Wuhan Metro

Wuhan Subway Map
Click the above map to enlarge it, 
or go for more Wuhan Subway Map

Nowadays, Wuhan metro line 1, line 2, line 3, line 4, line 6, line 7, line 8, line 11 and Yangluo Line (line 21) have been in service, measuring about 288 kilometers (178 miles) and including 199 stations. Besides, metro line 5 and line 27 will operate in the near future. By 2021, the rail transit line will reach 400 kilometers (250 miles) in the city. Wuhan subway is scheduled to have 32 lines with a length of 1,200 kilometers (746 miles) by the end of 2049, which accounts for over 55% of the city's public transportation.

 

Lines in Operation:

 Line 1: Jinghe – Hankou North (West – East)
Full length: 38 kilometers (24 miles)
Route: Jinghe - Sandian - Matoutan Park - Dongwu Avenue - Wuhuan Avenue - Etouwan - Zhuyehai - Duoluokou - Gutian 1st Road - Gutian 2nd Road - Gutian 3rd Road - Gutian 4th Road - Hanxi 1st Road - Zongguan - Taipingyang - Qiaokou Road - Chongren Road - North Liji Road - Youyi Road - Xunlimen - Dazhi Road - Sanyang Road - Huangpu Road - Toudao Street - Erqi Road - Xuzhou New Village - Danshuichi - Xinrong - Dijiao - Tengzigang - Shekou New City - Hankou North

 Line 2: Tianhe International Airport - Optics Valley Square (Northwest – Southeast)
Full length: 48 kilometers (30 miles)
Route: Tianhe International Airport - Airlines Headquarters - Songjiagang - Julong Avenue - Panlongcheng - Hongtu Avenue - Changqingcheng - Jinyintan - Changqing Garden - Changgang Road - Hankou Railway Station - Fanhu - Wangjiadun East - Qingnian Road - Zhongshan Park - Xunlimen - Jianghan Road - Jiyuqiao - Pangxiejia - Xiaoguishan - Hongshan Square - Zhongnan Road - Baotong Temple - Jiedaokou - Guangbutun - Huquan - Yangjiawan - Optics Valley Square

Inside Wuhan Subway Train
Inside City Subway Train

 Line 3: Hongtu Avenue - Zhuanyang Avenue
Full length: 28 kilometers (17 miles)
Route: Hongtu Avenue - Citizens Home - Houhu Avenue - Xingye Road - Erqi Xiaolu - Luojiazhuang - Zhaojiatiao - Huiji 2nd Road - Hong Kong Road - Lingjiaohu - Fanhu - Yunfei Road - Wuhan Business District - Shuangdun - Zongguan - Wangjiawan - Longyang Village - Taojialing - Sixin Avenue - Hanyang Bus Station - Sanjiaohu - Sports Center - Dongfeng Motor Company - Zhuanyang Avenue

 Line 4: Wuhan Railway Station - Huangjinkou
Full length: 33 kilometers (21 miles)
Route: Huangjinkou - Mengjiapu - Yongantang - Yulong Road - Wangjiawan - Shilipu - Qilimiao - Wulidun - Hanyang Railway Station - Zhongjiacun - Lanjiang Road - Fuxing Road - Shouyi Road - Wuchang Railway Station - Meiyuan Community - Zhongnan Road - Hongshan Square - Chuhe Hanjie - Qingyuzui - Dongting - Yuejiazui - Tieji Road - Luojiagang - Yuanlin Road - Renhe Road - Gongye 4th Road - Yangchunhu - Wuhan Railway Station

 Line 6: Jinyinhu Park – Dongfeng Motor Company
Length: 36 kilometers (22 miles)
Route: Dongfeng Motor Company - East Checheng Road - Jiangcheng Avenue - Laoguancun - International Expo Center South - International Expo Center North - Qianjincun - Jiangang - Maying Road - Zhongjiacun - Heptachord Terrace (Qintai) - Wusheng Road - Hanzheng Street - Liuduqiao - Jianghan Road - Dazhi Road - Miaoli Road - Hongkong Road - Sanyanqiao - Tangjiadun - Shiqiao - Yangchahu - Changqing Huayuan - Polytechnic University - Garden Expo Park North - Jinyinhu - Jinyinhu Park

 Line 7: Yezhi Lake – Garden Expo Park North
Length: 31 kilometers (19 miles)
Route: Yezhi Lake – Banqiao – Hubei University of Technology – Jian’an Street – Rui’an Street – Wuchang Railway Station – Xiaodongmen – Pangxiejia – Xinhe Street – Hubei University – Xujiapeng – Sanyang Road – Hong Kong Road – Qushuilou – Wangjiadun East – Wuhan Business District – Changmatou – Garden Expo Park – Garden Expo Park North

