Guangzhou Subway Maps

Click the map to enlarge it.
Guangzhou Subway Map
Guangzhou subway map with major metro lines in operation
(Latest Update on May 15, 2017)
 

  Guangzhou Subway

  Line 1: East Railway Station – Xilang
  Line 2: Jiahewanggang – South Railway Station
  Line 3: Airport South – West Tiyu Road; Tianhe Coach Terminal – Panyu Square
  Line 4: Huangcun – Jinzhou
  Line 5: Jiaokou - Wenchong
  Line 6: Xunfenggang - Xiangxue
  Line 7:  South Railway Station – Higher Education Mega Center South
  Line 8: Fenghuang Xincun – Wanshengwei
  Guangzhou-Foshan Line: Yangang – Kuiqi Road
  APM: Linhe West - Canton Tower

Guangzhou Subway Planning Map
Guangzhou underground map

Back: Guangzhou Maps

-