Chongqing Metro Line 6

Chongqing Subway Logo 

Main Line: Chayuan – Yuelai(Identification Color: Pink        )

Branch Line: Lijia – Shaheba


Chongqing metro line 6 starts from Chayuan District and ends at Beibei District, with a total length of about 85.6 kilometers (53 miles). The main line connects Chayuan and Beibei, altogether having 28 stations, including Wulidian, Dalongshan, Kangzhuang, Jinshansi...The branch line connecting Shaheba and Lijia, passing by International Expo Center, Siyuan, Fuxing and Hongyanping. 
 See metro maps for reference.
 

Timetable

Chayuan - Beibei Main Line Timetable

Stations

Monday - Friday

Saturday - Sunday

First Train

Last Train

First Train

Last Train

To Beibei

To Chayuan

To Beibei

To Chayuan

To Beibei

To Chayuan

To Beibei

To Chayuan

Chayuan

06:30

--

22:30

--

06:30

--

22:30

--

Qiujiawan

06:32

06:32

22:32

23:47

06:32

06:35

22:32

23:46

Changshengqiao

06:30

06:30

22:34

23:44

06:34

06:32

22:34

23:44

Liujiaping

06:32

06:33

22:37

23:42

06:37

06:30

22:37

23:41

Shangxinjie

06:31

06:32

22:43

23:36

06:33

06:35

22:43

23:35

Xiaoshizi

06:34

06:30

22:46

23:33

06:36

06:32

22:46

23:33

Grand Theater

06:30

06:37

22:48

23:30

06:38

06:30

22:48

23:30

Jiangbeicheng 06:32 06:35 22:50 22:28 06:30 06:37 22:50 22:28

Wulidian

06:34

06:32

22:53

23:26

06:32

06:34

22:53

23:25

Hongtudi

06:30

06:30

22:55

23:23

06:35

06:32

22:56

23:23

Huangnibang

06:32

06:32

22:58

23:21

06:37

06:30

22:58

23:20

Hongqihegou

06:30

06:30

23:00

23:19

06:40

06:39

23:00

23:18

Flower Garden

06:32

06:36

23:03

23:16

06:30

06:37

23:03

23:16

Dalongshan

06:35

06:33

23:05

23:14

06:32

06:34

23:05

23:13

Ranjiaba 06:37 06:31 23:08 23:11 06:34 06:32 23:08 23:11
Guangdianyuan 06:30 06:34 23:11 23:08 06:37 06:30 23:11 23:08
Dazhulin 06:33 06:30 23:14 23:05 06:40 06:34 23:14 23:05
Kangzhuang 06:30 06:35 23:16 23:03 06:30 06:32 23:16 23:03
Jiuquhe 06:32 06:32 23:19 23:00 06:32 06:30 23:19 23:00
Lijia 06:35 06:30 23:21 22:58 06:35 06:37 23:21 22:58
Jinshansi 06:37 06:35 23:24 22:55 06:37 06:34 23:24 22:55
Caojiawan 06:30 06:30 23:28 22:51 06:42 06:30 23:28 22:50
Caijia 06:32 06:33 23:31 22:48 06:45 06:36 23:31 22:48
Xiangjiagang 06:35 06:31 23:34 22:45 06:47 06:34 23:34 22:45
Longfengxi 06:30 06:30 23:41 22:38 06:37 06:38 23:41 22:38
Zhuangyuanbei 06:33 06:31 23:44 22:35 06:39 06:35 23:43 22:35
Tiansheng 06:36 06:32 23:47 22:32 06:42 06:32 23:47 22:32
Beibei -- 06:30 -- 22:30 -- 06:30 -- 22:30
 

Lijia - Shaheba Branch Line Timetable

Stations

Monday - Friday

Saturday - Sunday

First Train

Last Train

First Train

Last Train

To Shaheba

To Lijia

To Shaheba

To Lijia

To Shaheba

To Lijia

To Shaheba

To Lijia

Lijia 06:30 -- 22:30 -- 06:30 -- 22:30 --
Happy Valley 06:33 06:33 22:33 23:01 06:33 06:33 22:33 23:01
Huangmaoping 06:36 06:30 22:36 22:58 06:36 06:30 22:36 22:58
Gaoyikou 06:30 06:35 22:39 22:55 06:30 06:35 22:39 22:55
International Expo Center 06:33 06:32 22:43 22:51 06:33 06:32 22:43 22:51
Yuelai 06:35 06:30 22:45 22:49 06:35 06:30 22:45 22:49
Wangjiazhuang 06:38 06:35 22:48 22:46 06:38 06:35 22:48 22:46
Qingxihe 06:30 06:32 22:51 22:43 06:30 06:32 22:51 22:43
Liujiayuanzi 06:32 06:30 22:54 22:40 06:32 06:30 22:54 22:40
Siyuan 06:36 06:37 22:57 22:37 06:36 06:37 22:57 22:37
Fuxing 06:30 06:34 23:00 22:34 06:30 06:34 23:00 22:34
Hongyanping 06:32 06:32 23:02 22:32 06:32 06:32 23:02 22:32
Shaheba -- 06:30 -- 22:30 -- 06:30 -- 22:30
 

