519
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $419
Yangtze 1 5*
CQ-YC $419
12
Gold 7 5*
CQ-YC $469
Century Glory 5*
CQ-YC $559
Victoria Katatina 5*
CQ-YC $419
13
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $419
14
Gold 8 5*
CQ-YC $469
Century Paragon 5*
CQ-YC $519
President No.6 5*
CQ-YC $419
15
Victoria Anna 5*
CQ-YC $419
President No.7 5*
CQ-YC $419
16
Gold 3 5*
CQ-YC $469
Yangtze 2 5*
CQ-YC $419
17
Gold 6 5*
CQ-YC $469
Century Sky 5*
CQ-YC $409
President No.8 5*
CQ-YC $419
18
Century Legend 5*
CQ-YC $519
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $419
Yangtze 1 5*
CQ-YC $419
19
Gold 7 5*
CQ-YC $469
Century Glory 5*
CQ-YC $559
Victoria Katatina 5*
CQ-YC $419
20
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $419
21
Gold 8 5*
CQ-YC $469
Century Paragon 5*
CQ-YC $519
President No.6 5*
CQ-YC $419
22
Victoria Anna 5*
CQ-YC $419
President No.7 5*
CQ-YC $419
23
Gold 3 5*
CQ-YC $469
Yangtze 2 5*
CQ-YC $419
24
Gold 6 5*
CQ-YC $469
Century Sky 5*
CQ-YC $409
President No.8 5*
CQ-YC $419
25
Century Legend 5*
CQ-YC $519
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $419
Yangtze 1 5*
CQ-YC $419
26
Gold 7 5*
CQ-YC $469
Century Glory 5*
CQ-YC $559
Victoria Katatina 5*
CQ-YC $419
27
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $419
28
Gold 8 5*
CQ-YC $469
Century Paragon 5*
CQ-YC $519
President No.6 5*
CQ-YC $419
29
Victoria Anna 5*
CQ-YC $419
President No.7 5*
CQ-YC $419
30
Gold 3 5*
CQ-YC $469
Yangtze 2 5*
CQ-YC $419
  
SunMonTueWedThuFriSat
     
1
Gold 6 5*
CQ-YC $469
Century Sky 5*
CQ-YC $409
President No.8 5*
CQ-YC $419
2
Century Legend 5*
CQ-YC $519
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $419
Yangtze 1 5*
CQ-YC $419
3
Gold 7 5*
CQ-YC $469
Century Glory 5*
CQ-YC $559
Victoria Katatina 5*
CQ-YC $419
4
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $419
5
Gold 8 5*
CQ-YC $469
Century Paragon 5*
CQ-YC $519
President No.6 5*
CQ-YC $419
6
Victoria Anna 5*
CQ-YC $419
President No.7 5*
CQ-YC $419
7
Gold 3 5*
CQ-YC $469
Yangtze 2 5*
CQ-YC $419
8
Gold 6 5*
CQ-YC $469
Century Sky 5*
CQ-YC $409
President No.8 5*
CQ-YC $419
9
Century Legend 5*
CQ-YC $519
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $419
Yangtze 1 5*
CQ-YC $419
10
Gold 7 5*
CQ-YC $469
Century Glory 5*
CQ-YC $559
Victoria Katatina 5*
CQ-YC $419
11
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $419
12
Gold 8 5*
CQ-YC $469
Century Paragon 5*
CQ-YC $519
President No.6 5*
CQ-YC $419
13
Victoria Anna 5*
CQ-YC $419
President No.7 5*
CQ-YC $419
14
Gold 3 5*
CQ-YC $469
Yangtze 2 5*
CQ-YC $419
15
Gold 6 5*
CQ-YC $469
Century Sky 5*
CQ-YC $409
President No.8 5*
CQ-YC $419
16
Century Legend 5*
CQ-YC $519
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $419
Yangtze 1 5*
CQ-YC $419
17
Gold 7 5*
CQ-YC $469
Century Glory 5*
CQ-YC $559
Victoria Katatina 5*
CQ-YC $419
18
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $419
19
Gold 8 5*
CQ-YC $469
Century Paragon 5*
CQ-YC $519
President No.6 5*
CQ-YC $419
20
Victoria Anna 5*
CQ-YC $419
President No.7 5*
CQ-YC $419
21
Gold 3 5*
CQ-YC $469
Yangtze 2 5*
CQ-YC $419
22
Gold 6 5*
CQ-YC $469
Century Sky 5*
CQ-YC $409
President No.8 5*
CQ-YC $419
23
Century Legend 5*
CQ-YC $519
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $419
Yangtze 1 5*
CQ-YC $419
24
Gold 7 5*
CQ-YC $469
Century Glory 5*
CQ-YC $559
Victoria Katatina 5*
CQ-YC $419
25
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $419
26
Gold 8 5*
CQ-YC $469
Century Paragon 5*
CQ-YC $519
President No.6 5*
CQ-YC $419
27
Victoria Anna 5*
CQ-YC $419
President No.7 5*
CQ-YC $419
28
Gold 3 5*
CQ-YC $469
Yangtze 2 5*
CQ-YC $419
29
Gold 6 5*
CQ-YC $469
Century Sky 5*
CQ-YC $409
President No.8 5*
CQ-YC $419
30
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $419
Yangtze 1 5*
CQ-YC $419
31
Gold 7 5*
CQ-YC $469
Century Glory 5*
CQ-YC $559
Victoria Katatina 5*
CQ-YC $419
      
