Shenzhen Metro Line 10 (Bantian Line)

 

Futian Port - Pinghu Center (Shuangyong Street)

(Identification Color:       )

Shenzhen Metro Line 10, also called Bantian Line, will connect between Futian Port and Pinghu Center (Shuangyong Street) from south to north within around 29 kilometers (18 miles) via 24 stations. It will open in the middle of 2020. At that time, Shenzhen subway line 10 will release traffic pressure of line 4 (Longhua Line). Meanwhile, it will improve transportation condition of Longhua, Bantian and Pinghu Districts.
 

Route of Shenzhen Metro Line 10

Futian Port – Fumin – Gangxia – Gangxia North – Lianhuacun – Donggualing – Maling – Yabao – Nankeng – Guangyayuan – Wuhe – Bantian North – Bei’er Road – Huawei – Gangtou – Xuexiang – Gankeng – Liangmao Mountain – Shanglilang – Mugu – China South City – Hehua – Pinghu – Pinghu Center (Shuangyong Street)
 

Transfers along Shenzhen Metro Line 10

 Futian Port & Fumin: Transfer with Line 4
 Gangxia: Transfer with Line 1
 Gangxia North: Transfer with Line 2 
 Lianhuacun: Transfer with Line 3
 Wuhe: Transfer with Line 5
 

Surroundings and Bus Routes near Subway Stations of Subway Line 10

 ('' Subway Transfer Stations)

 Futian Port
Surroundings: Huanggang Road, Guihua Road, Yuheng Road, Guihua Road, Shenzhen River, Jiafu Garden Community, Tianze Garden Community, Haiyue Huacheng Community, Shenrong Building
Bus Routes: 26, 52, 62, 203, M204, M441, M499, B618, B685, B689, B957

 Fumin 
Surroundings: Fumin Road, Fuqiang Road, Jilong 7th Street, Fumin Xincun Community, Fuyayuan Community, Lüyinge Community, Times Square Mall, Huanggang Middle School, Fumin primary School, Lizhong Primary School, Fuchang Building
Bus Routes: 3, 4, 21, 26, 52, 60, 62, 73, 103, 202, 203, 235, 303, 317, 339, 362, 377, 385, N9, M204, M389, M433, M476, B689
 
 Gangxia
Surroundings: Caitian Road, Fuhua Road, Guhua Road, Fuhua Xincun Community, Gangxia Primary School, Caifu Building, Hanseng Building, Zhongshen Garden Building
Bus Routes: 3, 4, 9, 19, 27, 38, 62, 63, 80, 95, 103, 202, 203, 303, 313, 317, 339, 357, 375, 377, 385, N10, E20, M204, M221, M223, M224, M329, M389, M433, M476, M521

 Gangxia North
Surroundings: Fuzhong 3rd Road, Shennan Avenue, CGN Building, Yasongju Community, Jialing Haoting Community, Fujing Building Community, Chunhuiyuan Community, Caide City Mall, International Finance Centre Building, Shenzhen International Innovation Center Building, First Polytechnic School, Wentianxiang Primary School
Bus Routes: 4, 20, 49, 101, 103, 113, 202, 203, 204, 223, 303, 320, 326, N3, N4, M106, M115, M132, M133, M363, M414, M435, M447, M448

 Lianhuacun
Surroundings: Hongli Road, Fuzhong 1st Road, Lotus Mountain Park, Zhongyin Garden Community, Jifuju Community, Lianhuacun Community, Shenye Garden Community, Fulian Garden Community, Lianhua Middle School North District, Zhongyin Building
Bus Routes: 10, 14, 18, 19, 27, 34, 64, 75, 111, 108, 123, 215, 322, 357, 398, M105, M173, M183, M262, M389, M417, M459, M488, M511, M555, Inter-Zone Bus Line 398

 Donggualing
Surroundings: Lianhua Road, Caitian Park, Shenye Shangcheng Community, Tianwei Garden Community, Changcheng Shengshi Home Community, Caitian Industrial Zone, Gongjiao Building, City Administration Building
Bus Routes: 11, 12, 14, 34, 58, 67, 71, 75, 79, 102, 104, 213, 313, 323, 333, 339, 363, 365, 391, E28, M115, M204, M221, M223, M262, M347, M383, M391, M392, M459, M488, M500, M521, Inter-Zone Bus Line 365

