Fuzhou Metro Line 4

Banzhou - Pukou: (Identification Color: orange          )


Fuzhou Metro Line 4 is under construction. The first phase is expected to be put into operation at the end of 2022. It is 28.4 kilometers (17.6 miles) long, presenting a shape of “𠃍”. Along Fuzhou subway line 4, there are altogether 23 stations, with Banzhou and Pukou as the starting and ending stations. After opening, tourists can transfer to Line 1 at Dongjiekou and Chengmen, and to Line 2 at Qianyu. The second phase of Fuzhou subway line 4 is still under planning.
 

Route of Fuzhou Metro Line 4 Phase 1

Banzhou – Hongtang –   Guocuoli – Jinniushan – Jijiuling – Luzhuang – Ximen– Dongjiekou – Fujian Provincial Hospital –Dongmen – Sanjiaochi – Zhuyu –  Hengyu –  Houyu – Qianyu – Guangminggang – Aofeng-Huahai Park – Conference & Exhibition Center – Linpu – Chengmen – Duyuan – Pukou
 

Transfers along Fuzhou Metro Line 4

 Guocuoli: Transfer with Metro Line 5
 Dongjiekou: Transfer with Metro Line 1
 Dongmen: Transfer with Metro Line F1
 Qianyu: Transfer with Metro Line 2
 Linpu: Transfer with Metro Line 6
 Chengmen: Transfer with Metro Line 1
 Pukou: Transfer with Metro Line 5 & F1
 

Surroundings and Bus Routes near Stations of Fuzhou Subway Line 4

(“” refers to transfer stations)
 Banzhou
Surroundings: Jinshan Juzhouyuan Industrial Park, Jinshan Industrial Park, Taijiangyuan Community, Jinting Community, Fuzhou Science and Technology Museum, Jinfeng Sports Park, Yucheng Plaza, Xinyuan Shopping Mall, Yayuan Hotel, Xingshuang FengchaoXiang Drugstore, Jianxin Flyover
Bus Routes: 122, 13, 163,100, 172, 173, 189 Express Line, 318, 32, 337, 41, 43, 95, 96, 99, Subway Shuttle Bus Line 2, Subway Shuttle Bus Line 5

 Hongtang
Surroundings: Fuzhou No.29 Middle School, Hongtong Central Primary School, Minjiang University, Hongtang Xincheng Community, Lanting Xijiangyue Community, Rongqiao Yuejiangnan Community, Yuanting Xincun Community, Gulou Industrial Park, Jianxin Police Station, Deli Market, Gukeqing Market
Bus Routes: 100, 172, 150, 168, 183, 189 Express Line, 39, 55, 122, 13, 163, Subway Shuttle Bus 5, Subway Shuttle Bus 2

 Guocuoli
Surroundings: Miaofeng Temple, Miaofeng Mountain, Fuzhou Architecture School, Fuzhou Biological Engineering Vocational and Technical College, Fuzhou Science and Technology Vocational and Technical College, Nongyin University, Meiliyuan Community, Zhungyuan Shanzhuang Community, Zhonglian Shuianmingju Community, Binjianglijing Community, Unicom Park Community, Agricultural Bank of China, Binjiang Water Park, Minjiang Avenue, Hongshan Bridge, Miaofeng Raod, Minjiang River North Port
Bus Routes: Binhai Line 8, 100, 111, 118, 150, 152, 15, 172, 329, 45, 536, 53, 5, 85, 77, 112, 113, 14, 168, 16, 181, 22, 303, 39, 538, 55, 75

 Jinniushan
Surroundings: University of Chinese Academy of Sciences Fuzhou College, Fuzhou Economic Vocational and Technical School, Zhonghua Technician School, Qiantang Wenbo Primary School, Jinniushan Park, Jinniu Mount, Liangfeng Temple, Jinjiushan College Residential District, Changchun Park Community, Xihepo Xiaxincun Community, Fuzhou Sam's Club, Haiwang Xingchen Drugstore, Fujian Guesthouse
Bus Routes: 103, 124, 168, 181, 29, 303, 312, 38, 45, 538, 53, 65, 100, 112, 113, 118, 14, 152, 16, 172, 181, 22, 303, 307, 320, 33, 39, 53, 55, 5, 75, 77, 312, 61, 98, 7, 38, 86, Dongbu Line 28, Dongbu Line 7, Dongbu Line 8

 Jijiuling
Surroundings: Fuzhou University Zhicheng College, Xichan Temple, Chawenshan Central Primary School, Fuzhou University Hospital, Jianxin Hospital, Fuzhou Business Vocational Secondary School, Longfeng Xincun Community, Fenghuangchi Xincun Community, Huarun Wanxiangcheng Community, StreFuzhou Peking Opera Theater, Fenghuang Theater, China Telecom, Bojue Hotel
Bus Routes: 111, 124, 128, 152, 165, 16, 172, 22, 317, 320, 55, 5, 75, 77, 86, 100, 112, 113, 118, 91, 307, 317, 39, 91, 96, 33, 38, 39, 323, 327, 4, 61, 65, 87, Dongbu Line28