SunMonTueWedThuFriSat
 
1
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $369
2
Gold 8 5*
CQ-YC $429
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
President No.6 5*
CQ-YC $359
3
Victoria Anna 5*
CQ-YC $369
President No.7 5*
CQ-YC $359
4
Gold 3 5*
CQ-YC $429
Yangtze 2 5*
CQ-YC $379
5
Gold 6 5*
CQ-YC $429
Century Sky 5*
CQ-YC $379
President No.8 5*
CQ-YC $359
6
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $369
Yangtze 1 5*
CQ-YC $379
7
Gold 7 5*
CQ-YC $429
Century Glory 5*
CQ-YC $509
Victoria Katatina 5*
CQ-YC $369
8
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $369
9
Gold 8 5*
CQ-YC $429
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
President No.6 5*
CQ-YC $359
10
Victoria Anna 5*
CQ-YC $369
President No.7 5*
CQ-YC $359
11
Gold 3 5*
CQ-YC $429
Yangtze 2 5*
CQ-YC $379
12
Gold 6 5*
CQ-YC $429
Century Sky 5*
CQ-YC $379
President No.8 5*
CQ-YC $359
13
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $369
Yangtze 1 5*
CQ-YC $379
14
Gold 7 5*
CQ-YC $429
Century Glory 5*
CQ-YC $509
Victoria Katatina 5*
CQ-YC $369
15
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $369
16
Gold 8 5*
CQ-YC $429
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
President No.6 5*
CQ-YC $359
17
Victoria Anna 5*
CQ-YC $369
President No.7 5*
CQ-YC $359
18
Gold 3 5*
CQ-YC $429
Yangtze 2 5*
CQ-YC $379
19
Gold 6 5*
CQ-YC $429
Century Sky 5*
CQ-YC $379
President No.8 5*
CQ-YC $359
20
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $369
Yangtze 1 5*
CQ-YC $379
21
Gold 7 5*
CQ-YC $429
Century Glory 5*
CQ-YC $509
Victoria Katatina 5*
CQ-YC $369
22
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $369
23
Gold 8 5*
CQ-YC $429
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
President No.6 5*
CQ-YC $359
24
Victoria Anna 5*
CQ-YC $369
President No.7 5*
CQ-YC $359
25
Gold 3 5*
CQ-YC $429
26
Gold 6 5*
CQ-YC $429
Century Sky 5*
CQ-YC $379
President No.8 5*
CQ-YC $359
27
28
Gold 7 5*
CQ-YC $429
Century Glory 5*
CQ-YC $509
29
30
Gold 8 5*
CQ-YC $429
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
    
SunMonTueWedThuFriSat
   
1
President No.7 5*
CQ-YC $359
2
3
Gold 6 5*
CQ-YC $429
Century Sky 5*
CQ-YC $379
4
5
6
7
Gold 8 5*
CQ-YC $429
8
9
10
Gold 6 5*
CQ-YC $429
Century Sky 5*
CQ-YC $379
11
12
13
14
Gold 8 5*
CQ-YC $429
15
16
17
Gold 6 5*
CQ-YC $429
Century Sky 5*
CQ-YC $379
18
19
20
21
Gold 8 5*
CQ-YC $429
22
23
24
Gold 6 5*
CQ-YC $429
Century Sky 5*
CQ-YC $379
25
26
27
28
Gold 8 5*
CQ-YC $429
29
30
31
Gold 6 5*
CQ-YC $429
Century Sky 5*
CQ-YC $379
 
Upstream
SunMonTueWedThuFriSat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
SunMonTueWedThuFriSat
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
      