Interval

Chayuan - Shangxinjie 07:30 – 09:30
16:30 – 19:30
8 min. 40 sec.
Shangxinjie – Guangdianyuan 4 min. 20 sec.
Guangdianyuan – Lijia 4 min. 20 sec./4 min. 20 sec./8 min. 40 sec.
Lijia – Beibei 8 min. 40 sec.
Lijia - Yuelai 17 min. 20 sec.
 

Transfers along Line 6:

 Hongqihegou: Transfer with line 3
Dalongshan: Transfer with line 5
Wulidian: Transfer with line 9
Hongtudi & Yuelai: Transfer with line 10
 Wangjiazhuang: Transfer with line 10 & line 14
 Fuxing: Transfer with line 16
 

Surroundings and Bus Routes near Metro Stations of Line 6:

 
 Chayuan
Surroundings: Yuma Road, Duhui International, Chayuan New Area Administrative Committee of Chongqing, Tosens Group, Tongjiang Avenue
Bus Routes: 144, 175, 345

 Qiujiawan
Surroundings: Tongjing Road, Government of Nan’an District, Tongjing Park
Bus Routes: 175, 178, 788

 Changshengqiao
Surroundings: Huangming Road, Dongnan Hospital, Huangming Road, Changshengqiao Middle School
Bus Routes: 140, 176

 Liujiaping
Surroundings: Dongxi Avenue

 Shangxinjie
Surroundings: Tushan Road, Yangtze River Cable Car Station, Longmenhao Primary School, South Mountain
Bus Routes: Night Line 0321, 354, 363, 304, 318, 303, 315, 320, 321, 323, 376, 338, 373, 375

 Xiaoshizi
Surroundings: Jiefangbei CBD, People's Lieberation MonumentHongya Cave, Carrefour, Mansion of  China Life, Xinhua Primary School of Yuzhong District, Changhang Hospital, Chongqing Traditional Chinese Medicine Hospital, Wanji Square, Chaotianmen Police Station, ChungKing Hotel, Xinhua Road, Yangtze River Cable Car Station
Bus Routes: 105, 112 (Outer Circle), 135, 153, 261, 382, 418, 424, 476, 862, Night Line (0491, 0321, 0492)

 Grand Theater
Surroundings: Grand Theater, Chongqing Science and Technology Museum, Teresa Catholic Church, Lifan LFC, Beibin North Road, Southwest Security

 Wulidian
Bus Routes: 101, 107, 108, 113, 121, 123, 135, 138, 141, 152, 163, 604, 812, 813, 816, 817, 820, 835, 879, 0800

 Hongtudi
Surroundings: Longtousi Park, Longxi Hospital
Bus Routes: 110, 111, 141, 149, 151, 168, 201, 202, 270, 323, 354, 419, 421, 461, 601, 604, 607, 611, 617, 841, 868

 Huangnibang
Surroundings: Yanghe Stadium, Huangnibang Hospital, Chongqing Municipal Justice Bureau
Bus Routes: 110, 111, 141, 149, 151, 201, 202, 270, 323, 419, 421, 461, 471, 601, 604, 607, 611, 868

 Hongqihegou
Surroundings: Chongqing North Long-distance Bus Station, Red Circles Hospital, Hongqihegou Public Transport Hub
Bus Routes: 101, 106, 107, 110, 111, 113, 112, 114, 118, 121, 125, 128, 127, 132, 139, 148, 149, 151, 181, 183, 201, 202, 270, 426, 465, 502, 537, 601, 603, 604, 605, 606, 608, 609, 610, 611, 618, 619, 627, 801, 815, 818, 821, 863, 868, 872, 877, 879, 882, 886, 0800, 0811

 Flower Garden
Surroundings: School of Applied Technology of Southwest University, Flower Park
Bus Routes: 110, 113, 114, 115, 118, 120, 121, 127, 132, 133, 139, 148, 163, 181, 183, 201, 202, 205, 217, 270, 604, 605, 801, 815, 821, 863, 872, 879, 880, 0800

 Dalongshan
Bus Routes: 117, 118, 124, 151, 166, 205, 208, 231, 245, 532, 604, 605, 809, 861, 879

