Hangzhou Metro Line 9

Hangzhou Subway Sign 

Long'anhu ↔ Sijiqing

 (Identification Color: brown )

Hangzhou metro line 9 extends from northeast to central Hangzhou for 29.5km (18.3mi). There are 21 metro stations in total. Aside from Long’anhu and Sijiqing, major stations also include Linping, Yuhang Railway Station, Coach Center, Qibao Old Street, Fisherman’s Wharf and Qianjiang Road. The trial operation of Hangzhou subway line 9 is planned in June 2021.

See metro maps for reference.
 

Route of Hangzhou Metro Line 9

Long’anhu – Yujiashan – Donghu – Qiushan Street – Linping – Nanyuan – Yuhang Railway Station – Wengmei – Qiaosi – Qiaosi South – Coach Center – Haitang Site Museum – Qibao Old Street – Liubao – Wubao – Yudao – Sanbao – Fisherman’s Wharf – Qianjiang Road – Dinghai - Sijiqing
 

Transfer Stations along Hangzhou Subway Line 9

 Coach Center: Transfer to Line 1
 Yudao: Transfer to Line 31
 Sanbao: Transfer to Line 6
 Qianjiang Road: Transfer to Line 2, Line 4
 Sijiqing: Transfer to Line 7
 

Surroundings and Bus Routes near the Stations of Hangzhou Metro Line 9

(“” refers to transfer stations)

 Long’anhu
Surroundings: Hongda Rd., Heyu Rd., Wuhang Rd., Qianyuan Central Elementary School, Qianyuan Christian Church, Qianbei Jiayuan Community, Fulangte Textiles Co. Ltd., Linping Chunqiu Garment Factory
Bus Routes: 406, 418, 457

 Yujiashan
Surroundings: Heyu Rd., Wuzhou Rd., Xinzhou Rd., Qujiang Xin’oupeng Community, Hefeng Chuangjin Building, Linping Third Primary School, Linping Fifth Middle School
Bus Routes: 406, 418, 457

 Donghu
Surroundings: Heyu Rd., West Beisha Rd., Baiyue Center Building, Hangbaicheng Community, Tianhe Park, Hefeng Huayuan Community, Wanbao City Shopping Center, Jiujiu International Fortune Center, Yinghe Campus of Yucai Experimental School, Yuhang High School
Bus Routes: 391, 411, 421, 8411, 359, 426, 457, 482 (Inner Loop)

 Qiushan Street
Surroundings: Jingxingguan Rd., Yingbin Huayuan Community, Yuhang Science and Technology Museum, Linping Park Northeast, Fifth People’s Hospital of Yuhang District, People’s Government of Yuhang District, Culture Square, Linping Grand Hotel
Bus Routes: 401, 405, 409, 413, 457, 458, 472, 762, 338, 411, 416, 421, 426, 763, 8411, 427 (Inner Loop), Intercity Railway Feeder Bus Line 1 & 2

 Linping
Surroundings: Time Square, Suning Appliance Co. Ltd., Linping South Bus Station, Nanyuan Development Building, Yuhang South Bus Station, Yingbin Lu, Damei Apartment, Wanyue Street
Bus Routes:
Exit A&E: 309 night line, 330 (inter zone), 339, 386, 507, 509, 529, 530, 760, 761, 763, 764, 769, 771, 772, 776, 782, 784, 786, 786 (inter zone), 788, 796B (outer ring), 796A (inner ring), 824, 824 (inter zone)
Exit D: 309, 380, 386, 769, 786, 786 (inter zone)

 Nanyuan
Surroundings: Lindong Lu, Fiord Island, Yingbin Lu, Social Welfare Institute of Yuhang District, Ideal Car City
Bus Routes:
Exit A&B: 309 night line, 529, 763, 779, 786, 786 inter zone, 824, 824 inter zone
Exit C: 309 night line, 314, 761 (inter zone), 761, 763, 765, 782, 786 (inter zone), 786, 824 (inter zone), 824

 Yuhang Railway Station
Surrounding: Yuhang Railway Station (about 100 meters from the metro station), Public Bicycle Service Spot
Bus Routes: 763, 768, 761, 765

 Wengmei
Bus Routes: 309, 314, 339, 782

 Qiaosi
Surroundings: Qiaosi Town Middle School, South Street, Party School of Qiaosi Town Committee
Bus Routes:
Exit A1&B: 314, 339
Exit A2: 309, 309 night line, 314, 339, 509, 782