 Maling
Surroundings: Meilin Road, Beihuan Avenue, Meidong 1st Road, Yifeng Garden Community, Hanlingyuan Community, Kaifeng Garden Community, Artron Art Museum, Hanlin Experimental School, Tianxin Building, Shenzhen Mosque
Bus Routes: 60, 67, 102, 201, 216, 218, 222, 328, 334, N6, N9, N12, M204, M207, M460, M579, B821, B912, Inter-Zone Bus Line 328

 Yabao
Surroundings: Ya’nan Road, COCO Park Mall, Fuqi Creative Building, Xingguang Zhiyue Garden Community, Wanjia Denghuo Community, Minle Technology Park, Xinghe World Building, Prajna Temple
Bus Routes: 71, 313, 317, 328, 391, 393, 612, 621, M263, M281, M282, M300, M346, M347, M383, M385, M448, M481, M488, M491, M533, M566, B655, Inter-Zone Bus Line 328
 
 Nankeng
Surroundings: Nankeng Road, Hongyinyuan Community, Vanke 5th Garden Community, Sports Park, Maohe Industrial Park, Sakata 1970 Culture Town, Guanglian Shopping Mall, Farmer’s Market, Jiacheng International Building, Minyang Building
Bus Routes: 21, 123, 313, 317, 328, 391, 393, 612, 621, 982, PJ7, M263, M271, M281, M300, M346, M347, M363, M383, M385, M481, M488, M491, M566, B655, Inter-Zone Bus Line 328

 Guangyayuan
Surroundings: Yayuan Road, Hua’nan Road, Hushan Road, Huajiangyuan Community, Shihua Community, Long’an Garden Community, Vanke Siji Huacheng Community South District, Wuhe Shopping Square, Yuying Primary School, Honghua Building
Bus Routes: 37, 123, 313, 328, 391, 393, 612, 621, 982, M263, M271, M281, M282, M300, M346, M363, M383, M385, M448, M572, B655, Inter-Zone Bus Line 328

 Wuhe
Surroundings: Wuhe Avenue, Bulong Road, Siji Huacheng Community, Dafa Fucun Community, Hekancun Community, Bantian Hospital, Zhongpo Industrial Zone, Dezhong E-Commerce Industrial Park, Jinyucheng Building, Fuyuan Building
Bus Routes: 313, 317, 612, M263, M271, M281, M282, M342, M346, M383, M461, M488, M491, M566, M567

 Bantian North
Surroundings: Jihua Road, Banfeng Road, Honghanyuan Community, Changfa Xincun Community, Taiwan Garden Community, Penglao Apartment, Bantian Commerce Center, Tianhong Mall, Bantian Primary School, Jihe Building
Bus Routes: 12, 34, 82, 313, 317, 328, 333, 334, 339, 391, 620, 982, PJ7, E29, M180, M233, M244, M269, M271, M281, M282, M298, M310, M342, M346, M360, M379, M383, M408, M421, M448, M461, M491, M505, M547, M566, M567, M578, K545, Inter-Zone Bus Line 328
 
 Bei’er Road
Surroundings: Bei’er Road, Longping Road, Banxuegang Avenue, Vanke City Community, Zhonghai Rihuitai Community, New World Industrial City, Huangjinshan Park
Bus Routes: 34, 39, 313, 317, 321, 328, 334, 339, E8, M221, M281, M282, M346, M383, M481, M523, M567, M568, M578, Inter-Zone Bus Line 328

 Huawei
Surroundings: Jiaxian Road, Bantian Industrial Zone, Huawei Community, Xiangjiao Tangcun Community, Shiji Huamao Department Store, Vanke City Experimental School, Bantian Coach Station, Tianfu Building
 Bus Routes: 25, 46, 52, 59, 73, 103, 178, 245, 530, 763
 
 Gangtou
Surroundings: Huancheng Road, Banxuegang Avenue, Zhonghao 1st Road, Weiyulong Industrial Zone, Jingheyuan Industrial Zone, Shanhai Technology Park, Shenzhen University Normal College Affiliated Bantian School, Jiangnan Shidai Building, Runze Center Building
Bus Routes: 34, 334, 339, 624, E8, E27, M221, M267, M272, M281, M298, M309, M346, M383, M461, M481, M488, M491, M504, M523, M525, M538

