Guangzhou Metro - Guangzhou-Foshan Line

Lijiao  ⇔ Xincheng Dong

  (Identification Color: yellow green      )
 
Guangzhou Subway Station
Guangzhou Metro Station

Guangzhou-Foshan Metro Line, abbr. Guangfo Line, the first intercity underground rail line in China, covers Haizhu and Liwan Districts of Guangzhou as well as Chancheng and Nanhai Districts of Foshan. Extending in the east-west direction, Guangfo metro line runs between Xincheng Dong in Foshan and Lijiao in Guangzhou.

The operating subway line covers a distance of 37 kilometers (23 miles) and passes 25 stations via Ancestors' Temple (Zumiao) and Qiandenghu Lake. It takes about 60 minutes for a single trip.
 See metro maps for reference.
 

     

Timetable

Station First Train Last Train
To Xincheng Dong To Lijiao To Xincheng Dong To Lijiao
Xincheng Dong -- 06:00 -- 22:30
Dongping 06:27 06:02 23:56 22:32
Shijilian 06:25 06:04 23:53 22:34
Lanshi 06:21 06:08 23:49 22:38
Kuiqi Lu 06:19 06:00 23:47 22:40
Jihua Park 06:16 06:01 23:45 22:41
Tongji Lu 06:14 06:03 23:42 22:43
Zumiao 06:11 06:05 23:40 22:46
Pujun Beilu 06:10 06:08 23:38 22:48
Chao'an 06:07 06:10 23:36 22:50
Guicheng 06:05 06:12 23:33 22:52
Nangui Lu 06:03 06:14 23:31 22:54
Leigang 06:23 06:16 23:29 22:56
Qiandenghu Lake 06:21 06:18 23:26 22:59
Financial Hi-Tech Zone 06:19 06:00 23:24 23:01
Longxi 06:14 06:04 23:20 23:05
Jushu 06:12 06:07 23:17 23:08
Xilang 06:10 06:10 23:15 23:11
Hedong 06:15 06:12 23:13 23:13
Shachong 06:12 06:14 23:10 23:16
Shayuan 06:10 06:17 23:08 23:19
Yangang 06:07 06:20 23:06 23:22
Shixi 06:05 06:22 23:05 23:25
Nanzhou 06:02 06:25 23:02 23:27
Lijiao 06:00 -- 23:00 --

 Tip: The frequency of the subway is 4 min. 45sec. in rush hours (07:30-09:30; 17:30-19:30).
 

Transfers of Guangzhou-Foshan Metro Line

 Xilang: Transfer with line 1
 Shayuan: Transfer with line 8
 Nanzhou: Transfer with line 2
 Lijiao: Transfer with line 3
 

Surroundings and Bus Routes near Stations of Guangfo Line

('' points out transfer stations.)
 Note: Buses mentioned below are all Foshan routes/lines.

 Xincheng Dong
Surroundings: Baishun Road, Yuhe Road, Fuhua Road, Dongping Primary School, Xinbao Plaza, Poly Dongyue Huayuan Community, Kinsengton Community
Bus Routes: 330, 333, 342, 344, 802, 804, 932

 Dongping
Surroundings: Tiancheng Road, South Wenhua Road, Tianhong Road, Poly Business Center, Dongbin Huayuan Community, Binjiang Wetland Park
Bus Routes: 330, 344, 802, 932

 Shijilian
Surroundings: Huakang Road, Shijilian Sports Center, Foshan Park, Hecun Park, Yucai School, Civic Library, Vanguard Supermarket, Star City Shopping Square, Jinhai Creating Center, CGV International Cinema, Foshan Children’s Palace, Agricultural Bank of China
Bus Routes: 110, 118, 163, 343, 804, 942, G10

 Lanshi
Surroundings: Lanshi 1st Road, South Fenjiang Road, Lanshi Park, Lichongxia Village, Lichong Primary School, Lanshi Primary School, No.4 People’s Hospital, Foshan International Furniture Expo Mall, Lihao Huayuan Community, 7 Days Inn, Yuechang Drugstore, Renfeng Drugstore,
Bus Routes: G14, 101, 139, 159, 179, 185A

