Wuhan Metro

Wuhan Subway Map
Click the above map to enlarge it, 
or go for more Wuhan Subway Map

Nowadays, Wuhan metro line 1, line 2, line 3, line 4 and line 6 have been in service, measuring about 210 kilometers (130 miles) and including 157 stations. Besides, metro line 5,  line 7, line 8, line 11 and line 21 will operate in the future. By 2021, the rail transit line will reach 400 kilometers (250 miles) in the city. Wuhan subway is scheduled to have 32 lines with a length of 1,200 kilometers (746 miles) by the end of 2049, which accounts for over 55% of the city's public transportation.

 

Lines in Operation:

 Line 1: Dongwu Avenue – Hankou North (West – East)
Full length: 35 kilometers (22 miles)
Route: Dongwu Avenue - Wuhuan Avenue - Etouwan - Zhuyehai - Duoluokou - Gutian 1st Road - Gutian 2nd Road - Gutian 3rd Road - Gutian 4th Road - Hanxi 1st Road - Zongguan - Taipingyang - Qiaokou Road - Chongren Road - North Liji Road - Youyi Road - Xunlimen - Dazhi Road - Sanyang Road - Huangpu Road - Toudao Street - Erqi Road - Xuzhou New Village - Danshuichi - Xinrong - Dijiao - Tengzigang - Shekou New City - Hankou North

 Line 2: Tianhe International Airport - Optics Valley Square (Northwest – Southeast)
Full length: 48 kilometers (30 miles)
Route: Tianhe International Airport - Airlines Headquarters - Songjiagang - Julong Avenue - Panlongcheng - Hongtu Avenue - Changqingcheng - Jinyintan - Changqing Garden - Changgang Road - Hankou Railway Station - Fanhu - Wangjiadun East - Qingnian Road - Zhongshan Park - Xunlimen - Jianghan Road - Jiyuqiao - Pangxiejia - Xiaoguishan - Hongshan Square - Zhongnan Road - Baotong Temple - Jiedaokou - Guangbutun - Huquan - Yangjiawan - Optics Valley Square

Inside Wuhan Subway Train
Inside City Subway Train

 Line 3: Hongtu Avenue - Zhuanyang Avenue
Full length: 28 kilometers (17 miles)
Route: Hongtu Avenue - Citizens Home - Houhu Avenue - Xingye Road - Erqi Xiaolu - Luojiazhuang - Zhaojiatiao - Huiji 2nd Road - Hong Kong Road - Lingjiaohu - Fanhu - Yunfei Road - Wuhan Business District - Shuangdun - Zongguan - Wangjiawan - Longyang Village - Taojialing - Sixin Avenue - Hanyang Bus Station - Sanjiaohu - Sports Center - Dongfeng Motor Company - Zhuanyang Avenue

 Line 4: Wuhan Railway Station - Huangjinkou
Full length: 33 kilometers (21 miles)
Route: Huangjinkou - Mengjiapu - Yongantang - Yulong Road - Wangjiawan - Shilipu - Qilimiao - Wulidun - Hanyang Railway Station - Zhongjiacun - Lanjiang Road - Fuxing Road - Shouyi Road - Wuchang Railway Station - Meiyuan Community - Zhongnan Road - Hongshan Square - Chuhe Hanjie - Qingyuzui - Dongting - Yuejiazui - Tieji Road - Luojiagang - Yuanlin Road - Renhe Road - Gongye 4th Road - Yangchunhu - Wuhan Railway Station

 Line 6: Jinyinhu Park – Dongfeng Motor Company
Length: 36 kilometers (22 miles)
Route: Dongfeng Motor Company - East Checheng Road - Jiangcheng Avenue - Laoguancun - International Expo Center South - International Expo Center North - Qianjincun - Jiangang - Maying Road - Zhongjiacun - Heptachord Terrace (Qintai) - Wusheng Road - Hanzheng Street - Liuduqiao - Jianghan Road - Dazhi Road - Miaoli Road - Hongkong Road - Sanyanqiao - Tangjiadun - Shiqiao - Yangchahu - Changqing Huayuan - Polytechnic University - Garden Expo Park North - Jinyinhu - Jinyinhu Park

Ticket Fare

The charge varies from the distance: CNY2 for the first 9 kilometers (6 miles); CNY3 for 9-14 kilometers (6-9 miles); extra CNY1 for every additional 2 kilometers (1.2 miles) if distance over 14 kilometers (9 miles).