 Luzhuang
Surroundings: Fuzhou Yangqiao Middle School, Fujian School of Administration, Mengchao Hepatobiliary Hospital, Stomatological Hospital Affiliated to Fujian Medical University, Funeng Internet Cloud Hospital, Fujian Funeng Group General Hospital, Fuyu Park Community, Wanke Jiurufu Community, Zhongli Park Community, Xingqiao Department, Luzhuang Tingyaun Community, Aisuo Hotel, Baolige Market, Xihong Plaza, Industrial and Commercial Bank of China
Bus Routes: 111, 124, 128, 152, 165, 16, 172, 22, 317, 320, 55, 5, 75, 77, 86, 118, 128, 16, 1, 301, 327, 65, 74, 323, 311, 308, 200, 158, 132, 65, 4, 61, 87, 100, 105, 23, 91, 88, 105, 10, 335, Dongbu Line 28, Dongbu Line 4, Dongbu Line 5

 Ximen
Surroundings: Fuzhou Panda World, Fuzhou Institute of Education, Fujian Preschool Teachers CollegeFuzhou Educational Research Institute Fuzho No.18 Middle School, Fuzhou No.2 Middle School, Hubin Primary School, Xifeng Primary School,  Fuzhou Dermatology Hospital, Baoding Community, Yinhu Park Community, Xicheng Department, Minghuhaomen Community, Hubin Park Community, Baiyajng Restaurant, Meidelun Hamburg & Fried Chicken, THE ONE CLUB, Yierjie Dry-cleaner's, Industrial and Commercial Bank of China
Bus Routes: 111, 116, 128, 16, 1, 22, 301, 317, 320, 327, 55, 5, 61, 65, 75, 77, 105, 109, 18, 27, 335, 109, 74, 88, 66, 70, 74, 200, 54, 105, 10, 132, 152, 158, 165, 172, 23, 308, 311, 4, 87, 91, 323, 329, Dongbu Line 4, Dongbu Line 5, Dongbu Line 6

 Dongjiekou
Surroundings: Sanfang Qixiang, Lin Zexu Memorial Hall, Fuzhou Kaiyuan Temple, Fuzhou Library for Juveniles and ChildrenGulouqian Park, Gulou District Hospital of traditional Chinese Medicine Guanglufang Park, Yan’an Middle School, Fuzhou No.3 Middle School, Fuzhou Experimental Primary School, Gulou No.2 Central Primary School, Lin Zexu Primary School, Fuzhou Xifeng Primary School, Shijing Xincun Community, Kaiyuan Xincun No.1 Community, Xiannan Department, Xiannan Commercial Building, Shanshui Hotel, Hanting Hotel, Dongjiekou Juyuan Hotel, Dayang Department Store, Dongbai Shopping Mall, KFC, China Mobile, China Telecom
Bus Routes: 101, 117, 121, 1, 20, 356, 66, 8, 102, 118, 19, 22, 27, 301, 310, 317, 327, 55, 5, 74, 80, 88, K1, 1, 61, 75, 128, 75, 159, 143, 100, 335, 40, 70, 78, Binhai Line 7, Subway Shuttle Bus 11

 Fujian Provincial Hospital
Surroundings: Fujian Provincial Hospital, Fuzhou No.19 Middle School, Fuzhou No.11 Middle School, Fuzhou No.1 Middle School, Huyuan Primary School, Fuzhou Jingda Primary School, The First Primary School Affiliated to the Fuzhou Institute of Education, Yonghui Drugstore, Bandao Spring Hotel, Rujia Business Hotel, Xiangshan Siji Houtel, Huakaifugui Square, Zhongdu Square, Libao Tianma Building, Hangkong Building, Industrial and Commercial Bank of China
Bus Routes: 143, 106, 129, 113, 143, 22, 2, 328, 338, 51, 52, 55, 5, 69, 72, 76, 9, K3, 102, 130, 133, 19, 301, 74, 80, 88, K1, 118, 11, 27, 310, 317, 327

 Dongmen
Surroundings: Dizang Temple, Jin’an River Park, Jin’an River, Tatou Bridge, Fujian Provincial Department of Transportation, Fujian Water Resources Department Jin’an District No.1 Primary School, Huaqiao Primary School, Fuzhou No.32 Middle School, Jinyuan Park Community, Dongfang Jiajing Community, Tatou Xincun Community, Ningmengsu Community, Hengyu Building, Huichu Drugstore, China Construction Bank, Dongda Mall, Jin’an Farmer’s Market, Dongmen Farmer’s Market, Lihua Market, Hailian Yaduo Hotel, Baminlou Yihao Hotel
Bus Routes: 107, 130, 166, 177, 23, 27, 318, 328, 338, 64, 78, 9, 3 108, 118, 11, 130, 17, 27, 310, 317, 322, 327, 46, 64, 70, 327, 177, 61, 72, 86, 102, 106, 129, 133, 19, 2, 301, 51, 52, 69, 74, 76, 80, 88, K1, K2, K3, Subway Shuttle Bus 11