 Qiaosi South
Surroundings: Yueyahe Village, Yueyahe Lu, Hanghai Lu
Bus Routes:
Exit B: 309, 309 night line, 314, 339, 523, 825

 Coach Center
Surroundings: Jiusha Ave., Tongsheng Rd, Hangqiao Rd., Jiubao Trade Center, Dongdamen Trade Center, Kaijing Holiday Hotel, Guofang Shopping Mall, Guanjianglou Restaurant, Yilong Business Building, Jiubao Community, Lanqiao Jingyuan Community
Bus Routes: 100, 110, Airport Special Line, 1701M, 1708, 170, 259, 387, 392, 392M, 393M, 595, 126, 268, 7268, 8210

 Haitang Site Museum
Surroundings: Qiantang Expressway, South Jiumu Rd., Xinjiang Garden Community, Donghuayuan Community, Dongcheng Middle School Attached to Hangzhou Normal University, Zhejiang Zhixin Automobile Co. Ltd., Shengyuan Printing Company
Bus Routes: 140, 268 Express, 7268, 8210, 8223, B1, 595

 Qibao Old Street
Surroundings: Dawangmiao Rd., Huaye Logistics Co. Ltd., Yanggong Community, Qianjiang Campus of Zhengjiang Hangzhou High School, The 2nd Company of Hangzhou General Bus Company
Bus Routes: 140, 1702, 1702M, 325, 126, 298, 302, 320

 Liubao
Surroundings: Hanghai Rd., Qiantang Gongshe Community, Hangzhou Monument of River Burial, Qianjiang Campus of Zhejiang Hangzhou High School
Bus Routes: 126

 Wubao
Surroundings: Hanghai Rd., East Zhijiang Rd., Sihaogang Rd.
Bus Routes: 302

 Yudao
Surroundings: Hanghai Rd., Tanggongju Rd., Hangyong Highway, Liuxiangyuan Community, Zhonghai Yudao Community, Dongfang Yufu Community, Affiliated Kingdergarten to Hangzhou Qianjing Foreign Languages School, Yudao Community Health Service Station
Bus Routes: 126, 325

 Sanbao
Surroundings: Qianjiang Rd., Sanbao Industrial Building, Jianghemei Ocean Life Square, Hangzhou Qianjiang Foreign Languages School, Xindacheng Building, Qianjiang Basis International School, Zhongtian Qiantang Ginza, Wanke Metropolis No.79
Bus Routes: 126, 9, 325

 Fisherman’s Wharf
Surroundings: Qianjiang Rd., Sanxi Rd., Sanbao Building, Shengshi Qiantang Community, Grand Canal, Hangzhou South Area Drainage Bureau, Hangzhou Administrative Bureau of Port and Shipping, Sports Center of Jianggan District, Ruili Jianghehui Hotel
Bus Routes: 105, 325, 9, 106

 Qianjiang Road
Surroundings: East Qingchun Rd., Qianjiang Community, Jiangjin Campus of Caihe No.3 Primary School, Hexie Jiayuan Community, Bai’anju Furniture Store, Yuexi Community, Yuefu Community, Hangzhou Mixc Mall, Ping’an Financial Center, Qianjiang Xincheng Experimental School
Bus Routes: 298, 302, 323, 45, 1604M, 325, 50, 9, 1607, 317, 71

 Dinghai
Surroundings: Qianjiang Rd. Tunnel, East Jiefang Rd., Hangzhou Bureau for Letters and Visits, Hangzhou Municipal People’s Government, Citizen Center, Hangzhou Library, Liyou Business Building, GTLand Plaza, Sheng’ao Central Business Building, Huacheng International Development Building
Bus Routes: 105, 106, 107, 11, 325, 96, B2, B1 Branch, Citizen Center Line 3, 7002, Commute Line 3, 108, 222, 264, 317, 32, 9, 114, 320, 71

 Sijiqing
Surroundings: East Jiefang Rd., Xinyifa Women’s Clothes Building, Zhongfang Center Clothes Building, Taihe Building, Sijiqing Garment Market, Center Hotel, Caihe 3rd Kindergarten, Binjiang No.1 Primary School, Guanyintang Community, Sijiqing Middle School
Bus Routes: 100, 1607, 305, 56, 64, 1006, 105, 106, 196, 20, 21, 322, 34, 42, 44, 55, 80, 8202, 107, 11, 325, 96, B2, B1 Branch

- Last updated on Apr. 06, 2021 -
Ask a Question
Question Summary (100 characters)
Details (optional) (2,000 characters)
NameCountryEmail