SunMonTueWedThuFriSat
 
1
2
3
4
5
6
7
8
President No.8 5*
YC-CQ $359
9
10
11
12
President No.6 5*
YC-CQ $359
13
President No.7 5*
YC-CQ $359
14
Yangtze 2 5*
YC-CQ $379
15
President No.8 5*
YC-CQ $359
16
Yangtze 1 5*
YC-CQ $379
17
Century Glory 5*
YC-CQ $509
18
19
Gold 8 5*
YC-CQ $429
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
President No.6 5*
YC-CQ $359
20
Victoria Anna 5*
YC-CQ $369
President No.7 5*
YC-CQ $359
21
Yangtze 2 5*
YC-CQ $379
22
Gold 6 5*
YC-CQ $429
Century Sky 5*
YC-CQ $379
President No.8 5*
YC-CQ $359
23
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $369
Yangtze 1 5*
YC-CQ $379
24
Gold 7 5*
YC-CQ $429
Century Glory 5*
YC-CQ $509
Victoria Katatina 5*
YC-CQ $369
25
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $369
26
Gold 8 5*
YC-CQ $429
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
President No.6 5*
YC-CQ $359
27
Victoria Anna 5*
YC-CQ $369
President No.7 5*
YC-CQ $359
28
Yangtze 2 5*
YC-CQ $379
29
Gold 6 5*
YC-CQ $429
Century Sky 5*
YC-CQ $379
President No.8 5*
YC-CQ $359
30
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $369
Yangtze 1 5*
YC-CQ $379
31
Gold 7 5*
YC-CQ $429
Century Glory 5*
YC-CQ $509
Victoria Katatina 5*
YC-CQ $369
   
SunMonTueWedThuFriSat
    
1
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $369
2
Gold 8 5*
YC-CQ $429
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
President No.6 5*
YC-CQ $359
3
Victoria Anna 5*
YC-CQ $369
President No.7 5*
YC-CQ $359
4
Gold 3 5*
YC-CQ $429
Yangtze 2 5*
YC-CQ $379
5
Gold 6 5*
YC-CQ $429
Century Sky 5*
YC-CQ $379
President No.8 5*
YC-CQ $359
6
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $369
Yangtze 1 5*
YC-CQ $379
7
Gold 7 5*
YC-CQ $429
Century Glory 5*
YC-CQ $509
Victoria Katatina 5*
YC-CQ $369
8
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $369
9
Gold 8 5*
YC-CQ $429
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
President No.6 5*
YC-CQ $359
10
Victoria Anna 5*
YC-CQ $369
President No.7 5*
YC-CQ $359
11
Gold 3 5*
YC-CQ $429
Yangtze 2 5*
YC-CQ $379
12
Gold 6 5*
YC-CQ $429
Century Sky 5*
YC-CQ $379
President No.8 5*
YC-CQ $359
13
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $369
Yangtze 1 5*
YC-CQ $379
14
Gold 7 5*
YC-CQ $429
Century Glory 5*
YC-CQ $509
Victoria Katatina 5*
YC-CQ $369
15
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $369
16
Gold 8 5*
YC-CQ $429
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
President No.6 5*
YC-CQ $359
17
Victoria Anna 5*
YC-CQ $369
President No.7 5*
YC-CQ $359
18
Gold 3 5*
YC-CQ $429
Yangtze 2 5*
YC-CQ $379
19
Gold 6 5*
YC-CQ $429
Century Sky 5*
YC-CQ $379
President No.8 5*
YC-CQ $359
20
Century Legend 5*
YC-CQ $469
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $369
Yangtze 1 5*
YC-CQ $379
21
Gold 7 5*
YC-CQ $429
Century Glory 5*
YC-CQ $509
Victoria Katatina 5*
YC-CQ $369
22
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $369
23
Gold 8 5*
YC-CQ $429
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
President No.6 5*
YC-CQ $359
24
Victoria Anna 5*
YC-CQ $369
President No.7 5*
YC-CQ $359
25
Gold 3 5*
YC-CQ $429
Yangtze 2 5*
YC-CQ $379
26
Gold 6 5*
YC-CQ $429
Century Sky 5*
YC-CQ $379
President No.8 5*
YC-CQ $359
27
Century Legend 5*
YC-CQ $469
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $369
Yangtze 1 5*
YC-CQ $379
28
Gold 7 5*
YC-CQ $429
Century Glory 5*
YC-CQ $509
Victoria Katatina 5*
YC-CQ $369
29
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $369
30
Gold 8 5*
YC-CQ $429
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
President No.6 5*
YC-CQ $359
 