 Ranjiaba
Bus Routes: 166, 208, 231, 245, 288, 465, 502, 537, 558, 621, 832, 809

 Guangdianyuan
Bus Routes: 826, 832, 868, 869, 878, 886

 Dazhulin
Bus Routes: 832, 846, 867, 868, 869

 Kangzhuang
Exchangeable Buses: 832, 846, 868, 886

 Lijia
Bus Routes: 153, 620

 Jinshansi
Surroundings: Longhu Youshanjun Community, Lijia Middle School, Liren Street
Bus Routes: 153, 627, 634, 684
 
 Caijia
Surroundings: Caijia Central Forest Park, Chongqing Tourism Culture Creative Industry Park, Petro China Southwest Oil & Gas Field Company (Chongqing Gas and Mine Branch), Tongrong Road,
Bus Routes: 570, 571, 572, 573, 575, 576, 506, 537, 559
 
 Longfengxi
Surroundings: Yangguang Lijing Community, Culture and Sports Center
 
 Zhuangyuanbei
Surroundings: Jinyun Square, Beibei Government, Industrial and Commercial Bank of China, Haiyu Mansion, New World Department Store, SPD Bank, Beibei Bus Station, Haiyu Spring Hotel, Three Gorges Bank, United Family Health Care, Humanism Gallery, Guomao Mansion
Bus Routes: 530, 580, 583, 585, 586, 587, 588, 589, 515, 560, 562, 565, 591
 
 Tiansheng
Surroundings: Southwest University, Yonghui Supermarket, Tiansheng Road, Tianshengqiao Primary School, Agriculture Bank of China, Meiju Hotel
Bus Routes: 502, 515, 532, 535, 536, 538, 551, 555, 558, 562, 580, 585, 586, 587, 588, 589, 591
 
 Beibei
Surroundings: Southwest University, Chongqing Department Store, Laoshe Former Residence, The Primary School Attached to Southwest University, Cultural Center of Beibei District, Beibei Hotel, Beibei Market, Industrial and Commercial Bank of China, Bank of China, Tianqi Mansion
Bus Routes: 583, 588, 585, 581

International Expo Line
 Happy Valley
Surroundings: Double Star Groups, Longzui Park, Chongqing Happy Valley
Bus Routes: 153, 627, 634, 684

 Huangmaoping
Surroundings: SAIC-IVECO Hongyan Commercial Vehicle Co. Ltd, Lifan Industry Group, Expo Garden
Bus Routes: 573, 633, 683, 826

 Gaoyikou
Surroundings: Yuelai Flyover, Wangjiangfu Chunyuege Community, Xinchun Community, Jiayue Jiangting Community
Bus Routes: 555, 559, 572, 635, 965

 International Expo Center
Surroundings: Chongqing International Expo Center, Huizhan Avenue, Huizhan Park

 Yuelai
Surroundings: North Hall of Chongqing International Expo Center, Huizhan Park

 Wangjiazhuang
Surroundings: Tuocui Road, Xiantao Community, Xinyue Jiayuan Community, Yuelai Yangguang Yaju Community, Yuelai Primary School, Lianghe Village, Heli Village
Bus Routes: 676, 679, 965

 Qingxihe
Surroundings: Yuekang Road, Tiaoshicun Village, Zhangjiawan Village, Liangjiang Xi’anyunwei Community, Jinke Lingshang Community, Jinfu Yayuan Community, Fuyin Temple, Dashu Primary School
Bus Routes: 568, 965

 Liujiayuanzi
Surroundings: Yuefu Avenue, Yunwu Road, Taihe Road, Hetai Jiayuan Community, Vanke Siji Huacheng Community, Jinshan Village
Bus Routes: 568, 965, 967, 970

 Siyuan
Surroundings: Fangzheng Avenue, East Zhuxi Road, Siyuan Road, Jiangzhou Jinyun Community, Yingyuetai Community, Siyuan Community, Heyuan Jiayuan Community, Aoshanfu Community, Fuxing Primary School
Bus Routes: 568, 961, 965, 970, 972 

 Fuxing
Surroundings: Zhuxi Road, Tanfu Road, Jingyuetai Community, Hefeng Jiayuan Community, Liangjiang Rongfu Community, Longjin Xuefu Community, Fuxing Primary School, Postal Savings Bank
Bus Routes: 568, 961, 967, 969, 970, 972

 Hongyanping
Surroundings: Yunfu Road, Herun Jiayuan Community, Xinggguo Community, Wanshou New Village, Jingui Kindergarten
Bus Routes: 960, 972

 Shaheba
Surroundings: Yunhan Avenue, Sanhui Village, Shehe Village, Guanyinshan Village, Jianshanzi Village, Changlinggang Village, Tongzhai Village
Bus Routes: 960, 963, 967, 969, 972

- Last updated on Jan. 19, 2021 -
Ask a Question
Question Summary (100 characters)
Details (optional) (2,000 characters)
NameCountryEmail