 Kuiqi Road
Exit A – Kuiqi Road Junction: 112, 139, Night Line 159
Exit A – Liyongxia Village: 103, 118, Gui30
Exit B & C – Liri Haoting: K2, 112, 118, 126, 135, 139, 146, 152, Tourism Line 3, Tourism City Bus Line 1-A, Night Line 159

 Jihua Park
Exit C – West Gate of Jihua Park: K1, K2, 112, 118, 133, 137, 152, 154, 158, 160, Tourism City Bus Line 3
Exit D – Lishui: K1, 112, 118, 133, 154, 158, 160

 Tongji Road
Exit A – Jinma Theater: 112, 115, 118, 137, 138, 157, Night Line 159, Tourism City Bus Line 3, Guangfo Road Junction – Jiujiang Coach Terminal Line
Exit B – Tongji Road Junction: 113, 127, 152, 158, 160, 259, Tourism City Bus Line 4
Exit B – Jinma Theater: 138, 157
Exit D – Tongji Road Junction: 112, 113, 115, 118, 127, 137, 158, 160, 259, Tourism City Bus Line 4, Night Line 159, Guangfo Road Junction – Jiujiang Coach Terminal Line

 Zumiao
Exit A – Zumiao Road: 103, 106, 107, 110, 111, 112, 116, 118, 122, 123, 125, 126, 128, 130, 137, Night Line 159, Guangfo Road Junction – Jiujiang Coach Terminal Line
Exit C – Xinjian Road: K5, 105, 117, 136, 206, Gui26

 North Pujun Road
Exit A – Zhaoxiang Park: 136
Exit C – North Pujun Road: 114, 115, 125, 136, 139, 206, Gui26, Gui28
Exit D – Zhaoxiang Park: 104, 105, 117, 120, 133, 135, 136
Exit E – North Pujun Road Metro Station: K5, Gaoming Shanshui Ronggui City Bus

 Chao'an
Exit A – Chaodong: 156
Exit B – Chao’an Middle: 117, 146

 Guicheng
Exit B – Nanhai Public Security Bureau: 125, 128, 136, 140, 210A, 212, 222, 261A, 280, 286A, Gui02, Gui03, Gui06, Gui17, Gui23, Gui26, Gui31, 226Gan, Foshan City Bus
Exit B - Post and Telecommunication Office: 104, 125, 129, 132, 139, 140, 205, 210A, 212, 222, 261A, 286A, Gui01, Gui02, Gui03, Gui04, Gui17, Gui22, Gui23, Gui25, Gui27, Gui28, Gui30, Gui31, Fo202, 206Gan, 208Gan, 209Gan, Foshan City Bus
Exit D – Nanhai Government: 132, Gui01, Gui04, Gui05, Gui15, Gui22, Gui25, Gui30, Fo202, 226Gan, Nanhai Express Line 1
Exit D – Post and Telecommunication Office: 104, 129, 132, 139, 205, Gui01, Gui04, Gui22, Gui25, Gui27, Gui28, Gui30, Fo202, 206Gan, 208Gan, 209Gan

 Nangui Road
Exit A – Huayuan Square: 125, 136, 140, 210A, 212, 222, 261A, 280, 286A, Gui02, Gui06, Gui17, Gui23, Gui26, Gui31, Fo202, Fo279, 226Gan, Guangfo Special Line, Foshan City Bus
Exit B – Nangui Road Metro Station: 210A, 222, 280, 286A, Gui31
Exit B – City Square: 210A, 212, 222, 261A, 280, 286A, Gui07, Gui09, Gui12, Gui16, Gui17, Gui20, Gui31, Fo202, Foshan City Bus

 Leigang
Exit A & B – Leigang Metro Station: Gui04, Giu13, Giu16

 Qiandeng Lake
Exit A – Zhonghai Wanjin Villa East: Gui 16, Li15
Exit A & B– Haiwuguilan Road Junction: Gui11, Gui14, Gui27, Financial Hi-Tech Zone Special Line
Exit B – Qiandeng Lake Metro Station: Gui16, Financial Hi-Tech Zone Special Line
Exit C - Haiwuguilan Road Junction: Gui11, Gui14
Exit D – Qiandeng Lake Metro Station: Gui16, Li15
Exit D - Haiwuguilan Road Junction: Gui11, Gui14