SunMonTueWedThuFriSat
      
1
Victoria Anna 5*
YC-CQ $409
President No.7 5*
YC-CQ $419
2
Gold 3 5*
YC-CQ $469
Yangtze 2 5*
YC-CQ $419
3
Gold 6 5*
YC-CQ $469
Century Sky 5*
YC-CQ $409
President No.8 5*
YC-CQ $419
4
Century Legend 5*
YC-CQ $519
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $409
Yangtze 1 5*
YC-CQ $419
5
Gold 7 5*
YC-CQ $469
Century Glory 5*
YC-CQ $559
Victoria Katatina 5*
YC-CQ $409
6
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $409
7
Gold 8 5*
YC-CQ $469
Century Paragon 5*
YC-CQ $519
President No.6 5*
YC-CQ $419
8
Victoria Anna 5*
YC-CQ $409
President No.7 5*
YC-CQ $419
9
Gold 3 5*
YC-CQ $469
Yangtze 2 5*
YC-CQ $419
10
Gold 6 5*
YC-CQ $469
Century Sky 5*
YC-CQ $409
President No.8 5*
YC-CQ $419
11
Century Legend 5*
YC-CQ $519
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $409
Yangtze 1 5*
YC-CQ $419
12
Gold 7 5*
YC-CQ $469
Century Glory 5*
YC-CQ $559
Victoria Katatina 5*
YC-CQ $409
13
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $409
14
Gold 8 5*
YC-CQ $469
Century Paragon 5*
YC-CQ $519
President No.6 5*
YC-CQ $419
15
Victoria Anna 5*
YC-CQ $409
President No.7 5*
YC-CQ $419
16
Gold 3 5*
YC-CQ $469
Yangtze 2 5*
YC-CQ $419
17
Gold 6 5*
YC-CQ $469
Century Sky 5*
YC-CQ $409
President No.8 5*
YC-CQ $419
18
Century Legend 5*
YC-CQ $519
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $409
Yangtze 1 5*
YC-CQ $419
19
Gold 7 5*
YC-CQ $469
Century Glory 5*
YC-CQ $559
Victoria Katatina 5*
YC-CQ $409
20
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $409
21
Gold 8 5*
YC-CQ $469
Century Paragon 5*
YC-CQ $519
President No.6 5*
YC-CQ $419
22
Victoria Anna 5*
YC-CQ $409
President No.7 5*
YC-CQ $419
23
Gold 3 5*
YC-CQ $469
Yangtze 2 5*
YC-CQ $419
24
Gold 6 5*
YC-CQ $469
Century Sky 5*
YC-CQ $409
President No.8 5*
YC-CQ $419
25
Century Legend 5*
YC-CQ $519
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $409
Yangtze 1 5*
YC-CQ $419
26
Gold 7 5*
YC-CQ $469
Century Glory 5*
YC-CQ $559
Victoria Katatina 5*
YC-CQ $409
27
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $409
28
Gold 8 5*
YC-CQ $469
Century Paragon 5*
YC-CQ $519
President No.6 5*
YC-CQ $419
29
Victoria Anna 5*
YC-CQ $409
President No.7 5*
YC-CQ $419
30
Gold 3 5*
YC-CQ $469
Yangtze 2 5*
YC-CQ $419
31
Gold 6 5*
YC-CQ $469
Century Sky 5*
YC-CQ $409
President No.8 5*
YC-CQ $419
     
