Zhengzhou Metro Line 3

Zhengzhou Subway Logo 

Henan Sports Center - Yinggang


(Identification Color:           )

Zhengzhou metro line 3 links Henan Sports Center and Yinggang, covering around 21 kilometers (13 miles) and passing 21 stations. As a northwest - southeast line, Zhengzhou subway line 3 alleviates the traffic pressure of Huiji, Jinshui, Erqi, Guancheng and Zhengdong Districts. A full single trip takes around 50 minutes. The ticket fare varies from CNY 2 to CNY 4 based on the traveling distance. Putianxi Station and Yinggang Station are temporarily closed. 
See Metro Maps for reference.
 

Timetable of Zhengzhou Metro Line 3

Station To Henan Sports Center To Yinggang
First Train Last Train First Train Last Train
Henan Sports Center -- -- 06:00 23:15
Wangzhai 06:13 23:35 06:02 23:17
Xinglongpu 06:10 23:32 06:04 23:19
Tongle 06:07 23:30 06:07 23:22
Nanyang Xincun 06:05 23:28 06:09 23:24
Haitansi 06:02 23:25 06:11 23:26
Dashiqiao 06:00 23:23 06:13 23:28
People’s Park 06:05 23:21 06:15 23:30
Erqi Guangchang 06:03 23:19 06:17 23:32
Xidajie 06:01 23:17 06:00 23:34
Dongdajie 06:00 23:15 06:01 23:36
Confucian Temple 06:02 23:14 06:03 23:38
Expo Center 06:00 23:12 06:05 23:40
Fenghuangtai 06:03 23:10 06:07 23:42
Dongshilipu 06:01 23:08 06:09 23:44
Tongtai Road 06:00 23:06 06:10 23:46
Xizhou  06:04 23:04 06:13 23:48
Dongzhou 06:02 23:02 06:15 23:50
Provincial Orthopedic Hospital 06:00 23:00 -- --
Putianxi -- -- -- --
Yinggang -- -- -- --
 

Transfers along Zhengzhou Subway Line 3

 Henan Sports Center & Dongshilipu: Transfer with Line 4
 Haitansi & Provincial Orthopedic Hospital: Transfer with Line 5
 Erqi Guangchang: Transfer with Line 1
 Dongdajie: Transfer with Line 2
 

Surroundings and Bus Routes near the Stations of Zhengzhou Metro Line 3

("" points out transfer station)

 Henan Sports Center
Surroundings: Sanquan Road, Changxing Road, Fengqing Road, Jinbei Road, Yumei Huachen Community, Luchengyuan Community, Yuhua Meixin Community, Xinxiwang Aoyuan Community, Yuhua Dijiu Chengshi Community, Shuijing Yayuan Community, Changqingyuan Community, Taili Community, Jinlanwan Community, Guanjun Huayuan Community, Henan Sports Center, Chenzhong Experimental Primary School, Guanjun Middle School, Physical Education College of Zhengzhou University (Huiji Campus)
Bus Routes: 22, 28, 70, 93, Y8, B19, B37 

 Wangzhai 
Surroundings: Guoji Road, Jiangshan Road, Baiwen Huayuan Community, Tianhe Renjia Community, Guojin Huayuan Community, Jingui Tianranju Community, Liuhao Nanyuan Community, Yuhong Huayuan Community, Hongda Community, Wuhuancun Community, Changqingyuan Community, Wangzhai Community, Huiji 1st Middle School, No.12 Middle School, Henan Provincial Stomatological Hospital, Yuzhitang Drugstore
Bus Routes: 22, 28, 70, 159, 209, B23, B38, Y8, Y25, S157 

 Xinglongpu 
Surroundings: Bosong Road, Xingnan Street, Changjian Yufeng Community, Yuhua Meilin Community, Yihao Chengbang Community, Qingjing Boshiyuan Community, Dahe Chuntian Community, Biqinyuan Community, Zhengzhou Qinghuayuan Community, Chengshi Zhiyin Community, Liangyun Huayuan Community, Dushi Tingyuan Community, Xinglong Huayuan Community, Huaxia Hotel, No.60 Middle School, Sida Foreign Language School, Construction Bank, Bank of China, Everbright Bank, Minsheng Bank
Bus Routes: 8, 27, 78, 91, 130, 196, 904, B23, B32, S108, S158, Y8