 Xuexiang
Surroundings: Zhonghao 2nd Road, Banlan Avenue, Jiazhaoye City Square, Keerda Industrial Zone, Jingheyuan Industrial Zone, Hangjia Industril Zone, Chenxiang Garden Community, Yiyun Mountain Villa
Bus Routes: 34, 37, 181, 317, 334, 339, 624, E29, M523, M524, M525, M543, B603, Inter-Zone Bus Line E29

 Gankeng
Surroundings: Xiufeng Road, Ganli 2nd Road, Xiufeng Industrial City, Zhenhan industrial City, Jiaheyuan Community, Liangmao Community, Sunny Pet Resort, OCT Gankeng Hakka Town, Baisha Mountain
Bus Routes: 79, 980, M105, M268, M273, M346, M403, M414, Inter-Zone Bus Line M268, Inter-Zone Bus Line M414

 Liangmao Mountain
Surroundings: Bulan Road, Zhonghaixin Innovation Industrial City, Lianda Industrial Zone, Jüyin Technology Industrial Park, Zhongsheng Technology Park, Huatong Building, BHD International Hotel
Bus Routes: 79, 80, 181, 977, 980, M224, M227, M273, M324, M346, M363, M403, M491, M565

 Shanglilang
Surroundings: Pinglang Road, Liangku 1st Road, Shanglilang Technology Park, Jinjijia Technology Park, Xialilang Community, Wanguocheng Community, Huayi Building
Bus Routes: 3, 4, 10, 27, 34, 56, 79, 93, 101, 109, 124, 129, 322, 398, 882, 977, 56A, M192, M227, M300, M301, M311, M329, M346, M402, M404, M508, Inter-Zone Bus Line 329

 Mugu
Surroundings: North Caizi Road, Yihao Road, Xinmu Road, Pinghu Ecological Park, Shangmugu Park, Shangmugu Community North District, Pinji Shangyuan Community, Xinmu Primary School
Bus Routes: 95, 322, 398, 881, 882, 977, 979, M300, M311, M412, M573

 China South City
Surroundings: Shengtaiyuan Road, Fu’an Avenue, Hua’nan Avenue, China South City, Hua’nan Xiyuan Community, Outlets Shopping Center, Global Logistics Center, Aviation Science and Technology Innovation Enterprise Park, Guobao Anfang Building
Bus Routes: 97, 322, 363, 398, 881, 882, 977, 979, E31, M264, M265, M267, M300, M302, M311, M359, M412, M498, M573, B878, Shenhui Line 3

 Hehua
Surroundings: Chaofu Road, Fuqi Road, Renwu Xincun Community, Hengdi Apartment, Wanfuyuan Industrial Zone, Pinghu Shengtong Industrial Zone, Hengbang Technology Park, Dahongpao Business Center, Pingnan Middle School, Xinde School, Pingxin Kindergarten, Dishu Square, Guanghong Center Building, Huizhiyuan Building, Runlongwei Business Building  
Bus Routes: 97, 363, M300, M359, M412, B878, Shenhui Line 3 
 
 Pinghu
Surroundings: Xinsha Avenue, Pinghu Avenue, Ping’an Avenue, Pinghu Railway Station, Pinghu Coach Station, Pinghu Square, Dongdou Apartment, Nanyuan School, Martyrs Park, Fulu Building
Bus Routes: 95, 882, 977, 979, E31, M154, M172, M228, M264, M269, M270, M283, M302, M361, M407, M412, K533, M573, M574, B725, B954, Shenhui Line 3
 
 Pinghu Center (Shuangyong Street)
Surroundings: Pinglong Road, Fenghuang Avenue, Xinle Street, Beimen Street, Shouzhen Street, Phoenix Mountain National Mine Park, Pinghu Garden Community, Weilifang Community, Longgang 5th People’s Hospital, Tianhe Department Store, Jinfengyuan Shopping Mall, Xinglong Building, Yinxing Building, Shenhuaye Building
Bus Routes: 5, 97, 398, 881, M361, M412, M498, M573, M574, B725
- Last updated on Aug. 31, 2020 -
Ask a Question
Question Summary (100 characters)
Details (optional) (2,000 characters)
NameCountryEmail