SunMonTueWedThuFriSat
  
1
Century Legend 5*
YC-CQ $469
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $369
Yangtze 1 5*
YC-CQ $379
2
Gold 7 5*
YC-CQ $429
Century Glory 5*
YC-CQ $509
Victoria Katatina 5*
YC-CQ $369
3
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $369
4
Gold 8 5*
YC-CQ $429
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
President No.6 5*
YC-CQ $359
5
Victoria Anna 5*
YC-CQ $369
President No.7 5*
YC-CQ $359
6
Gold 3 5*
YC-CQ $429
Yangtze 2 5*
YC-CQ $379
7
Gold 6 5*
YC-CQ $429
Century Sky 5*
YC-CQ $379
President No.8 5*
YC-CQ $359
8
Century Legend 5*
YC-CQ $469
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $369
Yangtze 1 5*
YC-CQ $379
9
Gold 7 5*
YC-CQ $429
Century Glory 5*
YC-CQ $509
Victoria Katatina 5*
YC-CQ $369
10
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $369
11
Gold 8 5*
YC-CQ $429
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
President No.6 5*
YC-CQ $359
12
Victoria Anna 5*
YC-CQ $369
President No.7 5*
YC-CQ $359
13
Gold 3 5*
YC-CQ $429
Yangtze 2 5*
YC-CQ $379
14
Gold 6 5*
YC-CQ $429
Century Sky 5*
YC-CQ $379
President No.8 5*
YC-CQ $359
15
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $369
Yangtze 1 5*
YC-CQ $379
16
Gold 7 5*
YC-CQ $429
Century Glory 5*
YC-CQ $509
Victoria Katatina 5*
YC-CQ $369
17
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $369
18
Gold 8 5*
YC-CQ $429
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
President No.6 5*
YC-CQ $359
19
Victoria Anna 5*
YC-CQ $369
President No.7 5*
YC-CQ $359
20
Gold 3 5*
YC-CQ $429
Yangtze 2 5*
YC-CQ $379
21
Gold 6 5*
YC-CQ $429
Century Sky 5*
YC-CQ $379
President No.8 5*
YC-CQ $359
22
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $369
Yangtze 1 5*
YC-CQ $379
23
Gold 7 5*
YC-CQ $429
Century Glory 5*
YC-CQ $509
Victoria Katatina 5*
YC-CQ $369
24
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $369
25
Gold 8 5*
YC-CQ $429
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
President No.6 5*
YC-CQ $359
26
Victoria Anna 5*
YC-CQ $369
President No.7 5*
YC-CQ $359
27
Gold 3 5*
YC-CQ $429
Yangtze 2 5*
YC-CQ $379
28
Gold 6 5*
YC-CQ $429
Century Sky 5*
YC-CQ $379
President No.8 5*
YC-CQ $359
29
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $369
Yangtze 1 5*
YC-CQ $379
30
Gold 7 5*
YC-CQ $429
Century Glory 5*
YC-CQ $509
Victoria Katatina 5*
YC-CQ $369
   
