Guangzhou Metro Maps

Guangzhou Metro Map 2019

Guangzhou subway map with major metro lines in operation

Lines in Operation

  Line 1: East Railway Station – Xilang
  Line 2: Jiahewanggang – South Railway Station
  Line 3: Airport North – West Tiyu Road; Tianhe Coach Terminal – Panyu Square
  Line 4: Huangcun – Jinzhou
  Line 5: Jiaokou – Wenchong
  Line 6: Xunfenggang – Xiangxue
  Line 7:  South Railway Station – Higher Education Mega Center South
  Line 8: Fenghuang Xincun – Wanshengwei
  Line 9: Fei'eling – Gaozeng
  Line 13: Yuzhu – Xinsha
  Line 14: Main Line: Jiahewanggang – Dongfeng; Branch Line: Xinhe – Zhenlong
  Guangzhou-Foshan Line: Lijiao – Xincheng Dong
  Line 21: Zhenlong West – Zengcheng Square
  APM: Linhe West - Canton Tower

Guangzhou Subway Planning Map

Guangzhou underground map

Back: Guangzhou Maps

-
- Last modified on Oct. 15, 2019 -
  • Customer Reviews
  • Questions & Answers
  • There are no reviews yet.
    Would like to be the first one to share your travel experience?