Guangzhou Metro Maps

Click the map to enlarge it.
Guangzhou Metro Map
Guangzhou subway map with major metro lines in operation
(Latest Update on Feb.12, 2018)

Lines in Operation

  Line 1: East Railway Station – Xilang
  Line 2: Jiahewanggang – South Railway Station
  Line 3: Airport South – West Tiyu Road; Tianhe Coach Terminal – Panyu Square
  Line 4: Huangcun – Jinzhou
  Line 5: Jiaokou – Wenchong
  Line 6: Xunfenggang – Xiangxue
  Line 7:  South Railway Station – Higher Education Mega Center South
  Line 8: Fenghuang Xincun – Wanshengwei
  Line 9: Fei'eling – Gaozeng
  Line 13: Yuzhu – Xinsha
  Line 14: Xinhe – Zhenlong
  Guangzhou-Foshan Line: Yangang – Xincheng Dong
  APM: Linhe West - Canton Tower
 

Line to be Opened in 2018

 Line 21: Yuancun – Zengcheng Square

 
Guangzhou Metro Planning Map
Guangzhou underground map

Back: Guangzhou Maps

-

media recommendationfeatured on media