 Financial Hi-Tech Zone
Exit B - Financial Hi-Tech Zone Metro Station: Gui20

 Longxi
Exit A & C – Longxi Metro Station: 412

 Jushu
Exit D – Jushu Metro Station: 410

 Xilang
Exit A & B – Xilang: 69, 70, 91, 121A, 181, 222, 285, 525, 565, Express Line 769, Business Special Line 4, Guang 277, Fo 232B, Night Line 72
Exit A & B– Fangcun Xilang: 19, 71, 217, 410, 770, 787, 811; Rush Hour Express Line 46; Night Lines 11, 36
Exit D – Middle Huadi Avenue: 69, 70, 71, 91, 121A, 181, 222, 565; Express Line 769; Guang 277, Fo 232, 232B
Exit J – Fangcun Xilang: 19, 71, 217, 410, 770, 787, 811; Rush Hour Express Line 46; Night Lines 11, 36
Exit J – Xilang: 69, 70, 91, 121A, 181, 222, 285, 525, 565; Express Line 769, Business Special Line 4, Guang 277, Fo 232B, Night Line 72

 Hedong
Surroundings: Hedong Road, South Dongjiao Road, Kengkou Village, Xinshuangdong Office Building, Heyuan Community, Guanhe Community, Peizhen Primary School, Postal Savings Bank of China, Industrial & Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China, China Unicom, Jinxing Laundry, Heyuan Clinic, Yi’an Hotel, Zhongxing Hotel, Hotel Ou Mandun
Bus Routes: 19, 69, 70, 91, 181, 217, 222, 285, 583, 811

 Shachong
Surroundings: East Fangcun Avenue, Huanhua Road, East Shachong Street, Shachong New Village, Proficient Primary School, Hesongli Community, Hejinglou Community, Linhe Pharmaceutical Company
Bus Routes: 19, 52, 64, 121A, 181, 202, 206, 217, 309A, 309, 312, 812

 Shayuan
Surroundings:
Exit A: Rongjing Road, Jinsha Road, The Oakwood, Green Tea Restaurant, Rock Square, Bank of Guangzhou, Agricultural Bank of China (ABC), China Construction Bank, KFC, Guangda Huayuan Community, Taigucang Wharf
Exit B: Shuirong Road, Guanghao Office Building, Lingxian Drugstore, Bank of China, Ping’an Bank, Baoyuzhi Experimental Primary School, Shayuan Street Community Health Center
Exit C: Middle Wuyi Street, Shayuan Street, Wuyi New Village Community, Home Inn, Shayuan Mansion, Shayuan Street Office Building, Puti Road Primary School, South Campus of No.41 Middle School, 2nd People’s Hospital of Haizhu District, Science Park, Industrial & Commercial Bank of China, Suilin Drugstore
Exit D: Baoye Road, Lifu Road, Diecui Xinju Community, Lifu Community, Lifu Office Building, No. 41 Middle School, Yuegang Training School, Bank of China
Bus Routes: 9, 10, 16, 31, 75, 79A, 79, 121A, 220, 288A, 288, 487, 489, 521, 780, 811, 963, 995

 Yangang
Surroundings:
Exit A: Middle Gongye Avenue, Nanji Road, North Guangzhi 1st Road, Guangzhi Road, Zhichang Community, Zhibei Community, Postal Savings Bank of China, South Shitou Street Community Health Center, Nanshi Middle School, Lanzhou Beef Noodles Halal Restaurant, Stomatology Department of 2nd Affiliated hospital of Guangzhou Medical University, Xinhua Bookstore, China Construction Bank, Cultural Square
Exit D: Quantang Road, Jiangyan Road, Shunyi 1st Street, Poly Haitang Huayuan Community, Dongfanghong Creative Park, Hongmian Primary School, Quantang Market, Bank of Communications, Bank of China, Gumei Dental Clinic, Jieshen Laundry, SF Express, Stay Café, Q. Café, Landscape Art Academy, Alien Football Court, Wankang Drugstore, Zhujiang Hospital of Southern Medical University, Baojiali Hotel, Wanma Hotel, Hanting Express
Bus Routes: 9, 29, 31, 59, 75, 79, 79A, 202, 220, 230, 288A, 288, 309A, 309, 469, 521, 544, 583, 963