 Tongle 
Surroundings: Dongfeng Road, Nanyang Road, Tongle Community, Jiatianxia Community, Yaxin Meihao Shiguang Community, Lijing Huayuan Community, Linyin Dadao Community, Jiatianxia Community, Nanyang Xincun Community, Hualin Dushi Jiayuan Community, Hanhai Haishang Community, Fengle Huayuan Community, Kaiyuan Community, Dongfeng Road Primary School, No.31 Middle School, Tianwang Shopping Mall, Wuzhou Hotel, Zhengzhou Daqiao Hospital, No.9 People’s Hospital
Bus Routes: 8, 27, 78, 79, 86, 97, 130, 185, 904, b23, B32, S158, Y8 

 Nanyang Xincun 
Surroundings: Nongye Road, Shengchan Road, Dushi Jiayuan Community, Hualin Xiangshang Community, Yifeng Xinduhui Community, Diecuiyuan Community, Haitangyuan Community, Shenghuang Mantingfang Community, Fengle Community, Yameijia Community, Vanke Shixi Community, Fengye Shopping Mall, Nongye Road Primary School
Bus Routes: 8, 27, 78, 79, 100, 904, B2, B11, B20, B23, B102, S158, Y8 

 Haitansi 
Surroundings: Huanghe Road, Nanyang Renjia Community, Zhengfangji Community, Quanshun Shangcheng Community, Yijingyuan Community, Haitanjie Community, Zhongheng Huayuan Community, Beicang Zhongli Community, Jinlong Yangguang Dush Community, Ruilongcheng Community, Xinxin Apartment, Feima Apartment, No.71 Middle School, Huanghe Road 2nd Primary School, Yousheng Road Primary School, Shakou Road Primary School
Bus Routes: 8, 23, 41, 78, 79, 83, 91, 100, 904, Y23, B20, Y8

 Dashiqiao 
Surroundings: Jinshui Road, Nanyang Road, South Yousheng Road, Jinshui River, Jinshui Road Community, Chengzhongyang Community, Yousheng Huayuan Community, Langqiao Shui’an Community, Cuidi Jiayuan Community, Guoshui Community, Jinqiao Hotel, Green Hotel Inn, Jinxin Apartment, Zhengzhou Maternal and Child Health Care Hospital
Bus Routes: 8, 34, 41, 63, 70, 78, 79, 91, 100, 104, 205, 211, 302, 904, 916, 919, B20, B35, K901, Y8, Y21, Y22

 People’s Park 
Surroundings: Minggong Road, Wucai Road, Xicai Community, Jinfeng Jin’an Guoji Community, Yuefu Community, Xiqianjie Community, Sancang Community, Aide Huayuan Community, Erdaojie Community, Nanye Community, Zhengzhou People’s Park, The MIXC Mall, Minggong Road Primary School, Jiefang Road Primary School, No.14 Middle School, Starbucks, Agricultural Bank of China
Bus Routes: 8, 37, 78, 89, 91, 100, 101, 302, 312, 518, B20, Y8 

 Erqi Guangchang 
Surroundings: Zhengxing Street, West Street, Jiefang Road, Erqi Square, Jinlin Shopping Mall, Dehua Pedestrian Street, Nancai Community, Huigang Xincheng Community, Kaibincheng Community, Hongsen Community, Furongyuan Community, Guancheng Huayuan Community, Zhengzhou Erqi District People’s Hospital, Hongshanhu Hotel
Bus Routes: 2, 6, 21, 28, 34, 57, 58, 82, 85, 89, 109, 256, 518, 603, 900, 903, 906, 966, B17, Y6, Y10, Y11

 Xidajie 
Surroundings: Chengnan Road, South Street, Guancheng Street, Jiayuan Community, Yujinxiangyuan Community, Daishu Hutong Community, Shangcheng Community, Guancheng Street Community, No.3 Middle School, Nanxue Street Primary School, Huimin 1st Primary School
Bus Routes: 35, 60, 78, 85, 89, 93, 518, 985, Y5, Y12

 Dongdajie 
Surroundings: East Street, Xiangyang Street, Shuyuan Street, Ziyu Yunting Community, Yuhong Huayuan Community, Ziyan Huating Community, Xiaotan Community, Shangduxingfu Jiayuan Community, Jiaheyuan Community, Binhe Huayuan Community, Changjiang Square, City God Temple, Chuangxin Street Primary School, No. 45 Middle School, Zhengzhou 1st People’s Hospital, 
Bus Routes: 29, 35, 60, 62, 78, 85, 86, 89, 93, 269, 518, 985, Y12, Y16   