SunMonTueWedThuFriSat
    
1
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $369
2
Gold 8 5*
YC-CQ $429
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
President No.6 5*
YC-CQ $359
3
Victoria Anna 5*
YC-CQ $369
President No.7 5*
YC-CQ $359
4
Gold 3 5*
YC-CQ $429
Yangtze 2 5*
YC-CQ $379
5
Gold 6 5*
YC-CQ $429
Century Sky 5*
YC-CQ $379
President No.8 5*
YC-CQ $359
6
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $369
Yangtze 1 5*
YC-CQ $379
7
Gold 7 5*
YC-CQ $429
Century Glory 5*
YC-CQ $509
Victoria Katatina 5*
YC-CQ $369
8
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $369
9
Gold 8 5*
YC-CQ $429
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
President No.6 5*
YC-CQ $359
10
Victoria Anna 5*
YC-CQ $369
President No.7 5*
YC-CQ $359
11
Gold 3 5*
YC-CQ $429
Yangtze 2 5*
YC-CQ $379
12
Gold 6 5*
YC-CQ $429
Century Sky 5*
YC-CQ $379
President No.8 5*
YC-CQ $359
13
Century Legend 5*
YC-CQ $469
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $369
Yangtze 1 5*
YC-CQ $379
14
Gold 7 5*
YC-CQ $429
Century Glory 5*
YC-CQ $509
Victoria Katatina 5*
YC-CQ $369
15
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $369
16
Gold 8 5*
YC-CQ $429
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
President No.6 5*
YC-CQ $359
17
Victoria Anna 5*
YC-CQ $369
President No.7 5*
YC-CQ $359
18
Gold 3 5*
YC-CQ $429
Yangtze 2 5*
YC-CQ $379
19
Gold 6 5*
YC-CQ $429
Century Sky 5*
YC-CQ $379
President No.8 5*
YC-CQ $359
20
Century Legend 5*
YC-CQ $469
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $369
Yangtze 1 5*
YC-CQ $379
21
Gold 7 5*
YC-CQ $429
Century Glory 5*
YC-CQ $509
Victoria Katatina 5*
YC-CQ $369
22
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $369
23
Gold 8 5*
YC-CQ $429
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
President No.6 5*
YC-CQ $359
24
Victoria Anna 5*
YC-CQ $369
President No.7 5*
YC-CQ $359
25
Gold 3 5*
YC-CQ $429
Yangtze 2 5*
YC-CQ $379
26
Gold 6 5*
YC-CQ $429
Century Sky 5*
YC-CQ $379
President No.8 5*
YC-CQ $359
27
Century Legend 5*
YC-CQ $469
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $369
Yangtze 1 5*
YC-CQ $379
28
Gold 7 5*
YC-CQ $429
Century Glory 5*
YC-CQ $509
Victoria Katatina 5*
YC-CQ $369
29
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $369
30
Gold 8 5*
YC-CQ $429
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
President No.6 5*
YC-CQ $359
31
Victoria Anna 5*
YC-CQ $369
President No.7 5*
YC-CQ $359
SunMonTueWedThuFriSat
1
Gold 3 5*
YC-CQ $429
Yangtze 2 5*
YC-CQ $379
2
Gold 6 5*
YC-CQ $429
Century Sky 5*
YC-CQ $379
President No.8 5*
YC-CQ $359
3
Century Legend 5*
YC-CQ $469
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $369
Yangtze 1 5*
YC-CQ $379
4
Gold 7 5*
YC-CQ $429
Century Glory 5*
YC-CQ $509
Victoria Katatina 5*
YC-CQ $369
5
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $369
6
Gold 8 5*
YC-CQ $429
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
President No.6 5*
YC-CQ $359
7
Victoria Anna 5*
YC-CQ $369
President No.7 5*
YC-CQ $359
8
Gold 3 5*
YC-CQ $429
Yangtze 2 5*
YC-CQ $379
9
Gold 6 5*
YC-CQ $429
Century Sky 5*
YC-CQ $379
President No.8 5*
YC-CQ $359
10
Century Legend 5*
YC-CQ $469
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $369
Yangtze 1 5*
YC-CQ $379
11
Gold 7 5*
YC-CQ $429
Century Glory 5*
YC-CQ $509
Victoria Katatina 5*
YC-CQ $369
12
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $369
13
Gold 8 5*
YC-CQ $429
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
President No.6 5*
YC-CQ $359
14
Victoria Anna 5*
YC-CQ $369
President No.7 5*
YC-CQ $359
15
Gold 3 5*
YC-CQ $429
Yangtze 2 5*
YC-CQ $379
16
Gold 6 5*
YC-CQ $429
Century Sky 5*
YC-CQ $379
President No.8 5*
YC-CQ $359
17
Century Legend 5*
YC-CQ $469
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $369
Yangtze 1 5*
YC-CQ $379
18
Gold 7 5*
YC-CQ $429
Century Glory 5*
YC-CQ $509
Victoria Katatina 5*
YC-CQ $369
19
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $369
20
Gold 8 5*
YC-CQ $429
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
President No.6 5*
YC-CQ $359
21
Victoria Anna 5*
YC-CQ $369
President No.7 5*
YC-CQ $359
22
Gold 3 5*
YC-CQ $429
Yangtze 2 5*
YC-CQ $379
23
Gold 6 5*
YC-CQ $429
Century Sky 5*
YC-CQ $379
President No.8 5*
YC-CQ $359
24
Century Legend 5*
YC-CQ $469
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $369
Yangtze 1 5*
YC-CQ $379
25
Gold 7 5*
YC-CQ $429
Century Glory 5*
YC-CQ $509
Victoria Katatina 5*
YC-CQ $369
26
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $369
27
Gold 8 5*
YC-CQ $429
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
President No.6 5*
YC-CQ $359
28
Victoria Anna 5*
YC-CQ $369
President No.7 5*
YC-CQ $359
29
Gold 3 5*
YC-CQ $429
Yangtze 2 5*
YC-CQ $379
30
Gold 6 5*
YC-CQ $429
Century Sky 5*
YC-CQ $379
President No.8 5*
YC-CQ $359
31
Century Legend 5*
YC-CQ $469
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $369
Yangtze 1 5*
YC-CQ $379
    