 Sanjiaochi
Surroundings: Fuzhou No.10 Middle School, Fuzhou No.32 Middle School, Yuefeng Cultural Activity Center, Dongcheng Department, Huaqing Park Community, Shiou Lanshanyuan Community, Bansha Qianye Community, Telecom Building, Tatou Fresh Market, Yongkang Drugstore, China Mobile, China Telecom, Bank of China, China Construction Bank, Chengshi Hotel, Minhe Coffee Shop
Bus Routes: 118, 125, 305, 318, 64, 72, 11, 130, 310, 317, 322, 327, 46, 70, 108, 17, 27, 310, 9, 313, 68, 19, 187, 28, 79, 61, 56, 153,333, 356, Subway Shuttle Line 23, Dongbu Line 13, Airport Shuttle Bus Taihe Line

 Zhuyu
Surroundings: Fuzhou No.3 Middle School, Fuzhou Jin’an Rongbo Middle School, Rongqiao Yuecheng Community, Baoli Xiangbin Community, Gongyuan Zuo’an Community, Taihe Jinzunfu Community, Jin’an Gymnasium Kuaixian Sports Swimming Fitness Club, Helin Ecological Park, Building Materials and Home Furnishing Plaza, Taihe Plaza, Yonghui Market, China Construction Bank, China Construction Bank
Bus Routes: 332, 178, 317, 178, 322, 333, 56, 68, 317, 327, 153, 187, 28, 323, 70, 79, 356, 46, 61, 62, 11, 130, 310, 118, 125, 130, 305, 318, 72, Shuttle Line 23, Airport Shuttle Bus Taihe Line, Branch Line of Binhai Line 1, Dongbu Line 13

 Hengyu
Surroundings: Xiangshan Temple, Yangguangcheng Tanyue Community, Zhonghui Building, Lihe Logistics Park, Fuzhou Municipal Engineering Management Division, Qianheng Roda, Huagong Road, Fangjia Convenience Store
Bus Routes: 316, 317, 319, 322, 332, 56, 68, 80, 86, 93, 178, 327, 332, 122, 92, Subway Shuttle Line 23

 Houyu
Surroundings: Fujian Academy of Agricultural Sciences, Fujian Police Vocational School, Gushan Central Primary School, Shenghui International Building, Fengsheng Building, Shenghui Logistics, Jin'an Branch of Fuzhou Software Park, Gusicun Community, Fuxing Changchenghuayuan Community, Huicheng Yayuan Community, Jinguang Cuiyuan Community, Meilijia Market, Weicuoli Convenience Store, Qianheng Road, Chahui Dailong Clinic
Bus Routes: 122, 178, 71, 78, 92, 108, 181, 319, 56, 80, 92, 161, 808, 81, 187, 316, 86, 93, 202, 27, 317, 322, 327, 68, 166, 161, 126, 332

 Qianyu
Surroundings: Fuzhou No.20 Middle School, Qianyu Primary School, Hongguangyuan Primary School, Gushan New Area Primary School, Jin’an District Library Fuxing Gynaecology and Obstetrics Hospital, Fujian Tumor Hospital, Zhongjian Community, Fulong Xincun Community, Qianyu Xincun Community, Shengtian Xiandaicheng Community, Zhonghui Xinyuan Community, Fuzhou International Furniture, Market Fuma Commercial Plaza, Dongfang Weiyu Plaza, Haixi Tea City, China Mobile, Bank of China, Agricultural Bank of China, Shaohua Clinic, Fuzhou MR Sports, Leju Hotel, Fuzhou Huangjia Business Hotel, Jin’an District Gushan Town Clinic, Gushan Church
Bus Routes: 107, 115, 166, 202, 27, 303, 319, 333, 40 Express Line, 69, 70, 73, 7, 92, 161, 29, 56, 80, 197, 302, 9, 108, 187, 161, Subway Shuttle Bus Line 22, Subway Shuttle Bus Line 13, Gui’an Tour Bus Line 4

 Guangminggang
Surroundings: Fuzhou Mechanical and Electrical Engineering Vocational and Technical school, Wenhua Community, Fuxing Huayuan Community, Sanmu Tianyuandushi Community, Sanmu Huayuan Community, Shihua Lanwanyadi Community, Yafeng Park, Water Park, Guangminggang South Park, China Construction Bank, Industrial and Commercial Bank of China, China Mobile, Banxiatang TCM Clinic
Bus Routes: 197, 29, 302, 80, 9, 129, 59, 29, 303, 107, 161, 56, Subway Shuttle Bus Line 22, Subway Shuttle Bus Line 18, Gui’an Tour Bus Line 4, Subway Shuttle Bus Line 22, Fuqin Customized Line 1

