Fuzhou Metro Line 6

  Pandun - International School (Identification Color: dark blue          )


Fuzhou Metro Line 6 is scheduled to start from Pandun and end at International School, roughly running from northwest to southeast. The total length is about 31.676km (19.683 mi) and 22 stations are set. The first phase of Fuzhou Subway Line 6 will open in 2021, connecting Pandun and Wanshou.
 

Route of Fuzhou Metro Line 6

Phase1:Pandun – Linpu – Zhanglan – Liangcuo – Xiayang – Yingqian – Hangcheng – Zhenghe – Shiyang – Wuhang – Heshang – Shajing – Lianhua – Xiawu – Hujing – Wanshou

Phase 2: Binhai North – Huating-Binhai New City – Shawei – Jinbin Road – International School
 

Transfers along Fuzhou Metro Line 6

 Linpu: Transfer with Line 4
 Liangcuo: Transfer with Line 1
 Xiayang: Transfer with Line 1
 Binhai New City: Transfer with Line F1
 

Surroundings and Bus Routes near Subway Stations of Fuzhou Subway Line 6

(“” refers to transfer stations)

 Pandun
Surroundings: Fujian Strait International Conference& Exhibition Center, Fuzhou Cangshan District Jinying School, Zhongfa Yinghxiangwaitan Community, Shengjing Huangshan Community, Minjiang Shijixincheng Linhuyuan Community, Shiji Jinyuan Shopping Center, Juhuiyuan Exhibition Hotel, China Construction Bank, Yifujia Market, Wanglongfa Convenience Store, Tinglan Yoga
Bus Routes: 136, 142, 177, 188, 205, 353, 57, 67, 4, Binhai Line 5, Binhai Line 8

 Linpu
Surroundings: Fuzhou Pandun Central Primary School, Linpu Primary School, Pandun Xincheng Community, Minjiang Shiji Xincheng Community, Lianhua Yaju Community, Cangshan Chenkean Chinese-western Clinic, Chengmen Town Fuyuan Village Clinic, Linpu Lianjiang Agricultural Trade Market, Fuzhou Agriculture and Commerce Bank
Bus Routes: 57, 205, 140, 136, 142, 177, 188, 205, 353, 67

 Zhanglan
Surroundings: Fuzhou Luqi Tourist Resort, Fuzhou Baosheng Temple, Tietou Mountain, Dadonghai Junhaiyunzhu Community, Zhanglan Village, Xinqu Sanjiang Building, Farmer Park Market, Jiajiale Market, Yijiali Market
Bus Routes: 67, 21

 Liangcuo
Surroundings: Longrui Temple, Cihang Temple, Fuzhou Chengmen Houban Primary School, Fuzhou Liangcuo Primary School, Sanjiangkou Bridge, Shounan Road, Shizi Road, Nanjiang Bindong Avenue, Lianhui Market
Bus Routes: 67, Subway Shuttle Bus Line 24

 Xiayang
Surroundings: Xiayang Primary School, Wanke Jinyubinjiang Community, Xiayang Xinyuan Community, Zhangpanpan Convenience Store, Lianhui Market
Bus Routes: 67, Subway Shuttle Bus Line 24

 Yingqian
Surroundings: Yingqiante Bridge, Huihuang Xinyuan Community, Lindao Yancuo Community, Fuzhou Zhonghai Jincheng Community, Rongxin Shangjiangcheng Community, Yingxin Community, Yingqian Industrial Park, Hexie Building, Chang’an Amusement Park, Chang’an Park, Chang’an Village Supermarket
Bus Routes: 681, Changle 602, Changle 617, Changle 622, Airport Shuttle Bus Nanping Line

 Hangcheng
Surroundings: Fuzhou Changle District Haixia Road Primary School, Huangting Mingjun Community, Yongshuo Longtingwan Community, Huangting Danjun Community, Chengshizhichun Community, Kaixuancheng Community, Xiangjiangguoji Community, Longzhi Building, Changxian Village, Changle Tourism Pavilion, Changle Bigan Cultural Museum, Hua Xia Bank, Fujian Guohui Hotel, Longxiang Drugstore, Huiren Drugstore, Dayou Convenience Store,
Bus Routes: 681, 628, 633, Changle 601, Changle 602, Changle 616, Changle 622, Changle 611, Changle 635

 Zhenghe
Surroundings: Changle Huaqiao Middle School, Changle Dongjiang Primary School, Fuzhou Changle District Panye Central Primary School, Jinjiang Community, Changshan Bishui Community, Weilanguoji Community, Binjiang Park Community, Jinjiang Park Community, Sunshine Park Community, Kaisheng Park Community, Luoma Park Community, Kaijie Park Community, Changle People's Hall, Changshan Lake Park, Changshan Lake Hotel, Xiazhu Farmer’s Market, Changshan Lake Shopping Plaza, Juzhi’an Market, Hua Xia Bank, China Citic Bank, People's Bank of China, Qishenyuan Restaurant
Bus Routes: 628, 681, Changle 602, Changle 611, Changle 618, Changle 622, Changle 635, Changle 613, Changle 616, Changle 617, Changle 636, Changle 629, Changle 623, Changle 620