SunMonTueWedThuFriSat
   
1
Gold 7 5*
YC-CQ $469
Century Glory 5*
YC-CQ $559
Victoria Katatina 5*
YC-CQ $419
2
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $419
3
Gold 8 5*
YC-CQ $469
Century Paragon 5*
YC-CQ $519
President No.6 5*
YC-CQ $419
4
Victoria Anna 5*
YC-CQ $419
President No.7 5*
YC-CQ $419
5
Gold 3 5*
YC-CQ $469
Yangtze 2 5*
YC-CQ $419
6
Gold 6 5*
YC-CQ $469
Century Sky 5*
YC-CQ $409
President No.8 5*
YC-CQ $419
7
Century Legend 5*
YC-CQ $519
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $419
Yangtze 1 5*
YC-CQ $419
8
Gold 7 5*
YC-CQ $469
Century Glory 5*
YC-CQ $559
Victoria Katatina 5*
YC-CQ $419
9
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $419
10
Gold 8 5*
YC-CQ $469
Century Paragon 5*
YC-CQ $519
President No.6 5*
YC-CQ $419
11
Victoria Anna 5*
YC-CQ $419
President No.7 5*
YC-CQ $419
12
Gold 3 5*
YC-CQ $469
Yangtze 2 5*
YC-CQ $419
13
Gold 6 5*
YC-CQ $469
Century Sky 5*
YC-CQ $409
President No.8 5*
YC-CQ $419
14
Century Legend 5*
YC-CQ $519
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $419
Yangtze 1 5*
YC-CQ $419
15
Gold 7 5*
YC-CQ $469
Century Glory 5*
YC-CQ $559
Victoria Katatina 5*
YC-CQ $419
16
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $419
17
Gold 8 5*
YC-CQ $469
Century Paragon 5*
YC-CQ $519
President No.6 5*
YC-CQ $419
18
Victoria Anna 5*
YC-CQ $419
President No.7 5*
YC-CQ $419
19
Gold 3 5*
YC-CQ $469
Yangtze 2 5*
YC-CQ $419
20
Gold 6 5*
YC-CQ $469
Century Sky 5*
YC-CQ $409
President No.8 5*
YC-CQ $419
21
Century Legend 5*
YC-CQ $519
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $419
Yangtze 1 5*
YC-CQ $419
22
Gold 7 5*
YC-CQ $469
Century Glory 5*
YC-CQ $559
Victoria Katatina 5*
YC-CQ $419
23
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $419
24
Gold 8 5*
YC-CQ $469
Century Paragon 5*
YC-CQ $519
President No.6 5*
YC-CQ $419
25
Victoria Anna 5*
YC-CQ $419
President No.7 5*
YC-CQ $419
26
Gold 3 5*
YC-CQ $469
Yangtze 2 5*
YC-CQ $419
27
Gold 6 5*
YC-CQ $469
Century Sky 5*
YC-CQ $409
President No.8 5*
YC-CQ $419
28
Century Legend 5*
YC-CQ $519
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $419
Yangtze 1 5*
YC-CQ $419
29
Gold 7 5*
YC-CQ $469
Century Glory 5*
YC-CQ $559
Victoria Katatina 5*
YC-CQ $419
30
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $419
  
SunMonTueWedThuFriSat
     
1
Gold 8 5*
YC-CQ $469
Century Paragon 5*
YC-CQ $519
President No.6 5*
YC-CQ $419
2
Victoria Anna 5*
YC-CQ $419
President No.7 5*
YC-CQ $419
3
Gold 3 5*
YC-CQ $469
Yangtze 2 5*
YC-CQ $419
4
Gold 6 5*
YC-CQ $469
Century Sky 5*
YC-CQ $409
President No.8 5*
YC-CQ $419
5
Century Legend 5*
YC-CQ $519
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $419
Yangtze 1 5*
YC-CQ $419
6
Gold 7 5*
YC-CQ $469
Century Glory 5*
YC-CQ $559
Victoria Katatina 5*
YC-CQ $419
7
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $419
8
Gold 8 5*
YC-CQ $469
Century Paragon 5*
YC-CQ $519
President No.6 5*
YC-CQ $419
9
Victoria Anna 5*
YC-CQ $419
President No.7 5*
YC-CQ $419
10
Gold 3 5*
YC-CQ $469
Yangtze 2 5*
YC-CQ $419
11
Gold 6 5*
YC-CQ $469
Century Sky 5*
YC-CQ $409
President No.8 5*
YC-CQ $419
12
Century Legend 5*
YC-CQ $519
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $419
Yangtze 1 5*
YC-CQ $419
13
Gold 7 5*
YC-CQ $469
Century Glory 5*
YC-CQ $559
Victoria Katatina 5*
YC-CQ $419
14
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $419
15
Gold 8 5*
YC-CQ $469
Century Paragon 5*
YC-CQ $519
President No.6 5*
YC-CQ $419
16
Victoria Anna 5*
YC-CQ $419
President No.7 5*
YC-CQ $419
17
Gold 3 5*
YC-CQ $469
Yangtze 2 5*
YC-CQ $419
18
Gold 6 5*
YC-CQ $469
Century Sky 5*
YC-CQ $409
President No.8 5*
YC-CQ $419
19
Century Legend 5*
YC-CQ $519
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $419
Yangtze 1 5*
YC-CQ $419
20
Gold 7 5*
YC-CQ $469
Century Glory 5*
YC-CQ $559
Victoria Katatina 5*
YC-CQ $419
21
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $419
22
Gold 8 5*
YC-CQ $469
Century Paragon 5*
YC-CQ $519
President No.6 5*
YC-CQ $419
23
Victoria Anna 5*
YC-CQ $419
President No.7 5*
YC-CQ $419
24
Gold 3 5*
YC-CQ $469
Yangtze 2 5*
YC-CQ $419
25
Gold 6 5*
YC-CQ $469
Century Sky 5*
YC-CQ $409
President No.8 5*
YC-CQ $419
26
Century Legend 5*
YC-CQ $519
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $419
Yangtze 1 5*
YC-CQ $419
27
Gold 7 5*
YC-CQ $469
Century Glory 5*
YC-CQ $559
Victoria Katatina 5*
YC-CQ $419
28
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $419
29
Gold 8 5*
YC-CQ $469
Century Paragon 5*
YC-CQ $519
President No.6 5*
YC-CQ $419
30
Victoria Anna 5*
YC-CQ $419
President No.7 5*
YC-CQ $419
31
Gold 3 5*
YC-CQ $469
Yangtze 2 5*
YC-CQ $419
      