Lines under Construction and to be Constructed:

 Line 5: Wuhan Railway Station – South 3rd Ring
Length: 34 kilometers (21 miles)
Opening time: 2021
Route: Wuhan Railway Station - Changqian - Metropolis Industrial Park – Jianshe 11th Road – Jianshe 8th Road – Jianshe 6th Road – Heping Park – Jianshe 2nd Road – Science Park – Yujiatou – Yangyuan – Xujiapeng – Xueyuan Road – Xinsheng Road – Jiyuqiao – Zhongshan Road – Liangdao Street – Pengliuyang Road – Fuxing Road – Jiangmin Road – Qingling – South 3rd Ring

 Line 7: Qinglong Mountain Metro Town – Orient Lucky City
Length: First Stage: Yezhihu to Dongfang Macheng: 31 kilometers (19 miles)
Opening time: 2017
Route:  Qinglong Mountain Metro Town – Zhifang Avenue – Beihua Street – Tan Xinpei Park – Jiangxia Keting – Dahualing Street – Xinlucun – Yezhihu – Banqiaocun – Nanhu Avenue – Jian’an Street – Ruian Street – Wuchang Railway Station – Xiaodongmen – Pangxiejia – Xinhe Street – Hubei University – Xujiapeng – Sanyang Road – Hong Kong Road – Xinhua Road – Wangjiadun East – Wuhan Business District – Changmatou – Changfeng –Orient Lucky City

 Line 8: Yezhihu – Sanjintan
Length: 33 kilometers (21 miles)
Opening Time: 2017-2020
Route: Yezhihu – West Yezhihu Road – Hubei Academy of Agricultural Sciences – Nanhu – Hongshan District Government – Xiongchu Street – Jiedaokou – Xiaohongshan – Hongshan Road – Shuiguohu – Zhongnan Hospital of Wuhan University – Hubei Museum – Liyuan – Yuejiazui – Wangjiadun – Xudong – Xujiapeng – Huangpu Road – Zhaojiatiao – Zhuyeshan – National Fitness Center – Xinchun – Hongtu Avenue – Sanjintan

 Line 11: Wuchang Railway Station – Zuoling (East Part) & New Hanyang Railway Station – Bolin (West Part)
Length: 46 kilometers (29 miles)
Opening Time: 2018-2020
Route: East Part: Wuchang Railway Station – East Ziyang Road – Xiongchu Street – Huquan – Luoyu Road - Optics Valley Square – Guanshan Avenue - Guanggu Railway Station – Middle Jiaoyu Road – Food & Drug Administration – Biolake National Bioindustry Base – Guanggu 4th Road – Guanggu 5th Road – Guanggu 6th Road – Baoxie Road – Guanggu 7th Road – Zhengjia Road – Weilai 1st Road – Weilai 3rd Road – Zuoling
West Part: New Hanyang Railway Station – Wuxian Road – Zhiyinhu Avenue – Xinnong – Yaojiashan – Maoxing Road – Xinfu Road – Sanhuan Road – Bolin

 Line 21: Houhu Boulevard - Jintai
Length: 35 kilometers (22 miles)
Opening Time: in the end of 2017
Route: Houhu Boulevard – Baibutinghuayuan Road – Xinrong Bus Terminal – Xingfuwan – Zhujiahe – Shenjiaji – Qinglong – Gaoche – Wuhu – Shakou – Junmincun – Wushengyuan – Yangluo – Yangluo Development Zone – Shigang – Jintai

-

media recommendationfeatured on media