Guangzhou Metro Maps: Subway Lines, Stations

Guangzhou Metro Maps

Click the map to enlarge it.
Guangzhou Metro Map
Guangzhou subway map with major metro lines in operation
(Latest Update on May 22, 2018)

Lines in Operation

  Line 1: East Railway Station – Xilang
  Line 2: Jiahewanggang – South Railway Station
  Line 3: Airport South – West Tiyu Road; Tianhe Coach Terminal – Panyu Square
  Line 4: Huangcun – Jinzhou
  Line 5: Jiaokou – Wenchong
  Line 6: Xunfenggang – Xiangxue
  Line 7:  South Railway Station – Higher Education Mega Center South
  Line 8: Fenghuang Xincun – Wanshengwei
  Line 9: Fei'eling – Gaozeng
  Line 13: Yuzhu – Xinsha
  Line 14: Xinhe – Zhenlong
  Guangzhou-Foshan Line: Yangang – Xincheng Dong
  APM: Linhe West - Canton Tower
 

Line to be Opened in 2018

 Line 21: Yuancun – Zengcheng Square

 
Guangzhou Metro Planning Map
Guangzhou underground map

Back: Guangzhou Maps

-

media recommendationfeatured on media