Chengdu Metro Line 30

T2 of Shuangliu Airport - Baihelin

   (Identification Color:           )

Chengdu metro line 30, in the southwest - northeast direction, will link Shuangliu, High-tech, Jinjiang and Longquanyi Districts, which is scheduled to put into service in late 2024. Running between T2 of Shuangliu International Airport and Longquan, Chengdu subway line 30 will cover around 28 kilometers (17.4 miles) and pass 24 stations. The main metro stations include Zhujiang Road, 1st People's Hospital, Financial City North, Jiaozi Flyover and Huiwangling.
 

Route of Chengdu Metro Line 30

Terminal 2 of Shuangliu International Airport - Sisheng - Xingyue - Guangming - Xiejiadu - Zhujiang Road - Datong - Shiyang - Xinyuan Avenue - Chengdu 1st People’s Hospital - Yizhou Avenue - Financial City North - Fuchengqiao - Jinshi Road - Quanzishu - Jinyi - Jiaozi Flyover - South Haitong Street - Hangtian Flyover - Huiwangling - Yushi - Fenshui - Yuhong Road - Longquan Railway Station
 

Transfers of Chengdu Subway Line 30

 Terminal 2 of Shuangliu International Airport: Transfer with Line 19
 Zhujiang Road & Shiyang: Transfer with Line 8
 1st People’s Hospital: Transfer with Line 5
 Jinshi Road: Transfer with Line 6
 Jiaozi Flyover: Transfer with Line 13
 Huiwangling & Longquan Railway Station: Transfer with Line 2
 

Surroundings and Bus Routes near Subway Stations of Line 30

(“” refers to transfer stations)
 
 Terminal 2 of Shuangliu International Airport
Surroundings: Airport East 2nd Road, Airport Hotel, Dajian Rd., 
Bus Routes: Airport Shuttle Bus Lines

 Sisheng
Surroundings: Dajian Road, Hangshu Ave., Southwest Minzu University, Xihanggang Primary School
Bus Routes: 306, 801, S18, S21, S22, 828, S03, S33, S36

 Xingyue
Surroundings: Dajian Rd., West Hanggang Ave., Minda Rd., Tanghu Foreign Language School
Bus Routes: 801, 544A, S26

 Guangming
Surroundings: Jinhua Road, Hegui Binhe Park, Sichuan University Jiang’an Campus, Binhe Park, Taiji Pharmacy 
Bus Routes: 801, S13, 544A, 548, 816, 832, 848, S18, S84

 Xiejiajdu
Surroundings: Dajian Rd., Sichuan University Jiang’an Campus, North Binhe Rd.
Bus Routes: 801, S13, S84

 Zhujiang Road
Surroundings: Zhujiang Road, Sichuan University Jiang’an Campus, Shengfei Primary School, Home Inn
Bus Routes: 131, 550, 801, 824, S83, 91, 100, 121, S84, S82

 Datong
Surroundings: Datong Road, Yixin Ave., Huangjing Rd., Xiangfu Hotel, Shuangliu No. 5 Kindergarten
Bus Routes: 91, 100, 121, 824, S82 

 Shiyang
Surroundings: Shiqiao Road, Shiqiao East Street, Renhe East Street, Yixin Ave., Shiyang Coach Station, Sanyuan Community
Bus Routes: 11, 99, 1100, 28, 61, 90, 91, 93, 124, 187, 824, K16

 Xinyuan Avenue
Surroundings: Fucheng Ave. West Section, Guofang Amusement Park, Chengdu Vocational& Technical College of Industry, Xinyuan Supermarket
Bus Routes: 11, 1175, 175

 Chengdu 1st People’s Hospital
Surroundings: Fucheng Avenue, North Wanxiang Rd., West Hesheng Street, Middle Chenghan Road, 1st People’s Hospital
Bus Routes: 175, 187, 188, 11, 40, 55, 187, 824, K11A, K11

 Yizhou Avenue
Surroundings: Fucheng Ave. Middle Section, Chengdu Yulin Middle School, Chengdu No. 7 Middle School
Bus Routes: 115, 236, G79, K11A, K11, 55, 91, 162, Night Line 8

 Financial City North
Surroundings: Tianfu Ave., Fucheng Ave., East Jinhui Street, Tianchang Road, South Kehua Road, Tianshun Road, Wangwang Commercial Square, Howard Johnson Hotel
Bus Routes: 50, 74, 118, Night Line 9, 898, G2, G32, G51, G53, G54, G56, G57, G67, G69, G84

 Fuchengqiao
Surroundings: South Kehua Rd., Taihe Jiayuan Community, East Jinhui Street, Jinhui Primary School, Jinyan Street, Tianchang Rd.
Bus Routes: 40, 55, 91, 133, G84, G70, G25, Night Line 9

 Jinshi Road
Surroundings: Huacai Road, Sanse Road, Jinshi Road, Xiaosha River, Tianfu Baozuo Community, Dongligang Community, Xinhua Zhixing Community, Xihua International Business Center
Bus Routes: 90

 Quanzishu
Surroundings: West Jingtian Road, East Jingtian Road, Huangjing Jiayuan Community, Football Park, East Coach Station
Bus Routes: 3, 50, 90, 137, 238, 352

 Jinyi
Surroundings: Jinjiang Flyover, Shangdong Jiayuan Community, Dongcheng Meidi Community, Jinjiang District Government, Jinjiang Sports Park, Dongshu Huadefu Primary School, Pudding Hotel 
Bus Routes: 137, 238

 Jiaozi Flyover
Surroundings: Chenglong Avenue, Longxing Avenue, Shangdong Jincheng Community, No.3 Middle School, Haitong Community
Bus Routes: 50, 336

 South Haitong Street
Surroundings: West Bairihong Road, Haitong Community, Jinjiang Experimental School, Jinjiang Foreign Language Primary School, Jinjiang Daguan Hospital
Bus Routes: 50, 336

 Hangtian Flyover
Surroundings: West Yidu Road, West Furong Road, Hangtian Flyover, Renju Jinshang Chuntian Community, Hepingyuan Community, No.10 People’s Hospital, Daguan Primary School
Bus Routes: 23, 50, 856

 Huiwangling
Surroundings: Lingchuan Road, Yuzhu Rd., Waidonghong Road, Lingchuan Community, Qianhe Yijing Community, Urban Vocational College of Sichuan
Bus Routes: 336, 855

 Yushi
Surroundings: South Hongjing Road, Hexiang Road, Hongjing Liyuan Community, Baihe Community, Longquan No.8 Middle School, Honghe Primary School, Hongxiang Hotel
Bus Routes: 133, 854, 12, 854A

 Fenshui
Surroundings: Shihong Road, Shangdong Yangguang Community, No.12 Primary School, Fenshui Village

 Yuhong Road
Surroundings: Yushi Village, Chengdu Yushi Wetland Park

 Longquan Railway Station
Surroundings: Chengdu Yushi Wetland Park
- Last updated on Aug. 31, 2023 by Gabby Li -
Ask a Question
Question Summary (100 characters)
Details (optional) (2,000 characters)
NameCountryEmail