 Confucian Temple 
Surroundings: Zhengbian Road, Chengdong Road, Zhengzhou Confucian Temple, Zhongjian Wenyuan Community, Ouya Community, Changcheng Kangqiao Huayuan Community, Fengyi Jiayuan Community, Chaoyang Yujing Community, Langui Community, Yutong Huayuan Community, Haishang Xiangsong Community, Longdong Community, Tianlun Fenghuang Community, Yangguang Apartment, Dongguan Primary School, Foreign Language School, Jucheng Hospital, China Unicom
Bus Routes: 35, 60, 80, 85, 89, 93, 199, 985, B17, S162, S166, Y5, Y29

 Expo Center 
Surroundings: Weilai Road, Zhongyuan Expo Center, Xiong’er River, Dongming Huayuan Community, Yutong Huayuan Community, Weilaicheng Community, Keyuan Community, Fengyuan Guandi Community, Yufeng Road Community, Dongming Road Community, Dongmingyuan Community, Fuyuan Shoufu Community
Bus Routes: 3, 27, 35, 42, 60, 85, 93, 192, 206, 721, 985, B1, B15, B101, Y5, Y28

 Fenghuangtai 
Surroundings: Fengming Road, Fengtai Road, Yufeng Road, Jujinyuan Community, Baihe Huayuan Community, Borui Huayuan Community, Dongfang Mingzhu Community, Xiangheyuan Community, Fenghuangcheng Community, Tianyou Community, Shenzhuang Xincheng Community, Yufeng Road Community, Shangyuecheng Shopping Mall, KFC, Agricultural Bank of China
Bus Routes: 27, 35, 42, 60, 152, 721, 985, Y5, Y28 

 Dongshilipu 
Surroundings: Zhongzhou Avenue, Shangdu Road, Chenggong Jiayuan Community, Zhenghongshan Community, Zhangzhuang Community, Nanhang Huayuan Community, Yingxie Huayuan Community, Jianye Foreign Language School, Fenghuang Primary School, Mingren Hospital, Industrial and Commercial Bank
Bus Routes: 3, 27, 42, 60, 64, 93, 152, 189, 193, 263, 317, B16, S126 

 Tongtai Road 
Surroundings: Tongtai Road, Juyuan Road, Qili River, Zhongnan Haizhiyin Community, Dongshilipu Community, Balimiao Community, Mazhuang Community, Cuizhuang Community, Cuizhuang Huayuan Community, Xinxin Huayuan Community, Yipin Zhongyang Community, No.78 Middle School, Metro Supermarket, KFC
Bus Routes: 52, 60, 85, 114, 152, 193, 317, 721, 985, B16, S127, S129, S138, S173, Y5

 Xizhou 
Surroundings: South Huanghe Road, South Qilihe Road, Yuwu Huayuan Community, Guolong Shui’an Community, Meizhiyu Community, Liti Shijie Community, Shengshi Nianhua Community, Hongguang Xincheng Huayuan Community, Qilihe Park, Zhengzhou Library, Guancheng Chinese Traditional Medicine Hospital, China Unicom
Bus Routes: 60, 85, 122, 152, 188, 278, 317, 721, 916, 985, S169, Y5, Y30

 Dongzhou 
Surroundings: South Nongye Road, Kangping Road, Yongping Road, Hexin Guoji Community, Xunri Longyuan Community, Dongruiyuan Community, Shangdu Xincheng Community, Dongfang Dingsheng Community, Aolan Huayuan Community, Wuzhou Park, Jinding Business Hotel, No.84 Middle School, No.96 Middle School, Kangping Primary School, Dongping Road Primary School 
Bus Routes: 60, 85, 278, 317, 721, 916, 985, Y5, Y9, S130, S167

 Provincial Orthopedic Hospital 
Surroundings: Xinyi Road, South Zhongxing Road, Wantong Street, Shoufeng Street, Jian’an Street, Henan Provincial Orthopedic Hospital, Haima Gongyuan Community, Fusheng Wankeyu Community, Jinyuefu Community, Puhui Road Primary School, Pugongying Primary School, Zhengdong New District Experimental School
Bus Routes: 47, 158, 303, 317, 721, 985, S133, S175

 Putianxi (closed)
Surroundings: Boxue Road, Hanfeng Road, Lianhu Road, Tannan Street, Zhongji Logistic Park, Zhongyuan Financial Industrial Park, Hengxing Jiayuan Community, Lancheng Minsheng Jiayuan Community
Bus Routes: 158, 303, 317, 721, 985

 Yinggang (closed)
Surroundings: East Hanghai Road, Jingbei 1st Road, Haima Community, Zhengshang Huihang Jiayuan Community, Hua’er High School
Bus Routes: 198, 317, 319, 321, 727
- Last updated on Feb. 02, 2021 -
Ask a Question
Question Summary (100 characters)
Details (optional) (2,000 characters)
NameCountryEmail