Wuhan Metro

Wuhan Subway Map
Click the above map to enlarge it, 
or go for more Wuhan Subway Map

Nowadays, Wuhan metro line 1, line 2, line 3, line 4, line 6, line 8 and Yangluo Line (line 21) have been in service, measuring about 237 kilometers (147 miles) and including 167 stations. Besides, metro line 5,  line 7, line 11 and line 27 will operate in the near future. By 2021, the rail transit line will reach 400 kilometers (250 miles) in the city. Wuhan subway is scheduled to have 32 lines with a length of 1,200 kilometers (746 miles) by the end of 2049, which accounts for over 55% of the city's public transportation.

 

Lines in Operation:

 Line 1: Jinghe – Hankou North (West – East)
Full length: 38 kilometers (24 miles)
Route: Jinghe - Sandian - Matoutan Park - Dongwu Avenue - Wuhuan Avenue - Etouwan - Zhuyehai - Duoluokou - Gutian 1st Road - Gutian 2nd Road - Gutian 3rd Road - Gutian 4th Road - Hanxi 1st Road - Zongguan - Taipingyang - Qiaokou Road - Chongren Road - North Liji Road - Youyi Road - Xunlimen - Dazhi Road - Sanyang Road - Huangpu Road - Toudao Street - Erqi Road - Xuzhou New Village - Danshuichi - Xinrong - Dijiao - Tengzigang - Shekou New City - Hankou North

 Line 2: Tianhe International Airport - Optics Valley Square (Northwest – Southeast)
Full length: 48 kilometers (30 miles)
Route: Tianhe International Airport - Airlines Headquarters - Songjiagang - Julong Avenue - Panlongcheng - Hongtu Avenue - Changqingcheng - Jinyintan - Changqing Garden - Changgang Road - Hankou Railway Station - Fanhu - Wangjiadun East - Qingnian Road - Zhongshan Park - Xunlimen - Jianghan Road - Jiyuqiao - Pangxiejia - Xiaoguishan - Hongshan Square - Zhongnan Road - Baotong Temple - Jiedaokou - Guangbutun - Huquan - Yangjiawan - Optics Valley Square

Inside Wuhan Subway Train
Inside City Subway Train

 Line 3: Hongtu Avenue - Zhuanyang Avenue
Full length: 28 kilometers (17 miles)
Route: Hongtu Avenue - Citizens Home - Houhu Avenue - Xingye Road - Erqi Xiaolu - Luojiazhuang - Zhaojiatiao - Huiji 2nd Road - Hong Kong Road - Lingjiaohu - Fanhu - Yunfei Road - Wuhan Business District - Shuangdun - Zongguan - Wangjiawan - Longyang Village - Taojialing - Sixin Avenue - Hanyang Bus Station - Sanjiaohu - Sports Center - Dongfeng Motor Company - Zhuanyang Avenue

 Line 4: Wuhan Railway Station - Huangjinkou
Full length: 33 kilometers (21 miles)
Route: Huangjinkou - Mengjiapu - Yongantang - Yulong Road - Wangjiawan - Shilipu - Qilimiao - Wulidun - Hanyang Railway Station - Zhongjiacun - Lanjiang Road - Fuxing Road - Shouyi Road - Wuchang Railway Station - Meiyuan Community - Zhongnan Road - Hongshan Square - Chuhe Hanjie - Qingyuzui - Dongting - Yuejiazui - Tieji Road - Luojiagang - Yuanlin Road - Renhe Road - Gongye 4th Road - Yangchunhu - Wuhan Railway Station

 Line 6: Jinyinhu Park – Dongfeng Motor Company
Length: 36 kilometers (22 miles)
Route: Dongfeng Motor Company - East Checheng Road - Jiangcheng Avenue - Laoguancun - International Expo Center South - International Expo Center North - Qianjincun - Jiangang - Maying Road - Zhongjiacun - Heptachord Terrace (Qintai) - Wusheng Road - Hanzheng Street - Liuduqiao - Jianghan Road - Dazhi Road - Miaoli Road - Hongkong Road - Sanyanqiao - Tangjiadun - Shiqiao - Yangchahu - Changqing Huayuan - Polytechnic University - Garden Expo Park North - Jinyinhu - Jinyinhu Park

 Line 8: Jintan Road - Liyuan
Length: 16.5 kilometers (10 miles)
Route: Jintan Road – Hongtu Avenue – Tazihu – Zhongyi Road – Zhuyeshan – Zhaojiatiao – Huangpu Road – Xujiapeng – Xudong – Wangjiadun – Yuejiazui – Liyuan

 Yangluo Line (Line 21): Houhu Avenue - Jintai
Length: 35 kilometers (22 miles)
Route: Houhu Avenue – Baibutinghuayuan Road – Xinrong Bus Terminal – Xingfuwan – Zhujiahe – Shenjiaji – Qinglong – Gaoche – Wuhu – Shakou – Junmincun – Wushengyuan – Yangluo – Yangluo Development Zone – Shigang – Jintai
 

Ticket Fare

The charge varies from the distance: CNY2 for the first 9 kilometers (6 miles); CNY3 for 9-14 kilometers (6-9 miles); extra CNY1 for every additional 2 kilometers (1.2 miles) if distance over 14 kilometers (9 miles).
 

Lines under Construction:

 Line 7: Yezhi Lake – Garden Expo Park North
Length: 31 kilometers (19 miles)
Opening time: end of 2018
Route: Yezhi Lake – Banqiaocun – Hubei University of Technology – Jian’an Street – Rui’an Street – Wuchang Railway Station – Xiaodongmen – Pangxiejia – Xinhe Street – Hubei University – Xujiapeng – Sanyang Road – Hong Kong Road – Qushuilou – Wangjiadun East – Wuhan Business District – Changmatou – Garden Expo Park – Garden Expo Park North

 Line 11: Guanggu Railway Station – Zuoling New City
Length: 20 kilometers (12 miles)
Opening time: end of 2018
Route: Guanggu Railway Station – Hukou – Tongji Hospital – Wuhan National Bio-industry Base (Biolake) – Guanggu 4th Road – Guanggu 5th Road – Guanggu 6th Road – Baoxie Road – Guanggu 7th Road – Zhengjia Road – Weilai 1st Road – Weilai 3rd Road – Zuoling New City

 Line 27: Xinlucun –  Subway Town of Qinglong Mountain
Length: 17 kilometers (10.5 miles)
Opening time: end of 2018
Route: Xinlucun – Dahualing Street – Jiangxia Keting – Tanxinpei Park – Beihua Street – Zhifang Street – Subway Town of Qinglong Mountain

 Line 5: Wuhan Railway Station – South 3rd Ring
Length: 34 kilometers (21 miles)
Opening time: 2021
Route: Wuhan Railway Station - Changqian - Metropolis Industrial Park – Jianshe 11th Road – Jianshe 8th Road – Jianshe 6th Road – Heping Park – Jianshe 2nd Road – Science Park – Yujiatou – Yangyuan – Xujiapeng – Xueyuan Road – Xinsheng Road – Jiyuqiao – Zhongshan Road – Liangdao Street – Pengliuyang Road – Fuxing Road – Jiangmin Road – Qingling – South 3rd Ring

-

media recommendationfeatured on media