SunMonTueWedThuFriSat
 
1
Gold 6 5*
YC-CQ $429
Century Sky 5*
YC-CQ $379
President No.8 5*
YC-CQ $359
2
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $369
Yangtze 1 5*
YC-CQ $379
3
Gold 7 5*
YC-CQ $429
Century Glory 5*
YC-CQ $509
Victoria Katatina 5*
YC-CQ $369
4
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $369
5
Gold 8 5*
YC-CQ $429
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
President No.6 5*
YC-CQ $359
6
Victoria Anna 5*
YC-CQ $369
President No.7 5*
YC-CQ $359
7
Gold 3 5*
YC-CQ $429
Yangtze 2 5*
YC-CQ $379
8
Gold 6 5*
YC-CQ $429
Century Sky 5*
YC-CQ $379
President No.8 5*
YC-CQ $359
9
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $369
Yangtze 1 5*
YC-CQ $379
10
Gold 7 5*
YC-CQ $429
Century Glory 5*
YC-CQ $509
Victoria Katatina 5*
YC-CQ $369
11
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $369
12
Gold 8 5*
YC-CQ $429
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
President No.6 5*
YC-CQ $359
13
Victoria Anna 5*
YC-CQ $369
President No.7 5*
YC-CQ $359
14
Gold 3 5*
YC-CQ $429
Yangtze 2 5*
YC-CQ $379
15
Gold 6 5*
YC-CQ $429
Century Sky 5*
YC-CQ $379
President No.8 5*
YC-CQ $359
16
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $369
Yangtze 1 5*
YC-CQ $379
17
Gold 7 5*
YC-CQ $429
Century Glory 5*
YC-CQ $509
Victoria Katatina 5*
YC-CQ $369
18
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $369
19
Gold 8 5*
YC-CQ $429
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
President No.6 5*
YC-CQ $359
20
Victoria Anna 5*
YC-CQ $369
President No.7 5*
YC-CQ $359
21
Gold 3 5*
YC-CQ $429
Yangtze 2 5*
YC-CQ $379
22
Gold 6 5*
YC-CQ $429
Century Sky 5*
YC-CQ $379
President No.8 5*
YC-CQ $359
23
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $369
Yangtze 1 5*
YC-CQ $379
24
Gold 7 5*
YC-CQ $429
Century Glory 5*
YC-CQ $509
Victoria Katatina 5*
YC-CQ $369
25
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $369
26
Gold 8 5*
YC-CQ $429
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
27
Victoria Anna 5*
YC-CQ $369
President No.7 5*
YC-CQ $359
28
Gold 3 5*
YC-CQ $429
29
Gold 6 5*
YC-CQ $429
Century Sky 5*
YC-CQ $379
30
    
SunMonTueWedThuFriSat
   
1
Gold 7 5*
YC-CQ $429
Century Glory 5*
YC-CQ $509
2
3
Gold 8 5*
YC-CQ $429
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
4
5
6
Gold 6 5*
YC-CQ $429
Century Sky 5*
YC-CQ $379
7
8
9
10
Gold 8 5*
YC-CQ $429
11
12
13
Gold 6 5*
YC-CQ $429
Century Sky 5*
YC-CQ $379
14
15
16
17
Gold 8 5*
YC-CQ $429
18
19
20
Gold 6 5*
YC-CQ $429
Century Sky 5*
YC-CQ $379
21
22
23
24
Gold 8 5*
YC-CQ $429
25
26
27
Gold 6 5*
YC-CQ $429
Century Sky 5*
YC-CQ $379
28
29
30
31
Gold 8 5*
YC-CQ $429
 
Check our global tours at