 Line 8: Junyuncun - Jintan Road
Length: 39 kilometers (24 miles)
Route: Junyuncun - Huangjiahu Metro Town - Yezhihu - Mahu - Hubei Academy of Agricultural Sciences - Wenchang Road - Wenzhi Street - Mafangshan - Jiedaokou - Xiaohongshan - Hongshan Road - Shuiguohu - Zhongnan Hospital - Hubei Provincial Museum & Hubei Daily - Liyuan - Yuejiazui - Wangjiadun - Xudong - Xujiapeng - Huangpu Road - Zhaojiatiao - Zhuyeshan - Zhongyi Road - Tazihu - Hongtu Avenue - Jintan Road

 Line 11: Guanggu Railway Station – Zuoling
Length: 20 kilometers (12 miles)
Route: Guanggu Railway Station – Hukou – Tongji Hospital – Wuhan National Bio-industry Base (Biolake) – Guanggu 4th Road – Guanggu 5th Road – Guanggu 6th Road – Baoxie Road – Guanggu 7th Road – Changlingshan – Weilai 1st Road – Weilai 3rd Road – Zuoling

 Yangluo Line (Line 21): Houhu Avenue - Jintai
Length: 35 kilometers (22 miles)
Route: Houhu Avenue – Baibutinghuayuan Road – Xinrong Bus Terminal – Xingfuwan – Zhujiahe – Shenjiaji – Qinglong – Gaoche – Wuhu – Shakou – Junmincun – Wushengyuan – Yangluo – Yangluo Development Zone – Shigang – Jintai

Ticket Fare

The charge varies from the distance: CNY2 for the first 9 kilometers (6 miles); CNY3 for 9-14 kilometers (6-9 miles); extra CNY1 for every additional 2 kilometers (1.2 miles) if distance over 14 kilometers (9 miles).
 

Lines under Construction:

 Line 27: Xinlucun –  Subway Town of Qinglong Mountain
Length: 17 kilometers (10.5 miles)
Opening time: end of 2018
Route: Xinlucun – Dahualing Street – Jiangxia Keting – Tanxinpei Park – Beihua Street – Zhifang Street – Subway Town of Qinglong Mountain

 Line 5: Wuhan Railway Station – South 3rd Ring
Length: 32 kilometers (20 miles)
Opening time: 2021
Route: Wuhan Railway Station - Qingwang Road - Wugang - Dushi Gongyeyuan - Jianshe 11th Road - Honggangcheng - Heping Park - Jianshe 2nd Road - Kepu Park - Yujiatou - Yangyuan - Xujiapeng - Sanjiao Road - Xinsheng Road - Jiyuqiao - Tanhualin - Simenkou - Pengliuyang Road - Fuxing Road - Wujindi Road - Jiangmin Road - Jiangguo Road - Qingling - Baisha 5th Road - South 3rd Ring Road

- Last updated on Jul. 06, 2021 -
Questions & Answers on Wuhan Metro
Asked by Henry from DEUTSCHLAND | Nov. 17, 2019 02:25Reply
Where can return a wuhan metro card ?
Answers (1)
Answered by Kaye from USA | Nov. 19, 2019 18:26
00Reply


You can only return the card at several places, like service center in Jianghan Road, No.822 of Jinghan Avenue, etc. Or you can provide your living place. Then I can find the nearby service counter.
Asked by Jinjuta Boonthumjinda from THAILAND | Nov. 03, 2019 03:48Reply
Can I purchase wuhan tong card at tianhe airport station?
Answers (2)
Answered by Jule from CANADA | Nov. 05, 2019 22:14
00Reply


Yes, you can purchase the card at the service counter of metro station inside the airport terminal building.
Answered by Jinjuta from THAILAND | Nov. 06, 2019 01:11
00Reply


Thank you very much!
Asked by Roberto piedrabuena from ESPAÑA | Aug. 26, 2019 11:12Reply
How to reach bu Metro in wuhan from marco pilón suites to the sports center?
Answers (1)
Answered by Nina from USA | Aug. 29, 2019 01:55
00Reply


You can take Metro Line 6 from Dazhi Road to Dongfeng Motor Company. Get out of Exit E2 and walk northeast 650m to the center. It takes about 70 mins and costs CNY6.
Asked by Roberto piedrabuena from ESPAÑA | Aug. 26, 2019 11:11Reply
How to reach from wuhan railway station to marco polo hotel suites???
Marco polo hotel to railway station
Answers (1)
Answered by Luis from CANADA | Aug. 29, 2019 01:51
00Reply


Take Metro Line 4 from the train station to Yuejiazui and then transfer to Metro Line 8 to Huangpu Road. After that, transfer to Metro Line 1 to Dazhi Road. Get out of the Exit A, there is still 1.3km to the hotel, you can just walk or take a taxi. The duration is about 70 mins and the fare of metro is CNY5.
Asked by Chyan from SINGAPORE | Apr. 12, 2019 23:47Reply
How to go to Zhongjiacun from Wuhan Tianhe Airport by train?
What is the travel time?
Answers (1)
Answered by Samuel from UNITED KINGDOM | Apr. 16, 2019 01:27
00Reply


Take subway line 2 to Changqing Huayuan Station and then change to subway line 6 to Zhongjiacun directly. The duration is around 60-70 mins.
Ask a Question
Question Summary (100 characters)
Details (optional) (2,000 characters)
NameCountryEmail