 Aofeng
Surroundings: Yafeng Central Primary School, Fuzhou No.38 Middle School, Aofeng School, Haifeng Binjiang Huayuan Community B, Yangguang Fanersaigong Community, Aoguang Community, Furen Community, JInjiang Xincun Community,  Minfu Shidai Square Community, Yafeng Chuanzhu Park, Wanda Plaza, Wansheng Tea City, Fuyuanchun Drugstore, Export Import Bank of China, China Merchants Bank, China Construction Bank, China Telecom
Bus Routes: 74, 102, 109, 10, 112, 126, 136, 137, 13, 153, 15, 169, 16, 179, 206 Express Line, 312, 320, 321, 58, 71, 88, 97, 51, Binhai Line 4, Subway Shuttle Bus Line 13, Subway Shuttle Bus Line 18, Subway Shuttle Bus Line 22

 Huahai Park
Surroundings: Fuzhou Huahai Park, Fuzhou Jiangbian Primary School, Fuhi Temple, Shenshu Temple, Gushan Bridge, Xiangpuju Community, Ronglujiayuan Community, Xiangpuyuan Community, Jinhui Guanlanyunzhu Communitym, Jinpu Community, Jiangbian Xinyuan Community, Eastern New Town Business Office Center, Bank of China
Bus Routes: 103, 142, 162, 163, 903, 177, 188, 205, 67, 175, 190, 2, 307, 59, 175, 328, 37, Dongbu Line 13, Dongbu Line 14, Dongbu Line 15, Dongbu Line 1, Dongbu Line 20, Dongbu Line 22

 Conference & Exhibition Center
Surroundings: Fujian Strait International Conference& Exhibition Center, Jinpuxia Branch of Maiding Primary School, Minjiang Shijicheng Linjiangyuan Community, Minjiang Shijicheng Linhuyuan Community, Yupu Xinyuan Community, World Fujian Merchants Building, Shiji Xinyuan Shopping Mall, Minjiang Shiji Xinyuan Exhibition Center Restaurant, Juchunyuan Exhibition Hotel, China Construction Bank, Wanjia Convenience Store
Bus Routes: 136, 175, 177, 2, 142, 188, 205, 67, 307, 190, 175, 353, 57, Binhai Line 5, Binhai Line 8

 Linpu
Surroundings: Linpu Primary School, Fuzhou Pandun Central Primary School, Zhongfa Yinxiangwaitan Community, Pandun Xincheng Community, Linpu Square, Haode    Market, Lianjiang Farmer’s Market, Fulian Village Clinic, Linpu Laundry
Bus Routes: 57, 205, 140, 136, 177, 188, 307, 57, 67

 Chengmen
Surroundings: Chengmen Central Primary School, Fuzhou Chengmen Middle School,Jiuxian Palace, Longxing Temple, Fujian Semiconductor Institute De’an Building, West Straits International Logistics Trade City, Chenglou Industrial Area, Yileyuan Community, Haixi Baiyuecheng Community, Binhai Chengli Community, Chengmen Farmer’s Market, Xintianyu City Shopping Plaza, Xinwangfu Market, Rongcheng Convenience Store, Integrated Chinese Traditional and Western Medicine Clinic, Hongkang Drugstore, China Mobile, China Telecom, Chengmen Church
Bus Routes: 124, 140, 142, 161, 167, 176, 199, 21, 305, 306, 309, 30, 31, 25, 681, 711, 83, 21, 3, 35, K2, Subway Shuttle Bus Line 12, Changle Line 602

 Duyaun
Surroundings: Lingshan Temple, Luozhou Huayan Temple, Duyuan Cultural Palace, Fujian College of Information Technology Duyuan Campus, Fuzhou Luozhou Community, Shoukai Luozhou Spring Town, Luozhou Xincheng Community, Taihe Fuzhouyuanzi Community, Haixi Baiyuecheng Community, Kangning Jiayuan Community, Dianqian Industrial Area, JIA Convenience Store, Longtai Life Market, Sha-Xi'an Delicacies, Luozhou Town Aoshan Village Clinic
Bus Routes: 3, 176, Subway Shuttle Bus Line 12

 Pukou
Surroundings: Pukou Xincheng Community, Weibao Market, Yiqiyin Printing and Packaging Industrial Park, Happy Valley Metro Station
Bus Routes: 17
- Last updated on Jan. 27, 2021 -
Ask a Question
Question Summary (100 characters)
Details (optional) (2,000 characters)
NameCountryEmail