 Shiyang
Surroundings: Changle Bus Station, Fuzhou Changle District Experimental Primary School, Fuzhou Changle District Xiawi English School, Wuhang Central Primary School, Fuzhou Changle District Hangcheng Middle School, Zhenghe Park, China Changle Sports Center, Yangchun Park Community, Yinghui Park Community, Hanzhonglou Community, Shiyang Xincun Community, Guodeng Xincun Community, Zhenghe Park Community, Honghang Xincheng Community, Hanghua Park Community, Jinsehai’an Community, Postal Savings Bank of China, Agricultural Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, People's Bank of China, Tianyi Hotel, Shiyang Guojicheng Mall, Changle District Hospital, Changle Renhe Hospital, Changle District Maternity and Childcare Hospital, Changle Boai Hospital, Hangyi Drugstore, Kangbaijia Drugstore, Yiyoujia Drugstore
Bus Routes: 681, 633, Changle 602, Changle 620, Changle 623, Changle 629, Changle 635, Changle 613, Changle 617, Changle 616, Changle 611, Changle 614, Changle 615, Changle 618, Airport Shuttle Bus

 Wuhang
Surroundings: Fujian Changle Senior Middle School, Changle Chaoyang Middle School, Wuhang Middle School, Dongguan Primary School, Changle District Aofeng Primary School, Changle District Special Education School, Emei Temple, Nanshan Park, Riyun Dongfang Community, Dongguan Community, Dongguan Affordable Housing Community, Dongao Park Community, Fenyanglou Community, Dongguan Village, Fujian Changle District Traditional Chinese Medicine Hospital, Dongguan Mingzhu Hotel, Meng Coffee Shop
Bus Routes: 633, Changle 618, Changle 615, Changle 636, Changle 633, Changle 622, Changle 614

 Heshang
Surroundings: Changle District Beishan Primary School, Yanyi Mountain, Lujiang Park, Lijia Market, Jiajia Market, Hongxing Convenience Store, Beishan Village Clinic
Bus Routes: 626, Changle 617, Changle 625, Changle 629, Changle 636, Airport Shuttle Bus

 Shajing
Surroundings: Changle Lubei Primary School, Shengbang Jingdu Community, Yangguangcheng Huamanshu Community, Zhuxinju Community, Siquanlou Community, Xiajing Village, Lubei Village
Bus Routes: 623, 626, Changle 623, Changle 629, Changle 625, Airport Shuttle Bus

 Lianhua
Surroundings: Fuzhou Changle District Heshang Town Dajia Primary School, Changle District Dongping Village Xincuoli Community, Changle District Shajing Jinglin Community, Dajia Village Villa Area, Dajia Village, Guayuan Village
Bus Route: Changle 623

 Xiawu
Surroundings: Chongmei Building, Xiawu Village, Wenwu Pottery Pot West Market

 Hujing
Surroundings: Hujing Central Primary School, Hubin Park Community, Hubin Lexuanju Community, Shanding Village, Hujing Catholic Church, Fulian Market
Bus Route: Changle 627

 Wanshou
Surroundings: Shangqian Primary School, Fuzhou Binhai Experimental School, Dadonghai Xintiandi Community, Wuyi Shuxiangmingdi Community, Xincuo Clinic
Bus Routes: Changle 624, Branch Line of Binhai Line 1, Binhai Line 1, Binhai Line 2, Binhai Line 7, Binhai Line 5, Binhai Line 8, Binhai Line 6, Binhai Line 4, Binhai Line 1, Fuqin Customized Line 1, Fuqin 2, Fuqin 3

 Binhai North
Surroundings: Washa Village, Binhai New City Rental Housing, Binhai New City Temporary Dwelling
Bus Routes: Changle 624

 Huating
Surrounding: Huating Street

 Binhai New City
Surroundings: Shawei Catholic Church

 Shawei
Surroundings: Xintou Business Center, Binhai Jinmao Smart Science City, Hengrong Square, Fujian Telecom Southeast Information Park, Qizhan Village, Fuxing Road, Shugang Road, Zhihui Road

 Jinbin Raod
Surroundings: Binhia New City Sport Park, Bihai Yintan Community, Dadonghu Ocean Hot Springs Resort Hotel, Jinbin Raod, Zhangjiang Avenue

 International School
Surroundings: Donghuyue Bay Community, Hujiang Road, Wangmujia Road, Donghu Road
- Last updated on Mar. 29, 2021 -
Ask a Question
Question Summary (100 characters)
Details (optional) (2,000 characters)
NameCountryEmail