 Shixi
Surroundings: Gongye Avenue South, Xinye Road, Yongcui Road, Mingcui Huayuan Community, Jinbi Huayuan Community, 
Jinbi 1st Primary School, Shixi Dasenlin Decorative Material Market, Industrial Bank, Merchants Bank, Agricultural Bank of China, China Post, KFC, J.B. Catering and Recreation Center
Bus Routes: 9, 13, 59, 75, 79, 86, 87, 180, 202, 221, 230, 288A, 288, 309, 546, 551, 964

 Nanzhou
Surroundings: Nanzhou Road, Haizhu Bus Station, Yuhuiyuan Community, Nanzhou Mingyuan Community, Xiaogangwan Primary School, Nanwu Primary School, Nanzhou Hotel, Jintian Hotel, McDonald’s, Jinkang Drugstore
Bus Routes: 5, 9, 13, 82, 287, 301, 582, 762, 788, 836, 987, B7
Transfer: Line 2

 Lijiao
Surroundings: Yiyue Street, Xinyu Park, Lijiao Dock Park, Nanzhou Street Lijiao Park, Nanzhou Street Xinyu Community, Lijiao Kindergarten, Nanzhou Primary School, Agricultural Bank of China, Industrial and Commercial Bank, China Mobile
Bus Routes: 35, 51A, 59, 70, 86, 180, 195, 202, 468, 565, 582, 762, 765, 788, 960, 987, 991
Transfer: Line 3

-
- Last modified on Apr. 28, 2019 -
Questions & Answers on Guangzhou-Foshan Line
Asked by RR from PHILIPPINES | Aug. 10, 2019 03:19Reply
Hi, i will travelling from Guangzhou east rail to Foshan international sports center, how can i get
Answers (1)
Answered by Sloan from USA | Aug. 12, 2019 20:36
00Reply


You can take metro line 1 to Xilang Station, and transfer to Guangfo line to Shijilian Station, and walk north of 500m to it. It takes around 1.5 hours.
Asked by Lydia from KOREA | Jul. 23, 2019 18:31Reply
How to go to Foshan ZuMiao from Li Wan, Chen Jia Ci metro station by Guangfo line?
Answers (1)
Answered by Lacy from USA | Jul. 29, 2019 18:10
00Reply


Take bus No.286 from Chenjiaci Station to Jiazhou Square Station, and transfer to Guangfo line 17 to Lubao Coach Station, and walk north of 800m to your destination. It takes around 2.5 hours with CNY35.
Asked by Joel from MEXICO | Apr. 28, 2019 17:18Reply
I'm staying in hotel Aloft in Foshan, should I take a taxi to go to Guangzhou?
or is it possible to take the train?
Answers (1)
Answered by Alan from CANADA | Apr. 28, 2019 22:41
00Reply


It is more recommended to take a bullet train from Foshan West Station. You can take bus line 261A/610 from the hotel to railway station.
Asked by Garik from RUSSIA | Mar. 19, 2019 05:35Reply
Foshan International Sports and Cultural Center
Hello)
What is the nearest metro station to Foshan International Sports and Cultural Center and what will the approx metro fare considering the distance?
Answers (1)
Answered by Victoria from DENMARK | Mar. 25, 2019 01:01
00Reply


The nearest one is Xincheng East Metro Station on Guangfo subway line. The distance is around 200 meters. You need to provide the starting place first. Then I can find the metro fare.
Asked by Eunice J from NEW ZEALAND | Mar. 16, 2019 03:24Reply
Hi, how to catch Metro from Baiyun airport to Guang-Fo line please? I'm going to "Sim Sing", Foshan
Answers (1)
Answered by Dylan from USA | Mar. 18, 2019 01:28
00Reply


From the airport, you are suggested to take metro line 3 to Lijiao Station. Then transfer to metro Guangfo Line to the destination in Foshan.
Ask a Question
Question Summary (100 characters)
Details (optional) (2,000 characters)